Місцева програма «Турбота»

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА”ТУРБОТА” НА 2021—2023 РОКИ

затверджена рішенням Рівненської міської ради від 13.08.2020 № 7764

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ “ТУРБОТА” НА 2021—2023 РОКИ (далі — Програма)

1Ініціатор розроблення ПрограмиВиконавчий комітет Рівненської міської ради
2Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення ПрограмиРішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 10.03.2020 № 21
3Розробник ПрограмиУправління праці та соціального захисту населення Виконавчого комітету Рівненської міської ради
4Відповідальний виконавецьУправління праці та соціального захисту населення Виконавчого комітету Рівненської міської ради
5Учасники та виконавці ПрограмиВиконавчий комітет Рівненської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Рівного, Рівненський міський центр комплексної реабілітації осіб і дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату “Крок”, громадські організації (об’єднання, товариства) осіб з інвалідністю та ветеранів міста, Комунальне підприємство “Спецкомбінат – ритуальна служба”, Товариство з обмеженою відповідаль-ністю “Редакція газети “Сім днів”
6Термін реалізації Програми2021—2023 роки
7Мета ПрограмиРеалізація державної політики у сфері соціального захисту та вдосконалення стану надання громадянам соціальної підтримки для покращення їхнього соціального самопочуття
8Фінансування ПрограмиКошти міського бюджету, які щорічно затверджуються на виконання заходів щодо соціального захисту та соціального забезпечення, в межах можливостей міського бюджету, а також інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством
9Очікуваний результатПідвищення ефективності системи соціальної підтримки та покращення рівня і якості життя рівнян

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ

СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА

ПРОГРАМА “ТУРБОТА”

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований Конституцією України. На сьогодні пріоритетним напрямом соціальної політики є соціальний захист, основним завданням якого є реалізація комплексу організаційно-правових та економічних заходів щодо забезпечення добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах. Система соціального захисту передбачає захист громадян від негативних наслідків, пов’язаних із хворобами, старістю, самотністю, малозабезпеченістю, бездоглядністю, морально-психологічним станом та іншими життєвими негараздами, які вони часто не можуть подолати самостійно. Таким чином, система соціального захисту покликана охопити різні групи населення, покращити їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, та створити належні умови для покращення соціального самопочуття людини, забезпечення впевненості у своєму майбутньому.

Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення, такі як пенсії, виплати, доплати, субсидії, пільги, створення мережі закладів надання соціальних і реабілітаційних послуг, не дозволяють повною мірою підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади. Разом із цим на забезпечення надання передбачених державою окремих пільг та соціальних гарантій, для реалізації яких не передбачені відповідні кошти державного бюджету, можливе залучення коштів місцевого бюджету. Враховуючи це, а також надані державою органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, рішенням Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658 була затверджена Комплексна міська соціальна програма “Турбота” на 2016—2020 роки (далі – Програма). Пріоритетним напрямом дії Програми протягом 2016—2020 років залишалась підтримка різних соціальних і вікових груп населення міста шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат (щомісячних, щоквартальних, одноразових, щорічних), фінансування заходів для розвитку системи надання соціальних і реабілітаційних послуг та спрямування коштів на реалізацію заходів, розроблених громадськими організаціями інвалідів та ветеранів. Успішне виконання заходів Програми підтвердило доцільність затвердження єдиної програми соціального спрямування, що забезпечило можливість здійснення коригування обсягів фінансування окремих заходів та, в свою чергу, спростило її адміністрування. А всі затверджені протягом періоду дії Програми зміни і доповнення, що розроблялись до потреб часу, підтвердили її актуальність. Підбиття підсумків роботи за минулий період довели, що Комплексна міська соціальна програма “Турбота” – це інструмент для розв’язання соціальних проблем міста, впровадження ініціатив громадськості та вирішення проблемних ситуацій.

Оскільки в 2020 році закінчується дія Програми, зважаючи на окреслені завдання на перспективу, з метою подальшого продовження дії попередніх напрацювань і впровадження нових ініціатив для можливості подолання соціальних проблем і покращення рівня та якості життя рівнян розроблена Комплексна міська соціальна програма “Турбота” на 2021—2023 роки (далі – Програма).

