РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(28 сесія, 7 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

20 грудня 2018 року                                                                               № 5388

 

 

Про внесення змін та доповнень

до Комплексної міської соціальної

програми "Турбота" на 2016 – 2020

роки, затвердженої рішенням

Рівненської міської ради від

20.08.2015 № 5658

 

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 19.12.2017 № 2249-VІІІ, "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", з метою уточнення категорій осіб, на яких поширюється дія програми, і спрощення її адміністрування Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Комплексної міської соціальної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658 (у редакції, затвердженій рішенням Рівненської міської ради від 27.04.2017 № 2673, зі змінами, затвердженими рішеннями Рівненської міської ради від 14.09.2017 № 3277, від 21.12.2017 № 3868, від 26.06.2018 № 4643, від 22.11.2018 № 5277), та викласти її в новій редакції, що додається.

2. Це рішення є невід’ємною частиною рішення Рівненської міської ради від 20.08.2015 № 5658 "Про затвердження Комплексної міської соціальної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки" (зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення; постійній комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови С. Васильчуку і начальнику Управління праці та соціального захисту населення В. Мельник.

 

 

 

Міський голова                                                                    В. Хомко

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

20.12.2018 № 5388

                                                                                                зі змінами, внесеними        

                                                                                                рішеннями Рівненської                

                                                                                                міської ради від                                      

                                                                                                25.04.2019 № 5897,

                                                                                                25.07.2019 № 6238

 

КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

"ТУРБОТА" НА 2016 – 2020 РОКИ

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА "ТУРБОТА"

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини, які стосуються рівня та якості життя. Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватись завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання (як доповнення до державного соціального забезпечення) додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їхніх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Рівному є відповідне формування міської соціальної підтримки.

Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів та громадян старшого покоління опиняється не тільки в скрутному становищі, але й за межею виживання, зумовлює доцільність надання додаткової фінансової допомоги, пільг і підтримки соціально незахищеним мешканцям міста Рівного.

В основу розробки Комплексної міської соціальної програми "Турбота" на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи органів і установ соціального захисту, який був набутий у процесі реалізації попередніх міських програм (програми "Ветеран" та програми соціальної підтримки інвалідів), пропозиції громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких спрямована на підвищення рівня соціального захисту населення. Продовження добрих напрацювань та впровадження нових ініціатив стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми.

Прийняття Комплексної міської соціальної програми "Турбота" на
2016 – 2020 роки ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки для їх вирішення будуть застосовуватись принципи системності та комплексності, координація взаємодії виконавчих органів Рівненської міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження системи єдиного фінансування заходів Програми вдосконалить механізм використання видатків, що спрямовуються на соціальний захист, та забезпечить можливість здійснення коригування обсягів фінансування окремих заходів Програми, чим спростить її адміністрування.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мета Програми полягає в реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки ветеранів, людей похилого віку та осіб і дітей з інвалідністю, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення рівня їх соціальної захищеності, а також в отриманні позитивних зрушень на шляху до покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи завдяки розвитку системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та послуг.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства, та підтримати життєдіяльність рівнян, тобто створити передумови для задоволення власних і водночас суспільно позитивних потреб та інтересів.

Виходячи з умов сьогодення пріоритетним напрямком Програми визначено невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасників АТО та ООС), і членів їхніх сімей, а також членів сімей осіб, які, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи померли, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС), вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану.

Основним завданням Програми є комплексна взаємодія органів влади та громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів для ефективного вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, людей похилого віку та створення в місті Рівному умов, комфортних для їхнього проживання.

Для досягнення мети Програми передбачається:

1) здійснення конкретних заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних потреб мешканців міста Рівного та забезпечення права кожного на достатній рівень життя;

2) вивчення проблем осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС і учасників бойових дій, а також координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на забезпечення їх вирішення та піднесення на якісно новий рівень турботи громади міста про своїх співгромадян;

3) удосконалення системи підтримки соціально активних рівнян;

4) посилення орієнтації на адресність при наданні матеріальної, натуральної та гуманітарної допомоги соціально вразливим групам населення міста Рівного для поліпшення їхнього становища;

5) здійснення заходів для осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів війни і праці, громадян старшого покоління з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни і учасників АТО та ООС;

6) створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів, надання їм фінансової підтримки на реалізацію проектів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним пріоритетними для міста Рівного, та для здійснення їхньої статутної діяльності;

