Для осіб з інвалідністю

Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян та виплати їм компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2023 р. № 120).

Послугами з санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю забезпечуються в порядку черговості та в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному бюджеті на поточний рік, на підставі укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості у розмірі встановленої граничної вартості путівки.

Гранична вартість путівки визначається щороку постановою Кабінету Міністрів України.

Більш детальна інформація міститься в розділі «Санаторно – курортне лікування, оздоровлення та відпочинок пільгових категорій населення»

 

Забезпечення осіб з інвалідністю пільговими автомобілями 

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 “ Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями»

На облік для постановки в чергу для забезпечення пільговим автомобілем мають право звернутись, за місцем реєстрації, особи з інвалідністю, які не мають в особистому користуванні автобуса, вантажного та легкового автомобіля, який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій, придбаного за власні кошти, або отриманого через органи соціального захисту населення, що перебував в експлуатації менш як 10 років, та, протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Діти з інвалідністю беруться на облік для забезпечення автомобілями після досягнення ними п’ятирічного віку.

Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є висновок обласної медико-соціальної-експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для їх одержання.

Для видачі направлення на визначення права на забезпечення автотранспортом необхідно звернутись в органи соціального захисту населення за місцем реєстрації з наступними документами:

 • паспорт;
 • довідка  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей з інвалідністю – медичний висновок про інвалідність;
 • пільгове посвідчення;

Після отримання висновку, для постановки на облік для забезпечення автомобілями, заявник подає до органу соціального захисту населення наступні документи:

– медична довідка про наявність   в   особи з інвалідністю   медичних   показань   для  забезпечення автомобілем;

– довідка Територіального сервісного центру щодо відсутності або наявності автотранспорту  та відсутність протягом семи останніх років факту реєстрації автотранспорту, терміном експлуатації менше 5-річного віку.

– копія довідки  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку

– копія паспорта  (для осіб з  інвалідністю)  або  копія   свідоцтва   про народження (для дитини з інвалідністю);

– копія довідки   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера осіб з  інвалідністю, дітей з інвалідністю  та  члену  сім’ї,  якому  передається  право   керування автомобілем, законному представнику дитини з інвалідністю;

– довідка про  реєстрацію  місця  проживання  особи з інвалідністю та члена сім’ї, якому    передається право керування  автомобілем,  законного представника дитини з інвалідністю;

– копія пільгового   посвідчення;

– копія посвідчення водія;

– медична довідка щодо придатності до керування, для особи, якій передається право керування автомобілем;

– заява;

* даний перелік документів може коригуватися, в залежності від категорії, групи, причини інвалідності та статусу особи з інвалідністю.

Подані у відповідності до вищезазначеного «Порядку» документи реєструються в органах соціального захисту населення та з супровідним листом направляються в структурні підрозділи соціального захисту населення для постановки в чергу для забезпечення особи з інвалідністю пільговим автомобілем.

Реєстрація та облік черговості осіб з інвалідністю здійснюється в структурних підрозділах соціального захисту населення обласних адміністрацій.

Забезпечення автомобілями у якості гуманітарної допомоги

За бажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування,  передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Такий автомобіль видається особі з інвалідністю, яка зареєстрована  в черзі для забезпечення пільговим автомобілем, незалежно від черговості, на десятирічний строк експлуатації.  Відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу”, підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

 

 Перереєстрація у власність автомобілів.

Особа з інвалідністю, законний представник дитини з інвалідністю отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі.

Питання перереєстрації у власність пільгових і гуманітарних автомобілів, які перебували в експлуатації у осіб з інвалідністю понад 10 років здійснюється відповідно внесених змін до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 30.12.2015 року № 1149. Рішення щодо можливості оформлення у власність вищезазначених автомобілів приймаються в структурних підрозділах соціального захисту населення обласної адміністрації.

 

Перереєстрація автомобілів після смерті.

 

       Гуманітарні автомобілі.

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через   структурний підрозділ соціального захисту населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців осіб з інвалідністю, передається їм у власність безоплатно за рішенням структурних підрозділів соціального захисту населення обласних адміністрацій.

У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців, або, в разі небажання отримати автомобіль, такий автомобіль повертається структурному підрозділу соціального захисту населення.

 

Автомобілі, видані безоплатно чи на пільгових умовах.

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах та термін експлуатації якого склав 10років, може бути безоплатно переданий у власність члену його сім»ї (за бажанням такого члена сім»ї), який на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований за місцем проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю за рішенням структурного підрозділу соціального захисту населення обласної адміністрації.

