Надаємо відповіді на актуальні питання щодо порядку оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Який порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками?

Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців. Працівник подає заяву від про прийом на  роботу в довільній формі, яка є підставою для підтвердження бажання працівника розпочати трудові відносини. До початку роботи власник зобов’язаний: роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Працівники допускаються до роботи після укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

Які документи повинен надати працівник?

Згідно ст. 24  Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

В яких випадках трудовий договір укладається у  письмовій формі?

Додержання письмової форми трудвого договору є обов’язковим в наступних випадках:

– при організованому наборі працівників;

– при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

– при укладенні контракту;

– у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

– при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

– при укладенні трудового договору з фізичною особою;

– при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

– в інших випадках, передбачених законодавством України.

 На який строк укладається трудовий договір?

Трудовий договір може бути:

– безстроковим, що укладається на невизначений строк;

–  на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

–  таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.