7) надання фінансової підтримки громадським організаціям (об’єднанням, товариствам), які:

забезпечують надання послуг з безкоштовного перевезення осіб і дітей з інвалідністю;

здійснюють заходи щодо організації соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями;

здійснюють заходи щодо реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з ментальними порушеннями і розладами аутичного спектру;

здійснюють заходи щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з інвалідністю;

здійснюють заходи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста Рівного;

8) здійснення заходів щодо розвитку волонтерського руху та підтримки аматорських колективів осіб і дітей з інвалідністю, ветеранів і громадян старшого покоління;

9) підвищення рівня поінформованості населення з питань соціального захисту та надання консультаційно-правової допомоги;

10) проведення інформаційної політики щодо формування цивілізованого ставлення суспільства до людей з інвалідністю;

11) сприяння розвитку системи надання соціальних послуг, розширення їх переліку та підвищення якості їх надання в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного;

12) забезпечення функціонування Рівненського міського центру реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок" .

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів міського бюджету сприятиме вирішенню завдань щодо розвитку міста та спільного пошуку методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

Цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:

зміцнення становища ветеранів війни та праці, осіб і дітей з інвалідністю, громадян старшого покоління, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО та ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС і учасників бойових дій, підвищення їхньої соціальної захищеності, надання додаткових соціальних гарантій та покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи;

подальше закріплення позитивних тенденцій у прискоренні розв’язання наявних проблем соціально вразливих категорій рівнян, за якими визначається соціальний розвиток міста;

підвищення результативності виконання Рівненською міською радою своїх завдань та вдосконалення якості надання послуг;

закріплення встановлених партнерських відносин між владою та громадськістю;

зростання постійної турботи міської влади про мешканців міста Рівного;

підвищення рівня позитивного ставлення та зміцнення довіри до влади міста.

 


4. ЗАХОДИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ,  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАХОДИ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пор.

Заходи

Строки виконання

Виконавці

1

Забезпечувати виконання законів України з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", "Про поховання та похоронну справу", "Про соціальні послуги", "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", та реалізацію делегованих повноважень

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення

2

Брати участь у роботі засідань, пленумів і конференцій громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів міста, проводити зустрічі з їхніми активами для визначення пріоритетних напрямків роботи щодо вирішення проблемних питань та встановлення партнерських відносин між владою та громадськістю

Постійно

Заступник міського голови.

Управління праці та соціального захисту населення

3

Проводити засідання Координаційної ради соціального партнерства з громадськими організаціями інвалідів і ветеранів м. Рівного та здійснювати організаційно-технічне забезпечення її діяльності

В разі потреби

Заступник міського голови – голова Координаційної ради. Управління праці та соціального захисту населення

4

Сприяти ефективній роботі міських громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів, зареєстрованих у місті Рівному, і надавати їм фінансову підтримку на реалізацію проектів, які відповідають напрямкам і завданням, які визначено як пріоритетні для міста Рівного, та для здійснення їхніх статутних завдань (згідно із статтею 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та статтею 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні")

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення

5

Надавати фінансову підтримку громадським організаціям (об’єднанням, товариствам), що реалізовують проекти, які відповідають напрямкам і завданням, які визначено як пріоритетні для міста Рівного:

Рівненському міському товариству інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату – для продовження діяльності служби "Інватаксі", що здійснює безкоштовне перевезення людей з інвалідністю;

Рівненській громадській організації "Спілка інвалідів з дитинства "Передзвін"–  на організацію роботи щодо соціальної та психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостям;

Громадській організації "Об’єднання інвалідів "Погляд" – на організацію роботи щодо реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з ментальними порушеннями і розладами аутичного спектру;

Громадській організації "Асоціація батьків дітей інвалідів" – на організацію роботи щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з інвалідністю;

Рівненській міській організації Товариства Червоного Хреста України – на організацію роботи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста Рівного

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення

6

Здійснювати заходи, спрямовані на підтримку діяльності Рівненських територіальних і структурних підрозділів організацій Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

В разі потреби

Управління праці та соціального захисту населення

7

Проводити відвідування та обстеження умов проживання громадян міста Рівного з числа соціально вразливих груп населення для визначення потреб і запитів, що дасть можливість оперативно приймати рішення, спрямовані на посилення їх соціального захисту

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок". Громадські організації (об’єднання, товариства) та об’єднання осіб з інвалідністю і ветеранів міста

