Рівненський міський центр комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату «Крок»

Рівненський міський центр комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату «Крок» утворений Рівненською міською радою, організаційно підпорядкований Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Керівництво: Директор –  Гомон Олександр Олександрович ; Заступник директора – Музичко Лариса Василівна.

Контактні дані: телефони: (0362) 26-07-01(067) 47-54-750, (067) 32-75-159,  ел. пошта: tcipora@ukr.net, Facebook

Режим роботи Центру «Крок»
понеділок – четвер з 8.00 до 16.15,
п’ятниця з  8.00 до 15.00,
субота та неділя – вихідні дні.
Особистий прийом громадян:
Гомон О.О., директор Центру «Крок» –
понеділок з 14:00 до 16:00
середа з 08:00 до 12:00;
Музичко Л.В., заступник директора Центру «Крок» –
вівторок з 14:00 до 16:00
четвер з 08:00 до 12:00

Основною метою діяльності Центру “Крок” є комплексна реабілітація осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, а цільовим призначенням є надання послуг з комплексної реабілітації, спрямованих на відновлення функції руху і опори, створення умов для всебічного розвитку осіб та дітей з інвалідністю, засвоєння ними знань, умінь, навичок щодо досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центр “Крок” забезпечує:

1) виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, законами України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав осіб та дітей з інвалідністю на реабілітацію (абілітацію) з метою їх подальшої інтеграції в суспільство;

2) створення умов для зменшення та подолання фізичних (рухових), інтелектуальних, сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних навичок;

3) створення умов для запобігання та недопущення дискримінації осіб та дітей з інвалідністю, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

4) надання послуг з соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації відповідно до потреб осіб та дітей з інвалідністю. Реабілітаційні послуги надаються виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації осіб та дітей з інвалідністю, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі осіб, дітей і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

5) підготовку осіб та дітей з інвалідністю, їхніх батьків або законних представників до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру “Крок”;

6) оперативне коригування (за потреби) індивідуальних планів реабілітації осіб та дітей з інвалідністю у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

7) співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями (організаціями, товариствами).

У Центрі “Крок” утворені такі структурні підрозділи:

1) апарат Центру “Крок”;

2) відділення медико-соціальної реабілітації (травматологічно-ортопедичного профілю) –завідувач відділення Горбатюк Сергій Олександрович;

3) відділення медико-соціальної реабілітації (неврологічного профілю) – завідувач відділення Мелешко Дмитро Петрович;

4) відділення фізично-медичної реабілітації – завідувач відділення Маркевич Олена Володимирівна;

5) відділення ранньої соціальної реабілітації дітей –  завідувач відділення Шоцька Марина Петрівна;

6) відділення соціальної реабілітації та адресної допомоги – завідувач відділення Андріюк Лілія В’ячеславівна.

В штат Центру «Крок» входять лікарі та педагоги наступних спеціальностей: ортопед-травматолог,  невропатологи, практичний психолог, дефектолог, соціальний педагог, вчитель-реабілітолог,  педагог-організатор, вчитель хореографії; середній медичний персонал – сестри медичні, сестри медичні з масажу, і сестри медичні з ЛФК, фахівці з фізичної реабілітації, лаборант.

Умови зарахування до Центру “КРОК”:

1. Направлення та зарахування осіб та дітей з інвалідністю до Центру “Крок” проводяться відповідно до законодавства.

2. До Центру “Крок” зараховуються особи з інвалідністю, які досягли повноліття, діти з інвалідністю віком від народження до 18 років та діти віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності з порушенням функції опорно-рухового апарату і не мають протипоказань до отримання послуг з комплексної реабілітації в Центрі “Крок”.

3. Підставою для зарахування в Центр “Крок” є наявність таких показань:

для дорослих:

-наслідки черепно-мозкових травм з порушенням функції опори та руху, наслідки церебрального паралічу;

-наслідки спинномозкової травми;

-захворювання периферичної та центральної нервової системи з порушенням функції опори та руху;

-залишкові явища гострого порушення мозкового та спінального кровообігу з порушеннями функції опорно-рухового апарату;

-травми та захворювання сухожилків, зв’язок, м’язів;

-травми та захворювання кісток, суглобів та хребта;

-ампутаційні кукси кінцівок;

-системні захворювання сполучної тканини з порушенням функції опори та руху;

-вроджені аномалії розвитку опорно-рухового апарату з порушеннями його функції;

2) для дітей:

-наслідки черепно-мозкових травм, наслідки гiпоксично-травматичного ураження головного мозку в дітей із синдромом ДЦП;

-цереброваскулярна патологiя, хронiчнi захворювання периферичної нервової системи, наслідки перенесених нейроiнфекцiй, тобто неврологічні захворювання, якщо вони супроводжуються порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

-наслідки травм, вроджених та набутих захворювань і аномалій розвитку опорно-рухового апарату.

4. Зарахування осіб та дітей з інвалідністю до Центру “Крок” здійснюється на підставі наказу директора, згідно з рішенням реабілітаційної комісії (за умови відсутності протипоказань згідно Положення про Центр «Крок»).

На базі Центру «Крок» працює молодіжний літературно-мистецький клуб “Крок”, (нараховує більше 60 членів).

Всі послуги в Центрі надаються безкоштовно.

Публічна інформація про нашу роботу у 2019 році

Перелік необхідних документів для зарахування в Центр «Крок»

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2022 рік

Біографічна довідка директора

Біографічна довідка директора

Контракт директора

Звіт керівника

Крок, штатний розпис

Фактори ризики

Фінансовий план по капітальних видатках 2020р.

Фінансовий план 2020 рік

План роботи Крок 2020

Обґрунтування предмета закупівлі

Положення про центр