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах та термін експлуатації якого склав від 1 до 5 років залишається у користуванні його сім»ї якщо в ній є особа з інвалідністю, яка:

 • мала підстави для забезпечення автомобілем на час смерті та протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;
 • була зареєстрована на час смерті особи з інвалідністю за місцем його реєстрації;
 • не має іншого автомобіля, у т.ч. отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення;
 • іншому члену сім’ї померлої особи з інвалідністю, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю на час смерті, у разі сплати ним протягом 6 місяців з дня смерті особи з інвалідністю до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

В іншому разі, автомобіль повертається (вилучається) структурному підрозділу соціального захисту населення обласної адміністрації.

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах та термін експлуатації якого склав від 5 до 10 років залишається безоплатно члену сім»ї, який на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований за місцем її реєстрації і середньомісячний сукупний дохід сім»ї якого за 6 попередніх місяців від дня смерті особи з інвалідністю, не перевищує прожиткового мінімуму для сім»ї.

 

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року №228 “Про порядок виплати та розмір грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2007-%D0%BF передбачено виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування та на транспортне обслуговування.

Вищезазначені  компенсації виплачуються особам з інвалідністю, законним представникам дітей з інвалідністю, які, відповідно до законодавства мають право та перебувають на обліку для забезпечення автомобілями.

 

Компенсації на бензин, ремонт  і технічне обслуговування автомобілів призначаються:

– особам та дітям з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

– особам та дітям з інвалідністю, які мають право та перебувають на обліку в черзі для забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти.

Компенсація на транспортне обслуговування призначається особам та дітям з інвалідністю, які перебувають на обліку  для безоплатного або пільгового забезпечення автомобілями.

Грошові компенсації на бензин, ремонт  і технічне обслуговування автомобілів виплачуються у розмірі 22% від прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, та на транспортне обслуговування – у розмірі 29% від прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність.

 

Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік – у березні за перше та у вересні за друге півріччя поточного року з дня їх призначення.

 

Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради здійснює видачу направлень на комплексну реабілітацію особам з інвалідністю І-ІІІ групи, дітей з інвалідністю та дітей віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, з числа жителів м. Рівного та                  смт. Квасилова до державних реабілітаційних установ, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики.

Метою діяльності Центрів є здійснення заходів, спрямованих на створення  умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їх максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей, відповідно до рекомендацій в індивідуальних програмах реабілітації, максимальної реалізації їх особистого потенціалу.

У Центрах здійснюється комплексна реабілітація, яка включає заходи з медичної, фізичної, соціальної, психологічної, професійної реабілітації, строк реабілітаційного процесу яких визначається Реабілітаційною комісією Центру після проведення відповідного обстеження особи з інвалідністю і не може перевищувати 60 календарних днів на рік. У разі потреби в наданні особі з інвалідністю послуг з професійної реабілітації строк реабілітаційного процесу визначається відповідно до затверджених навчальних планів.

Інформація щодо реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та сфери управління органів соціального захисту населення, в яких надаються послуги із комплексної реабілітації (абілітації)  розміщена на офіційному веб-порталі Міністерства соціальної політики за посиланням:   https://www.msp.gov.ua/news/8361.html

Вирішення організаційних питань щодо направлення та зарахування отримувачів до центрів комплексної реабілітації здійснюється в рамках: Порядку здійснення реабілітаційних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 31 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2022-%D0%BF#n48

та наказу Мінсоцполітики від 27.09.2018  № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1160-18#Text

Для отримання направлення на комплексну реабілітацію, необхідно звертатися до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (вул.Соборна, 12, каб. № 21, тел. 0671174155, 0638663105)  з оригіналами та копіями наступних документів:

– паспорт;

– свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;  

– талон реєстрації дитини (прописка); 

– ідентифікаційний номер;                                                                                     

– довідка МСЕК про інвалідність;                                                                           

– індивідуальна програма реабілітації з рекомендаціями про потребу в медичній, фізичній, соціальній, психологічній, професійній реабілітації (для дітей з інвалідністю – обов’язково мають бути заповнені пункти 1,2,3,7);                                                                                                                      

– довідка медичної установи форми 027/0;  

– документ про освіту (для осіб, які потребують професійної реабілітації).      

Комплексна реабілітація в КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації» Рівненської обласної ради.

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради здійснює видачу направлень особам з інвалідністю І-ІІІ групи, які здатні до самообслуговування, з числа жителів м. Рівного та смт.Квасилова, до КЗ «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації» РОР, що знаходиться в с. Олександрія, для проходження комплексної реабілітації. На дану мету в міському бюджеті щороку передбачаються кошти для надання субвенції обласному бюджету на здійснення заходів з комплексної реабілітації.

Також за рахунок коштів субвенції обласному бюджету на здійснення заходів з комплексної реабілітації здійснюється відшкодування витрат за перебування (проживання, харчування) особи, яка супроводжує особу з інвалідністю І групи по зору (що потребує постійного стороннього догляду) в період її перебування в КЗ «Рівненській обласний центр комплексної реабілітації» РОР, за умови укладання договору.

Особи з інвалідністю мають можливість пройти курс лікування. Термін комплексної реабілітації осіб з інвалідністю складає – 30 днів. В центрі працює фізіотерапевтичний кабінет де проводять процедури апаратами: ампліпульс, інгаляції, магнітотерапія, електрофорез, УВЧ, процедури світлолікування, лазеротерапію, вібромасажні ванни, медикаментозне лікування.

Також функціонує бальнеологічна ванна, яка сприяє відновленню функцій організму в осіб з порушеннями опорно – рухового апарату. Також функціонує кімната психоемоційної корекції, де проводяться аромотерапія і аероіонотерапія.

В Центрі створено безперешкодний  доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  Встановлено підйомні платформи  на другий поверх лікарняного корпусу та клубу-їдальні, а також вмонтовано стаціонарні підйомники типу ПГР-150 ЕМ до бальнеологічної ванни та гігієнічних ванн,  в центрі є 4 гусеничних  підйомників типу SА-2 для переміщення візків по східцевих маршах. В центрі є два спеціальних автомобіля, які обладнані двома підіймальними площадками ППА-150. Душові кімнати та туалети обладнані стаціонарними підтримуючими засобами.

Під час проходження реабілітації особи з інвалідністю забезпечуються повноцінним збалансованим 4-ох разовим харчуванням.

Для отримання, особою з інвалідністю, направлення на реабілітацію необхідно звертатися до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (вул.Соборна, 12, каб. № 21, тел. 0671174155, 0638663105)  з оригіналами та копіями наступних документів:

– паспорт;                                                                                                            

– ідентифікаційний номер;                                                                                     

– довідка МСЕК про інвалідність;                                                                           

– індивідуальна програма реабілітації, де в пункті 7 має бути відмічено про потребу  реабілітації  в КЗ»РОЦКР» РОР  с.Олександрія);                                                                                                             

–довідка медичної установи форми  027/0;                                                  

– 1 фотокартка(3*4).   

Для укладання договору про відшкодування витрат за перебування (проживання, харчування) особи, яка супроводжує особу з інвалідністю І групи по зору, (що потребує постійного стороннього догляду), супроводжуюча особа подає наступні документи:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний номер.

Реабілітація дітей з інвалідністю

З 2019 році запроваджено новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною», що сприяє підвищенню якості  в отриманні реабілітаційних послуг.

4 грудня  2019 року внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» від 27  березня 2019 р. №309» , якими передбачено, що з 2020 року заходи з реабілітації мають можливість отримати діти з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими нозологіями захворювання.

20 січня 2021 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю”, якою визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою „Реабілітація дітей з інвалідністю”.

       Викладення в новій редакції Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, дає змогу:

– врегулювати проблемні питання першочергового забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, які не отримали такі послуги в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини;

– збільшити питому вагу витрат на надання реабілітаційних послуг для однієї дитини;

– включити у граничну вартість реабілітаційних послуг вартість перевезення дитини з інвалідністю;

– спростити адміністративні процедури та прискорити процес надання реабілітаційних послуг.

       Впровадження цих положень забезпечить доступність послуг для сімей, в яких є дитина з важкою формою інвалідності, яка потребує реабілітаційних послуг, та дасть змогу підвищити якість надання цих послуг у межах граничної вартості.

Кошти, передбачені бюджетною програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю», які спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю закладам охорони здоров’я, надходять на рахунки Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради помісячно, згідно затвердженого помісячного плану асигнувань на відповідний рік.

Для отримання дітьми з інвалідністю послуг з реабілітації відповідно до постанови один з батьків або законний представник дитини має подати за місцем проживання до органу соціального захисту населення заяву про направлення дитини до відповідної реабілітаційної установи разом з копіями документів (при пред’явленні оригіналів):

 • паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження,  та/або іншого документа, що посвідчує особу  дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації (надалі – ІПР), що видана ЛКК лікувально-профілактичного закладу із зазначенням необхідності проходження  реабілітації у відповідному закладі;
 • виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о);
 • паспорта громадянина України законного представника дитини з інвалідністю.

Днем звернення вважається дата реєстрації заяви разом з необхідними документами в журналі реєстрації заяв. Черговість визначається в порядку надходження заяв.

Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка має обмеження відповідно I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Вартість витрат реабілітаційної установи на реабілітаційні послуги для однієї дитини становить не менше ніж 60 відсотків граничної вартості реабілітаційних послуг для однієї такої дитини.

Реабілітаційними послугами, в межах їх граничної вартості, одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року.

Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю можуть надавати заклади, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Усі, кого зацікавила зазначена інформація, мають можливість ознайомитися із  переліком реабілітаційних установ на офіційному веб-сайті Мін

соцполітики (www.msp.gov.ua) у розділі «Інвалідність»‒ «Реабілітація дітей з інвалідністю»

Для отримання консультацій з питань реабілітації дітей з інвалідністю рекомендуємо звертатись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (м. Рівне, вул. Соборна, 12, каб. 8, відділ з питань оздоровлення). Телефони для довідок – (097) 425 84 61, (067) 117 06 94

Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг. Завантажити

 

 

 

 Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів (постанова КМУ від 05.04.2012№ 321) технічні характеристики технічних та інших засобів реабілітації, призначених для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб містяться в електронному каталозі.

  Ознайомитися із переліком підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам, моделями технічних засобів реабілітації, електронним каталогом таких засобів та програмою підбору крісел колісних можна за наступними посиланнями:

Перелік підприємств усіх форм власності, які виготовляють, постачають і ремонтують технічні засоби реабілітації та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики
https://www.msp.gov.ua/files/inv/tzr/p04032020.docx

Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації
http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/CatalogTZR/Content

Каталог комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва
http://wheelchairs.protez.eu/…/CatalogAccessori…/Accessories

Програма для підбору крісел колісних
http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/Selection/Index

Методичні рекомендації щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації
https://www.msp.gov.ua/documents/4539.html

Нова система забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (далі – Особа) допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі – ДЗР) здійснюється відповідно до вимог Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2022 року № 1350) (далі – Порядок).

ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЗР ДО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З  

 ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

 У разі первинного забезпечення Особи ДЗР (виплати компенсації).

Для взяття на облік Особа або її законний представник подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади заяву про взяття на облік за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 06.07.2022 № 195 „Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації” (далі – Наказ № 195).

На підставі медичних показань на забезпечення технічними засобами реабілітації та заяви про взяття на облік Особою пред’являються документи (п. 14 Порядку).

Орган соціального захисту населення на підставі документів формує в банку даних особову справу Особи щодо забезпечення ДЗР (виплати компенсації).

Спеціаліст органу соціального захисту населення сканує документи та ознайомлює Особу з :

–           переліком всіх підприємств, які відповідають кваліфікаційним умовам, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення ДЗР та їх контактними даними;

–           електронним каталогом технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

–           порядком забезпечення ДЗР та отримання компенсації.

У разі повторного забезпечення Особи ДЗР (виплати компенсації).

Для заміни ДЗР Особа або її законний представник подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, виконавчому органу ради об’єднаної територіальної громади заяву про заміну засобу реабілітації за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 06.07.2022 № 195 „Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації” (далі – Наказ № 195).

На підставі медичних показань на забезпечення допоміжними засобами реабілітації та заяви про заміну Особою пред’являються документи (п. 14 Порядку).

Спеціаліст органу соціального захисту населення сканує документи та ознайомлює Особу з:

–           переліком всіх підприємств, які відповідають кваліфікаційним умовам, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення ДЗР та їх контактними даними;

–           електронним каталогом технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

–           порядком забезпечення ДЗР та отримання компенсації.

Спеціалістом органу соціального захисту населення прийняті документи передаються до Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Спеціалісти Фонду на протязі трьох робочих днів формують електронне направлення на забезпечення засобами реабілітації (виплату компенсації) особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам. Після формування направлення територіальне відділення фонду інформує через орган соціального захисту населення по це особу з іінвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю, іншу особу.

Особа з інвалідністю, законний представник дитини з інвалідністю, інша особа звертаються до підприємства із заявкою про намір забезпечення засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

 

Заяви на ТЗР:

Бланк заяви на заміну ТЗР

Зразок заповнення заяви на заміну ТЗР

Бланк заяви постановки на облік

Зразок заповнення заяви постановки на облік

 

Основний Закон України, який визначає пільги та основи соціальної захищеності для людей з інвалідністю  –  Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Особи з інвалідністю І групи мають право на:

– безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;

– придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні;

– безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);

– безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;

– пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону;

– встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їх згодою;

– 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (дана пільга також поширюється на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи, але не більше одного супроводжуючого);

– особи з інвалідністю I та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше однієї особи, яка супроводжує  особу з інвалідністю I групи), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі);

– позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню;