8

Здійснювати за рахунок надходжень з різних джерел фінансування проведення виплат, доплат і матеріальної допомоги (в грошовій і натуральній формі) громадянам міста Рівного (ветеранам війни і праці, учасникам антитерористичної операції і членам їхніх сімей, вдовам, особам і дітям з інвалідністю, пенсіонерам, людям похилого віку, особам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, реабілітованим, сім’ям з дітьми та іншим)

Постійно

 

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

9

Надавати, в разі звернення, матеріальну допомогу громадянам з числа соціально вразливих верств населення та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення

10

Надавати натуральну допомогу громадянам, яким надаються соціальні послуги в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, та громадянам з числа соціально вразливих груп населення міста Рівного

2016 – 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного

11

Надавати натуральну допомогу особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, зарахованим до Рівненського міського центру реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

 

2016 – 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

12

Організовувати роботу, спрямовану на здійснення заходів щодо відзначення, матеріального заохочення, привітання із святковими датами, ювілеями та визначними подіями в житті соціально активних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інших соціально незахищених категорій громадян

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок". Громадські організації (об’єднання, товариства) осіб з інвалідністю та ветеранів міста

13

Для покращення життєдіяльності та соціальної активності дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, зарахованих до Рівненського міського центру реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок", надавати їм допомогу (подарунки, натуральну допомогу) до Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного дня людей з інвалідністю та новорічно-різдвяних свят

Щороку

 

Управління праці та соціального захисту населення. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

14

Проводити різні види цільових соціальних виплат, а саме:

1) щомісячних:

особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій у Другій світовій війні, які досягли 90-річного віку;

громадянам пенсійного віку, які до 05.05.2018 були реабілітовані згідно із Законом України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (за статтями 1 та 3);

одному з батьків та вдовам учасників бойових дій, які загинули в Афганістані, для часткової компенсації витрат на оплату комунальних послуг;

особам з інвалідністю внаслідок війни І групи, інвалідність яких пов’язана з участю в бойових діях в Афганістані;

одному з членів сім’ї (батьки, вдови, неповнолітні діти) учасників АТО та ООС які, загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС, для часткового покриття витрат на оплату комунальних послуг;

Свідерському Роману Олександровичу, опікуну круглої сироти – Зінченка Ярослава Богдановича, неповнолітнього брата загиблого учасника АТО Свідерського Дмитра Олександровича, для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, починаючи з 01.01.2016;

особам з інвалідністю внаслідок війни І групи, інвалідність яких пов’язана з травмами, пораненнями, каліцтвами, захворюваннями, отриманими під час безпосередньої участі в АТО та ООС;

одному з членів сім’ї (батько/мати, вдова, опікун неповнолітньої Арутюнян Ашхен Георгіївни), загиблих під час Революції гідності Героїв України, для часткового покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

Почесним громадянам міста Рівного, передбачених Положенням про звання та відзнаки Рівненської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 10.12.2003 № 535;

при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", –вдовам (вдівцям) померлих громадян, яким було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Рівного";

стипендій міського голови соціально активним мешканцям Рівного з інвалідністю за їхні досягнення у творчо-мистецькій, спортивно-масовій, громадській та соціальній діяльності;

перекладачам-дактилологам, які обслуговують осіб з інвалідністю по слуху, для часткової компенсації витрат за проїзд;

 

дітям, які зареєстровані та фактично проживають в м. Рівному, батьки яких загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травм, поранень, контузій, каліцтв, захворювань, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС у період їх проведення, а також загинули під час Революції Гідності                  ( згідно з окремим Порядком, затвердженим розпорядженням міського голови) (доповнено згідно з рішенням Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5897)

 

2) щоквартальних:

особам з інвалідністю І групи по зору для часткової компенсації витрат на оплату комунальних послуг;

 

3) одноразових:

довгожителям міста, яким виповнилось 100 і більше років (у день народження);

громадянам похилого віку, з нагоди відзначення 90 річних ювілеїв;

- членам сімей загиблих учасників АТО та ООС для забезпечення участі на ранковому церемоніалі вшанування пам’яті загиблих, що проводиться в день їх загибелі в Міністерстві оборони України (доповнено згідно з рішенням Рівненської міської ради від 25.07.2019 № 6238);

 

4) щорічних:

одному з батьків та вдовам учасників бойових дій, які загинули в Афганістані (до відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, за клопотанням громадських організацій ветеранів);

