Щодо пільг багатодітним сім’ям.

Для отримання пільг багатодітним сім’ям, які звертаються вперше  необхідно подати до управління соціального захисту населення за місцем проживання  наступні документи:

 • заява для призначення пільг
 • декларація про доходи пільговика
 • паспорт та ідентифікаційний код обох батьків
 • свідоцтва про народження усіх дітей, талони реєстрації дітей
 • посвідчення «багатодітної сім’ї», що дає право на пільги
 • довідки про доходи за 6 місяців, що передують місяцю звернення
 • копія свідоцтва про шлюб
 • копія технічного паспорту (сторінка з зазначенням заг. площі квартири)
 • рахунки від житлово-комунальних організацій

Примітка. При заповненні заяви вказується інформація щодо житлово-комунальних послуг, якими фактично користувалась сім’я із зазначенням особових рахунків  в організаціях надавачах послуг.

При повторному зверненні необхідно подати лише довідки про доходи або відсутність доходів.

До членів сім’ї пільговика (багатодітної сім’ї) під час надання пільг належать:

 • дружина (чоловік);
 • їх неповнолітні діти (до 18 років), якщо навчаються за денною стаціонарною формою навчання – до 23 років.

  До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновлені дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
 • для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів , установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

  Багатодітні сім’ї, до сукупного доходу яких входять вищезазначені доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або якщо до складу сім’ї входять працездатні особи, подають до управління соціального захисту населення райдержадміністрації декларацію про доходи сім’ї пільговика за встановленою формою, а також довідки про доходи членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення.

  Управління соціального захисту населення визначає середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів членів сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

  У разі, коли середньомісячний дохід багатодітної сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (3180 грн.), багатодітна сім’я має право на отримання пільг протягом року з місяця визначення відповідного права.

  У разі, коли середньомісячний дохід багатодітної сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, управління соціального захисту населення письмо поінформує пільговиків про те, що вони не мають право на отримання пільг.

  У разі зменшення доходу багатодітної сім’ї, сім’я має право звернутися до управління соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення

  Надання пільг припиняється, якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-якого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги.