Рівненський міський центр комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату «Крок»

Рівненський міський центр комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату «Крок» утворений Рівненською міською радою, організаційно підпорядкований Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Адреса:  33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, буд. 40/56; вул. С. Крушельницької, буд. 44. На мапі міста

Керівництво: Директор –  Гомон Олександр Олександрович ; Заступник директора – Музичко Лариса Василівна.

Контактні дані: телефони: (0362) 26-07-01(067) 47-54-750, (067) 32-75-159,  ел. пошта: tcipora@ukr.net, Facebook

Режим роботи Центру «Крок»
понеділок – четвер з 8.00 до 16.15,
п’ятниця з  8.00 до 15.00,
субота та неділя – вихідні дні.
Особистий прийом громадян:
Гомон О.О., директор Центру «Крок» –
понеділок з 14:00 до 16:00
середа з 08:00 до 12:00;
Музичко Л.В., заступник директора Центру «Крок» –
вівторок з 14:00 до 16:00
четвер з 08:00 до 12:00

Основною метою діяльності Центру “Крок” є комплексна реабілітація осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, а цільовим призначенням є надання послуг з комплексної реабілітації, спрямованих на відновлення функції руху і опори, створення умов для всебічного розвитку осіб та дітей з інвалідністю, засвоєння ними знань, умінь, навичок щодо досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центр “Крок” забезпечує:

1) виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, законами України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав осіб та дітей з інвалідністю на реабілітацію (абілітацію) з метою їх подальшої інтеграції в суспільство;

2) створення умов для зменшення та подолання фізичних (рухових), інтелектуальних, сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних навичок;

3) створення умов для запобігання та недопущення дискримінації осіб та дітей з інвалідністю, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

4) надання послуг з соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації відповідно до потреб осіб та дітей з інвалідністю. Реабілітаційні послуги надаються виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації осіб та дітей з інвалідністю, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі осіб, дітей і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

5) підготовку осіб та дітей з інвалідністю, їхніх батьків або законних представників до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру “Крок”;

6) оперативне коригування (за потреби) індивідуальних планів реабілітації осіб та дітей з інвалідністю у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

7) співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями (організаціями, товариствами).

У Центрі “Крок” утворені такі структурні підрозділи:

1) апарат Центру “Крок”;

2) відділення медико-соціальної реабілітації (травматологічно-ортопедичного профілю) –завідувач відділення Горбатюк Сергій Олександрович;

3) відділення медико-соціальної реабілітації (неврологічного профілю) – завідувач відділення Мелешко Дмитро Петрович;

4) відділення фізично-медичної реабілітації – завідувач відділення Маркевич Олена Володимирівна;

5) відділення ранньої соціальної реабілітації дітей –  завідувач відділення Шоцька Марина Петрівна;

6) відділення соціальної реабілітації та адресної допомоги – завідувач відділення Андріюк Лілія В’ячеславівна.

В штат Центру «Крок» входять лікарі та педагоги наступних спеціальностей: ортопед-травматолог,  невропатологи, практичний психолог, дефектолог, соціальний педагог, вчитель-реабілітолог,  педагог-організатор, вчитель хореографії; середній медичний персонал – сестри медичні, сестри медичні з масажу, і сестри медичні з ЛФК, фахівці з фізичної реабілітації, лаборант.

Умови зарахування до Центру “КРОК”:

1. Направлення та зарахування осіб та дітей з інвалідністю до Центру “Крок” проводяться відповідно до законодавства.

2. До Центру “Крок” зараховуються особи з інвалідністю, які досягли повноліття, діти з інвалідністю віком від народження до 18 років та діти віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності з порушенням функції опорно-рухового апарату і не мають протипоказань до отримання послуг з комплексної реабілітації в Центрі “Крок”.

3. Підставою для зарахування в Центр “Крок” є наявність таких показань:

для дорослих:

-наслідки черепно-мозкових травм з порушенням функції опори та руху, наслідки церебрального паралічу;

-наслідки спинномозкової травми;

-захворювання периферичної та центральної нервової системи з порушенням функції опори та руху;

-залишкові явища гострого порушення мозкового та спінального кровообігу з порушеннями функції опорно-рухового апарату;

-травми та захворювання сухожилків, зв’язок, м’язів;

-травми та захворювання кісток, суглобів та хребта;

-ампутаційні кукси кінцівок;

-системні захворювання сполучної тканини з порушенням функції опори та руху;

-вроджені аномалії розвитку опорно-рухового апарату з порушеннями його функції;

2) для дітей:

-наслідки черепно-мозкових травм, наслідки гiпоксично-травматичного ураження головного мозку в дітей із синдромом ДЦП;

-цереброваскулярна патологiя, хронiчнi захворювання периферичної нервової системи, наслідки перенесених нейроiнфекцiй, тобто неврологічні захворювання, якщо вони супроводжуються порушеннями функцій опорно-рухового апарату;

-наслідки травм, вроджених та набутих захворювань і аномалій розвитку опорно-рухового апарату.

4. Зарахування осіб та дітей з інвалідністю до Центру “Крок” здійснюється на підставі наказу директора, згідно з рішенням реабілітаційної комісії (за умови відсутності протипоказань згідно Положення про Центр «Крок»).

На базі Центру «Крок» працює молодіжний літературно-мистецький клуб “Крок”, (нараховує більше 60 членів).

Всі послуги в Центрі надаються безкоштовно.

Публічна інформація про нашу роботу у 2019 році