одному з членів сімей (вдовам, неповнолітнім дітям) померлих учасників бойових дій на території інших держав (до відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, за клопотанням громадських організацій ветеранів);

членам сімей (батько/мати, вдова, опікун неповнолітньої Арутюнян Ашхен Георгіївни) загиблих під час Революції гідності Героїв України  (до відзначення роковин загибелі);

мешканцям міста Рівного з числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (до відзначення роковин Чорнобильської катастрофи, за клопотанням Громадської організації "Рівненські ветерани-чорнобильці");

одному із членів сімей (батьки, вдови, неповнолітні діти, опікун круглої сироти – Зінченка Ярослава Богдановича) учасників АТО та ООС, які загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС (для вирішення соціально-побутових питань, за окремим розпорядженням міського голови);

членам сімей (батько/мати, вдова, опікун неповнолітньої Арутюнян Ашхен Георгіївни), загиблих під час Революції Гідності Героїв України (для вирішення соціально-побутових питань, за окремим розпорядженням міського голови);

особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з травмами, пораненнями, каліцтвами, захворюваннями, отриманими під час безпосередньої участі в АТО та ООС (до відзначення дня Захисника України, за окремим розпорядженням міського голови)

2016 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення.

15

Здійснювати заходи, спрямовані на підтримку окремих категорій осіб з інвалідністю міста Рівного, зокрема шляхом проведення одноразових грошових виплат:

1) особам з інвалідністю І групи, інвалідність яких пов’язана з травмами, захворюваннями хребта і спинного мозку, та які пересуваються на інвалідному візку;

2) сім’ям, в яких дитину з інвалідністю до 18- річного віку виховує один із батьків;

3) сім’ям, в яких проживає двоє і більше осіб і дітей з інвалідністю;

4) сім’ям, в яких батько (мати) – з неповної сім’ї або обидва батьки – особи з інвалідністю І групи виховують неповнолітніх дітей

2016 – 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення

16

Надавати грошову допомогу для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг одному із членів сім’ї учасників АТО та ООС (місце проживання яких зареєстровано в місті Рівному) за період їхньої безпосередньої участі в АТО та ООС (згідно з Порядком, затвердженим розпорядженням міського голови)

2016 – 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення

17

Здійснювати цільові виплати для вирішення соціально-побутових питань ветеранам війни – добровольцям, які брали участь в антитерористичній операції, у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, відповідний статус яким встановлено згідно з рішенням комісії із надання статусу ветерана війни – добровольця, учасника бойових дій, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, утвореної відповідно до розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 25.05.2017 № 284/40 (за окремим розпорядженням міського голови)

2018 – 2020 роки

(або до визначення правового статусу ветерана війни на державному рівні)

Управління праці та соціального захисту населення

18

Для участі в міських програмах співфінансування проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, опоряджувальних робіт у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій надавати, в разі звернень, грошову допомогу (проводити відшкодування витрат) членам сімей (батьки, вдови, вдівці, неповнолітні діти):

учасників бойових дій, які загинули в Афганістані;

Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції гідності;

учасників АТО та ООС, які були зареєстровані або фактично проживали до дня смерті в місті Рівному і які загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС

2016 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення

 

19

Організовувати заходи з надання консультаційно-правової допомоги з питань надання пільг, призначення субсидій і всіх видів державної соціальної допомоги та надання соціальних послуг

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення

20

Розробляти та виготовляти інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо соціального захисту населення (буклети, інформаційні картки, довідники щодо пільг, листок-вкладка до газети "Сім днів" інформаційно-громадський вісник "Турбота" тощо) для безкоштовного їх розповсюдження

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення.

Товариство з обмеженою відповідальністю газета "Сім днів"

21

Здійснювати відшкодування витрат за проведення передплати газети "Сім днів" для соціально активних та соціально вразливих категорій рівнян з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку тощо

Щороку

 

Управління праці та соціального захисту населення.

Товариство з обмеженою відповідальністю газета "Сім днів"

22

Співпрацювати із засобами масової інформації для забезпечення своєчасного інформування про діяльність управління та публікації роз’яснень про законодавчі акти у сфері соціального захисту

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення.

