Питання праці

Незадекларована праця – оплачувана діяльність (робота) працівника, яка офіційно не оформлена або не повністю оформлена відповідно до чинного законодавства.
Використання незадекларованої праці – грубе порушення трудового законодавства.
Кодексом  законів про працю України регламентуються взаємовідносини між працівником і роботодавцем у правовому полі. Кожний найманий працівник обов’язково повинен бути належним чином оформлений на роботу відповідно до чинного законодавства.

 Переваги офіційного працевлаштування  для працівників:

1. Право на заробітну плату не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (у тому числі доплати за роботу в несприятливих умовах праці, за роботу в нічний та надурочний час, інші виплати);

2. Право на одержання соціальних гарантій, передбачених законодавством для найманих робітників, зокрема:

– на всі види відпусток (щорічну, додаткові, творчі, соціальні);

– на допомогу з тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

– на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана зі шкідливими умовами праці);

– на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, на одержання страхових виплат у випадку травм або професійних захворювань;

3. Право на належні, безпечні умови праці;

4. Право на отримання вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

Сьогодні на сучасних підприємствах роботодавці надають додаткові компенсації працівникам: вартість проїзду співробітника на роботу, оплата обіду, відвідування різних курсів, занять і т.д.

Переваги офіційного працевлаштування  для роботодавців:

  1. Офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних людей, в якому всі працюючі спрямовуватимуть зусилля на покращення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків;
  2. Гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей та інші;
  3. Трудова дисципліна;
  4. Можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси.

Увага!  З питань реєстрації колективних договорів звертатись в управління економіки міста за адресою: м. Рівне, вул. Поштова, 2,3 поверх (відділ з питань праці), каб. 17, тел. 62-11-09