Місцева програма «Турбота»

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “ТУРБОТА” НА 2016 – 2020 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “ТУРБОТА”

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини, які стосуються рівня та якості життя. Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватись завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання (як доповнення до державного соціального забезпечення) додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їхніх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Рівному є відповідне формування міської соціальної підтримки.

Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів та громадян старшого покоління опиняється не тільки в скрутному становищі, але й за межею виживання, зумовлює доцільність надання додаткової фінансової допомоги, пільг і підтримки соціально незахищеним мешканцям міста Рівного.

В основу розробки Комплексної міської соціальної програми “Турбота” на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи органів і установ соціального захисту, який був набутий у процесі реалізації попередніх міських програм (програми “Ветеран” та програми соціальної підтримки інвалідів), пропозиції громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких спрямована на підвищення рівня соціального захисту населення. Продовження добрих напрацювань та впровадження нових ініціатив стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми.

Прийняття Комплексної міської соціальної програми “Турбота” на
2016 – 2020 роки ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки для їх вирішення будуть застосовуватись принципи системності та комплексності, координація взаємодії виконавчих органів Рівненської міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження системи єдиного фінансування заходів Програми вдосконалить механізм використання видатків, що спрямовуються на соціальний захист, та забезпечить можливість здійснення коригування обсягів фінансування окремих заходів Програми, чим спростить її адміністрування.

2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мета Програми полягає в реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки ветеранів, людей похилого віку та осіб і дітей з інвалідністю, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення рівня їх соціальної захищеності, а також в отриманні позитивних зрушень на шляху до покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи завдяки розвитку системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та послуг.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства, та підтримати життєдіяльність рівнян, тобто створити передумови для задоволення власних і водночас суспільно позитивних потреб та інтересів.

Виходячи з умов сьогодення пріоритетним напрямком Програми визначено невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасників АТО та ООС), і членів їхніх сімей, а також членів сімей осіб, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи померли, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС), вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану.

Основним завданням Програми є комплексна взаємодія органів влади та громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для ефективного вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, людей похилого віку та створення в місті Рівному умов, комфортних для їхнього проживання.

Для досягнення мети Програми передбачається:

1) здійснення конкретних заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних потреб мешканців міста Рівного та забезпечення права кожного на достатній рівень життя;

2) вивчення проблем осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС і учасників бойових дій, а також координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на забезпечення їх вирішення та піднесення на якісно новий рівень турботи громади міста про своїх співгромадян;

3) удосконалення системи підтримки соціально активних рівнян;

4) посилення орієнтації на адресність при наданні матеріальної, натуральної та гуманітарної допомоги соціально вразливим групам населення міста Рівного для поліпшення їхнього становища;

5) здійснення заходів для осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни і учасників АТО та ООС;

6) створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів, надання їм фінансової підтримки на реалізацію проектів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним пріоритетними для міста Рівного, та для здійснення їхньої статутної діяльності;

7) надання фінансової підтримки громадським організаціям (об’єднанням, товариствам), які:

забезпечують надання послуг з безкоштовного перевезення осіб і дітей з інвалідністю;

здійснюють заходи щодо організації соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями;

здійснюють заходи щодо реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з ментальними порушеннями і розладами аутичного спектру;

здійснюють заходи щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з інвалідністю;

здійснюють заходи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста Рівного;

8) здійснення заходів щодо розвитку волонтерського руху та підтримки аматорських колективів осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів і громадян старшого покоління;

9) підвищення рівня поінформованості населення з питань соціального захисту та надання консультаційно-правової допомоги;

10) проведення інформаційної політики щодо формування цивілізованого ставлення суспільства до людей з інвалідністю;

11) сприяння розвитку системи надання соціальних послуг, розширення їх переліку та підвищення якості їх надання в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного;

12) забезпечення функціонування Рівненського міського центру реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату “Крок” .

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів міського бюджету сприятиме вирішенню завдань щодо розвитку міста та спільного пошуку методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

Цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:

зміцнення становища ветеранів війни та праці, осіб і дітей з інвалідністю, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС і учасників бойових дій, підвищення їхньої соціальної захищеності, надання додаткових соціальних гарантій та покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи;

подальше закріплення позитивних тенденцій у прискоренні розв’язання наявних проблем соціально вразливих категорій рівнян, за якими визначається соціальний розвиток міста;

підвищення результативності виконання Рівненською міською радою своїх завдань та вдосконалення якості надання послуг;

закріплення встановлених партнерських відносин між владою та громадськістю;

зростання постійної турботи міської влади про мешканців міста Рівного;

підвищення рівня позитивного ставлення та зміцнення довіри до влади міста.

Завантажити повний текст програми