23

Удосконалювати систему соціального обслуговування і надання різних видів соціальних послуг у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, з метою їх покращення проводити щорічно моніторингову оцінку якості надання соціальних послуг

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного

24

Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного та Рівненського міського центру реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок" (придбання необхідного знаряддя, апаратури, побутового та медичного обладнання, технічного інвентарю)

2016 – 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

25

Організовувати вирішення питань щодо можливості надання громадянам платних соціальних послуг у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного

В разі потреби

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного

26

Забезпечувати функціонування Рівненського міського центру реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

2017 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення

27

Здійснювати відшкодування витрат на утримання приміщень установ, підпорядкованих Управлінню праці та соціального захисту населення,

які знаходяться в будівлях, розташованих за такими адресами: вул. В’ячеслава Чорновола, 40/56, вул. Соломії Крушельницької, 44, вул. Соборна, 3. Здійснювати відшкодування відповідної частки вартості проведених капітальних ремонтів і реконструкцій вказаних будівель

2017 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення

 

 

28

Проводити виплати власникам автостоянок для компенсації вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю, членів їхніх сімей, законних представників осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), підприємств, установ, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю та сфери соціального захисту населення, що надані безкоштовно, згідно з Положенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 31.01.2014 № 6

2016 – 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення

29

Проводити виплати компенсацій фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

2016 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення

 

30

Здійснювати заходи для забезпечення отримання особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, міста Рівного соціальних послуг, які надають реабілітаційні заклади, розташовані в Рівненській області

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення

31

Активізувати роз’яснювальну роботу щодо можливостей осіб з інвалідністю в отриманні реабілітаційних послуг, передбачених індивідуальною програмою реабілітації інвалідів (ІПР), та здійснювати внесення даних до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), який підтримувати в актуальному стані

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення

32

Забезпечувати громадян технічними засобами пересування та реабілітації за рахунок створеного в Управлінні праці та соціального захисту населення пункту прокату технічних засобів реабілітації.

Поповнювати пункт прокату технічних засобів реабілітації допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому  за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством ( в редакції, затвердженій рішенням Рівненської міської ради від 25.07.2019       № 6238)

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення

33

Брати участь у проведенні благодійних акцій, спрямованих на підтримку соціально вразливих груп населення міста Рівного та залучати до співпраці на засадах соціального партнерства депутатів Рівненської міської ради, підприємства, установи та організації, благодійні та громадські організації, фонди

Постійно

Заступник міського голови.

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок". Громадські організації (об’єднання, товариства) осіб з інвалідністю і ветеранів міста

34

Організовувати та проводити в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного для ветеранів, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю урочистості, заходи, зустрічі, концерти та святкові обіди

 

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Громадські організації (об’єднання, товариства) осіб з інвалідністю і ветеранів міста

35

Підтримувати діяльність аматорського художнього колективу ветеранів "Надвечір’я" Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, надавати йому всебічну допомогу, сприяти в організації заходів

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного

36

Підтримувати діяльність літературно-мистецького клубу "Крок" Рівненського міського центру реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок", надавати йому всебічну допомогу, сприяти в організації заходів

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок"

37

Сприяти організації та проведенню:

урочистостей, зустрічей з нагоди відзначення державних і міських свят та пам’ятних подій;

заходів щодо привітань осіб з інвалідністю та ветеранів з визначними подіями;

виставок виробів художньо-прикладного мистецтва;

екскурсій, лекцій, концертів, святкових програм;

спортивних змагань і турнірів

Постійно

 

Заступник міського голови. Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок". Громадські організації (об’єднання, товариства) осіб з інвалідністю і ветеранів міста

38

Продовжувати розвивати та підтримувати волонтерський рух шляхом залучення ветеранів, осіб з інвалідністю та громадян похилого віку до волонтерської діяльності, а також волонтерів з числа молоді для надання безкорисливої допомоги

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

м. Рівного. Рівненський міський центр реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату "Крок". Громадські організації (об’єднання, товариства) осіб з інвалідністю і ветеранів міста

39

Здійснювати відшкодування витрат, пов’язаних із похованням та спорудженням (виготовлення та встановлення) надгробка почесним громадянам міста Рівного відповідно до вимог Положення про звання та відзнаки Рівненської міської ради, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 10.12.2003 № 535 (зі змінами)

В разі потреби

 

Управління праці та соціального захисту населення.