Під час розробки Програми враховували необхідність забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем міста Рівного шляхом поєднання завдань і заходів, які спрямовані на підвищення якості надання соціальної допомоги його мешканцям. Основою Програми є збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги найбільш соціально незахищеним мешканцям громади та реально підтримувати їхню життєдіяльність, впровадження в дію пропозицій громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю та ветеранів, а також реалізація делегованих державою повноважень.

Прийняття Програми та спрямування протягом 2021—2023 років коштів міського бюджету на реалізацію її заходів сприятимуть поліпшенню соціальної ситуації в місті Рівному та розвитку партнерських відносин між владою та громадськістю.

3. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального захисту та вдосконалення надання жителям міста Рівного соціальної підтримки для покращення їхнього соціального самопочуття.

Основне завдання Програми – це покращення соціального стану мешканців міста Рівного, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв’язання соціальних проблем на принципах системності та адресності в умовах прозорості спрямування коштів міського бюджету.

Для вирішення соціальних проблем міста потрібна комплексна система заходів, орієнтована на конкретні цільові групи населення, які потребують підтримки з боку держави, що є критерієм для визначення основних напрямів діяльності і завдань Програми.

Дія Програми поширюється на громадян, місце проживання яких зареєстровано в місті Рівному (як виняток, фактично проживають), з числа осіб, діяльність яких сприяла розвиткові соціальної сфери міста; ветеранів війни та членів їхніх сімей; людей похилого віку та осіб і дітей з інвалідністю; реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасників АТО та ООС), і членів їхніх сімей; членів сімей осіб, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи померли, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС); членам сімей загиблих під час Революції гідності героїв України та інших соціально вразливих і соціально активних осіб (якщо згадуються спільно – цільові групи населення).

Пріоритетним напрямом Програми визначено невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення міста Рівного шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат (щомісячних, щоквартальних, одноразових, щорічних). Завдяки реалізації заходів з надання соціальної підтримки і допомоги цільовим групам населення, покращення їхнього добробуту через посилення адресності при її наданні буде досягнуто поставлену мета щодо забезпечення гідного життя мешканцям Рівного.

Другий напрям дії Програми – це розвиток системи надання соціальних і реабілітаційних послуг, а також підтримка громадян, які отримують послуги в підпорядкованих управлінню установах.

Не менш важливим завданням Програми є взаємодія органів влади з громадськими організаціями (об’єднаннями, товариствами) осіб з інвалідністю і ветеранів, яка полягає в наданні їм фінансової підтримки для стабільності їхньої діяльності і розвитку, реалізації заходів і проєктів та сприяння втіленню в життя різних ідей. На сьогодні громадські організації – це потужна організаційна сила, що є своєрідним посередником у донесенні проблем різних верств населення та визначенні шляхів вирішення суспільно значущих питань.

Для досягнення мети Програми передбачається:

1) реалізація пріоритетних напрямів соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги найбільш соціально незахищеним мешканцям громади та реально підтримувати їхню життєдіяльність;

2) координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем міста Рівного;

3) вивчення потреб осіб і дітей з інвалідністю; ветеранів війни і праці; громадян старшого покоління; реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; осіб, діяльність яких сприяла розвиткові соціальної сфери міста, та здійснення конкретних заходів, спрямованих на задоволення їхніх інтересів;

4) підвищення рівня соціальної захищеності учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, членів сімей учасників АТО та ООС, які загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС, перебуваючи в місцях їх проведення, і членів сімей загиблих під час Революції гідності героїв України шляхом надання дієвої допомоги одному із членів таких сімей [батькові / матері або вдові, або на малолітніх / неповнолітніх дітей; Свідерському Роману Олександровичу, опікуну круглої сироти – Зінченка Ярослава Богдановича, неповнолітнього брата загиблого учасника АТО Свідерського Дмитра Олександровича (далі – опікуну малолітньої круглої сироти); опікуну неповнолітньої Арутюнян Ашхен Георгіївни (далі – опікуну малолітньої круглої сироти)];

5) посилення адресності під час надання матеріальної, натуральної та гуманітарної допомоги соціально вразливим групам населення міста Рівного для поліпшення їхнього становища та забезпечення права кожного на достатній рівень життя;

6) створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів, надання їм фінансової підтримки на реалізацію проєктів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним пріоритетними для міста Рівного, та для здійснення їхньої статутної діяльності;

7) надання фінансової підтримки на реалізацію проєктів громадським організаціям (об’єднанням, товариствам), які:

– забезпечують надання послуг з безкоштовного перевезення осіб і дітей з інвалідністю;

– здійснюють заходи щодо організації соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями;

– здійснюють заходи щодо реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з ментальними порушеннями і розладами аутичного спектру;

– здійснюють заходи щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з інвалідністю;

– здійснюють заходи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста Рівного;

8) формування комплексної системи заходів щодо соціального захисту і підтримки соціально активних рівнян, аматорських колективів осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів і громадян старшого покоління, розвитку волонтерського руху, формування цивілізованого ставлення суспільства до людей з інвалідністю;

9) здійснення заходів для осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни і учасників АТО та ООС;

10) удосконалення рівня поінформованості населення з питань соціального захисту та надання консультаційно-правової допомоги;

11) сприяння розвиткові системи надання соціальних послуг, розширення переліку та підвищення якості їх надання в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Рівного;

12) забезпечення функціонування Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату “Крок”;

13) виконання делегованих державою повноважень.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Безумовне цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:

– підвищення ефективності системи соціальної підтримки та покращення рівня і якості життя рівнян;

– надання додаткових соціальних гарантій для покращення соціального самопочуття людини, підтримання належного морально-психологічного стану;

– позитивні зрушення на шляху до зростання рівня добробуту різних за соціальними і віковими ознаками цільових груп населення з урахуванням їхніх реальних потреб;

– закріплення рівня позитивного ставлення та зміцнення довіри громадян до влади міста;

– удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості;

– подальший розвиток системи надання соціальних і реабілітаційних послуг;

– активізацію ролі людей похилого віку в соціумі для задоволення власних і водночас суспільно позитивних потреб та інтересів;

– створення на території міста Рівного сприятливого середовища для зміцнення існуючих партнерських відносин між владою та громадськістю;

– результативність виконання органами виконавчого комітету Рівненської міської ради завдань щодо розв’язання існуючих проблем соціально вразливих категорій рівнян.

Завантажити повний текст програми

Звіт про виконання програми за 2021 рік

Звіт про виконання програми за 2022 рік

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “ТУРБОТА” НА 2016 – 2020 РОКИ, затверджена рішенням Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “ТУРБОТА”

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини, які стосуються рівня та якості життя. Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватись завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання (як доповнення до державного соціального забезпечення) додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їхніх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Рівному є відповідне формування міської соціальної підтримки.

Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів та громадян старшого покоління опиняється не тільки в скрутному становищі, але й за межею виживання, зумовлює доцільність надання додаткової фінансової допомоги, пільг і підтримки соціально незахищеним мешканцям міста Рівного.

В основу розробки Комплексної міської соціальної програми “Турбота” на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи органів і установ соціального захисту, який був набутий у процесі реалізації попередніх міських програм (програми “Ветеран” та програми соціальної підтримки інвалідів), пропозиції громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких спрямована на підвищення рівня соціального захисту населення. Продовження добрих напрацювань та впровадження нових ініціатив стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми.

Прийняття Комплексної міської соціальної програми “Турбота” на
2016 – 2020 роки ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки для їх вирішення будуть застосовуватись принципи системності та комплексності, координація взаємодії виконавчих органів Рівненської міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження системи єдиного фінансування заходів Програми вдосконалить механізм використання видатків, що спрямовуються на соціальний захист, та забезпечить можливість здійснення коригування обсягів фінансування окремих заходів Програми, чим спростить її адміністрування.

