КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 1998 р. N 1156
Київ
Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99
N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000
N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000
N 448 ( 448-2001-п ) від 06.05.2001
N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003
N 3 ( 3-2007-п ) від 10.01.2007
N 621 ( 621-2010-п ) від 14.07.2010
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010
N 728 ( 728-2011-п ) від 06.07.2011
N 409 ( 409-2014-п ) від 06.08.2014
N 106 ( 106-2015-п ) від 28.02.2015
N 319 ( 319-2016-п ) від 27.04.2016
N 841 ( 841-2018-п ) від 17.10.2018
N 1176 ( 1176-2018-п ) від 27.12.2018
N 62 ( 62-2019-п ) від 06.02.2019
N 373 ( 373-2019-п ) від 17.04.2019 }

{ У назві і тексті Постанови слова "твердого та пічного
побутового (рідкого) палива" замінено словами
"твердого та рідкого пічного побутового палива" згідно
з Постановою КМ N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }
{ У тексті Постанови слово "прописаний" в усіх відмінках і
формах числа замінено словом "зареєстрований" у
відповідному відмінку та числі згідно з Постановою КМ
N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розмір обов’язкового відсотка платежу
визначається для домогосподарств, які одержують житлову субсидію
на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за
індивідуальними договорами, житлово-комунальних послуг, а також
витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - послуги),
як частка середньомісячного сукупного доходу, а для
домогосподарств, які одержують субсидію на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, оплату
житлово-комунальних послуг, - як частка сукупного доходу за
попередній календарний рік, яка розраховується за такою формулою:
Ро = Кд/Кг х Рг,
де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка
доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків
після коми;
Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру
середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку
на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку
на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається
субсидія;
Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два
прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг =
2);
Рг - базова норма плати за послуги - 15 відсотків
середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 373 ( 373-2019-п ) від
17.04.2019 - застосовується з 1 травня 2019 року }
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям у
місячний термін привести свої рішення про визначення розмірів
плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання
житлової субсидії у відповідність із цією постановою.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 409
( 409-2014-п ) від 06.08.2014 }

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 119 ( 119-98-п ) "Про
розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 5, ст. 186).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34