Комунальне підприємство "Спецкомбінат – ритуальна служба"

40

Брати участь у проведенні поховань осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, почесних громадян міста та осіб з інвалідністю і ветеранів війни і праці, діяльність яких сприяла розвитку соціальної сфери міста

Постійно

 

Управління праці та соціального захисту населення

41

Надавати грошову допомогу на поховання померлої особи, яка не застрахована в системі загальнообов’язкового державного страхування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого" в розмірі, визначеному виходячи з вартості мінімального переліку ритуальних послуг, встановленому на бюджетний рік

2016 2020

роки

 

Управління праці та соціального захисту населення

42

Надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень одному з членів родини учасника АТО та ООС, який був зареєстрований або фактично проживав до дня смерті у місті Рівному і який загинув (пропав безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи помер внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС, у період їх проведення

В разі потреби

 

Виконавчий комітет Рівненської міської ради

 

43

Здійснювати відшкодування фактично понесених Комунальним підприємством "Спецкомбінат – ритуальна служба" витрат, пов’язаних із похованням учасника АТО та ООС, який був зареєстрований або фактично проживав до дня смерті у місті Рівному і який загинув (пропав безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи помер внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС, у період їх проведення

В разі потреби

 

Виконавчий комітет Рівненської міської ради.

Комунальне підприємство "Спецкомбінат – ритуальна служба"

 

44

Проводити відшкодування вартості робіт із спорудження (виготовлення, доставка та встановлення) надгробків чи пам’ятників та здійснення подальшого благоустрою на могилах учасників АТО та ООС, які загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС, у період їх проведення:

які захоронені в місті Рівному;

які захоронені в інших населених пунктах, але були зареєстровані чи фактично проживали в місті Рівному, або члени родин яких зареєстровані в місті Рівному (в разі їх звернення).

Здійснювати відшкодування вартості надгробків чи пам’ятників, які за власні кошти споруджені членами родин на могилах учасників АТО та ООС, які загинули (пропали безвісти) під час безпосередньої участі в АТО та ООС чи померли внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та ООС, у період їх проведення

В разі потреби

 

Комунальне підприємство "Спецкомбінат – ритуальна служба".

Управління праці та соціального захисту населення

45

Надавати пільги на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян міста Рівного, які мають право на пільговий проїзд згідно з чинним законодавством і відповідно зазначені в пункті 5 статті 102 Бюджетного кодексу України (в редакції станом на 01.01.2016), а також пенсіонерам за віком та особам і дітям з інвалідністю, та здійснювати компенсаційні виплати Рівненській дирекції залізничних перевезень регіональної філії "Львівська залізниця" (відповідно до укладеного договору)

2016 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення.

Управління транспорту і зв’язку.

Рівненська дирекція залізничних перевезень регіональної філії "Львівська залізниця"

 

46

Здійснювати заходи щодо забезпечення прав на пільговий проїзд окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на таку пільгу, на маршруті "Рівне – Садові ділянки" шляхом надання субвенції з міського бюджету районному бюджету Рівненського району

2017 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення

 

 

47

Здійснювати співфінансування для виконання пункту 41 Обласної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 12.06.2015 № 1473 (зі змінами, затвердженими рішенням Рівненської обласної ради від 17.03.2017 № 502), шляхом надання з міського бюджету відповідної субвенції обласному бюджету

2017 – 2018

роки

Управління праці та соціального захисту населення

 

 

48

Здійснювати відшкодування витрат Рівненській філії ПАТ "Укртелеком" за надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян міста Рівного, що включені до ЄДАРП та мають право на таку пільгу, за умови укладання договору

2017 – 2020

роки

Управління праці та соціального захисту населення

 

49

Здійснити компенсаційні виплати ТзОВ "Вікторія Транс С" за пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті загального користування міста Рівного (на виконання судового рішення)

2018 рік

Управління праці та соціального захисту населення

 


 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2016 – 2020 роки фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування заходів Програми у 2016 – 2020 роках здійснюють Управління праці та соціального захисту населення та інші визначені Програмою розпорядники коштів у межах загальних асигнувань, передбачених у бюджеті міста Рівного на її виконання у відповідному році.

Загальна сума видатків на виконання заходів Програми визначається щорічно під час формування бюджету міста відповідно до потреб, ініціатив і пропозицій громадськості (громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів, Координаційної ради соціального партнерства з громадськими організаціями інвалідів і ветеранів міста Рівного) та затверджується рішенням Рівненської міської ради. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням Рівненської міської ради затверджуються зміни, які стосуються загального обсягу фінансування Програми.

Кошторис витрат на виконання заходів Програми з розподілом за видами видатків і визначенням періодичності проведення виплат та зміни до нього затверджуються заступником міського голови за відповідним напрямком роботи.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          С. Паладійчук