2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мета Програми полягає в реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки ветеранів, людей похилого віку та осіб і дітей з інвалідністю, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення рівня їх соціальної захищеності, а також в отриманні позитивних зрушень на шляху до покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи завдяки розвитку системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та послуг.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства, та підтримати життєдіяльність рівнян, тобто створити передумови для задоволення власних і водночас суспільно позитивних потреб та інтересів.

Виходячи з умов сьогодення пріоритетним напрямком Програми визначено невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасників АТО та ООС), і членів їхніх сімей, а також членів сімей осіб, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи померли, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС), вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану.

Основним завданням Програми є комплексна взаємодія органів влади та громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для ефективного вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, людей похилого віку та створення в місті Рівному умов, комфортних для їхнього проживання.

Для досягнення мети Програми передбачається:

1) здійснення конкретних заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних потреб мешканців міста Рівного та забезпечення права кожного на достатній рівень життя;

2) вивчення проблем осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС і учасників бойових дій, а також координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на забезпечення їх вирішення та піднесення на якісно новий рівень турботи громади міста про своїх співгромадян;

3) удосконалення системи підтримки соціально активних рівнян;

4) посилення орієнтації на адресність при наданні матеріальної, натуральної та гуманітарної допомоги соціально вразливим групам населення міста Рівного для поліпшення їхнього становища;

5) здійснення заходів для осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни і учасників АТО та ООС;

6) створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів, надання їм фінансової підтримки на реалізацію проектів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним пріоритетними для міста Рівного, та для здійснення їхньої статутної діяльності;

7) надання фінансової підтримки громадським організаціям (об’єднанням, товариствам), які:

забезпечують надання послуг з безкоштовного перевезення осіб і дітей з інвалідністю;

здійснюють заходи щодо організації соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями;

здійснюють заходи щодо реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з ментальними порушеннями і розладами аутичного спектру;

здійснюють заходи щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з інвалідністю;

здійснюють заходи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста Рівного;

8) здійснення заходів щодо розвитку волонтерського руху та підтримки аматорських колективів осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів і громадян старшого покоління;

9) підвищення рівня поінформованості населення з питань соціального захисту та надання консультаційно-правової допомоги;

10) проведення інформаційної політики щодо формування цивілізованого ставлення суспільства до людей з інвалідністю;

11) сприяння розвитку системи надання соціальних послуг, розширення їх переліку та підвищення якості їх надання в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного;

12) забезпечення функціонування Рівненського міського центру реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату “Крок” .

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів міського бюджету сприятиме вирішенню завдань щодо розвитку міста та спільного пошуку методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

Цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:

зміцнення становища ветеранів війни та праці, осіб і дітей з інвалідністю, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС і учасників бойових дій, підвищення їхньої соціальної захищеності, надання додаткових соціальних гарантій та покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи;

подальше закріплення позитивних тенденцій у прискоренні розв’язання наявних проблем соціально вразливих категорій рівнян, за якими визначається соціальний розвиток міста;

підвищення результативності виконання Рівненською міською радою своїх завдань та вдосконалення якості надання послуг;

закріплення встановлених партнерських відносин між владою та громадськістю;

зростання постійної турботи міської влади про мешканців міста Рівного;

підвищення рівня позитивного ставлення та зміцнення довіри до влади міста.

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “ТУРБОТА” НА 2016 – 2020 РОКИ, затверджена рішенням Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658

Завантажити повний текст програми

Зміни, затверджені рішенням Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5388  завантажити

Зміни, затверджені рішенням Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5897  завантажити

Зміни, затверджені рішенням Рівненської міської ради від 25.07.2019 № 6238  завантажити

Зміни, затверджені рішенням Рівненської міської ради від 26.03.2020 № 7385  завантажити

Інформація щодо стану реалізації в 2016 році програми «Турбота»  завантажити

Інформація щодо стану реалізації в 2017 році програми «Турбота»  завантажити

Інформація щодо стану реалізації в 2018 році програми «Турбота»  завантажити

Інформація щодо стану реалізації в 2019 році програми «Турбота»  завантажити

Інформація щодо стану реалізації в 2020 році програми «Турбота»  завантажити