– особам з інвалідністю  першої групи по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою;

–  особи з інвалідністю та сім’ї, в яких є  діти з інвалідністю,  мають  переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на:

– безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;

– придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості при амбулаторному лікуванні;

– безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);

– безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;

– пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону;

– встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їх згодою;

– 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;

– особи з інвалідністю II групи мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі);

– позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню;

– особам з інвалідністю другої групи по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою;

– особи з інвалідністю та сім’ї, в яких є  діти з інвалідністю,  мають  переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Особи з інвалідністю ІІІ групи мають право на:

– безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;

– безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);

– безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;

– 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

 

                Сім’ям, у складі яких є двоє або більше осіб з інвалідністю, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

 

Діти з інвалідністю мають право на:

– безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування;

– безплатне або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку надання послуг з соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, у тому числі крісла-колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами очей, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосоутворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами тощо);

– безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;

– 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня (дана пільга також поширюється на особу, яка супроводжує дитину-інваліда, але не більше одного супроводжуючого);

– діти з інвалідністю та особи, які супроводжують дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує  дитину з інвалідністю), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі);

 

 

Для отримання пільг по інвалідності  необхідно оформити один з таких документів:

– посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійне посвідчення з зазначенням групи інвалідності.

– довідка про призначення виплат за Законом «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

– довідка про видачу державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Якщо особа з інвалідністю має право на одну і ту ж пільгу за Законом “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” і одночасно за іншим нормативно-правовим актом, пільга йому надається лише за одним з них за його вибором (незалежно від підстави встановлення пільги).

            При управлінні діє Пункт Прокату технічних засобів реабілітації.

Завдяки фінансуванню з міського бюджету Департаментом здійснюється закупівля технічних засобів реабілітації для його поповнення, а саме:

 • палиці;
 • милиці (ліктьові та пахові);
 • ходунки:
 • стільці туалетні.

Послуги з прокату надаються мешканцям Рівненської міської територіальної громади, які звернулись до пункту прокату та уклали з ним відповідний договір.

Термін, на який видається засіб реабілітації, узгоджується сторонами у договорі, але не більше чим на один рік.

За згодою сторін  користування засобом реабілітації може бути продовжене на новий термін.

Оплата за користування засобом реабілітації не проводиться.

Для отримання в прокат засобів реабілітації необхідні наступні копії документів з пред’явленням оригіналів:

 • паспорт;
 • ідентифікаційний коду;
 • пенсійне посвідчення (за наявності);
 • довідка від лікаря (медичне заключення) про потребу у забезпеченні  відповідним засобом реабілітації.

Для отримання детальних консультацій та роз’яснень звертатись за телефоном 0638663105, 0671174155.

 

Умови призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами передбачені Порядком надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 №1020.

Одноразова компенсація постраждалій особі призначається одноразово за зареєстрованим або фактичним місцем проживання на території Рівненської міської територіальної громади, за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами.

Щорічна допомога на оздоровлення постраждалій особі призначається на підставі заяви, поданої постраждалою особою або її законним представником до 15 жовтня поточного року за зареєстрованим або фактичним місцем проживання на території Рівненської міської територіальної громади.

Для отримання одноразової компенсації та щорічної допомоги постраждалі особи або їх законні представники надають:

 • заяву;
 • копію паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України/посвідки на постійне проживання/посвідки на тимчасове проживання/посвідчення біженця;
 • копію свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію (за наявності);
 • рішення суду про встановлення опіки чи піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування);
 • копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності (особам віком від 18 років);
 • копію висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії «дитина з інвалідністю» (дітям віком до 18 років;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку.

Одноразова компенсація призначається та виплачується постраждалій особі в таких розмірах:

 • особі з інвалідністю І групи – у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;
 • особі з інвалідністю ІІ групи – у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.
 • особі з інвалідністю ІІІ групи – у трикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.
 • дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років – у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;
 • дитині з інвалідністю до 18 років – у чотирикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;

Станом на 1 січня 2024 року  розмір компенсації становить:

 • для особи з інвалідністю І групи – 11805 грн.;
 • для особи з інвалідністю ІІ групи – 9444 грн.;
 • для особи з інвалідністю ІІІ групи – 7083 грн.;
 • дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років – 11805 грн.;
 • дитині з інвалідністю до 18 років – 9444 грн.

Щорічна допомога на оздоровлення нараховується і виплачується постраждалій особі в таких розмірах, округлених до однієї гривні:

 • особам з інвалідністю І або ІІ групи, дітям з інвалідністю – 40 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність;
 • особам з інвалідністю ІІІ групи – 35 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2024 року  розмір щорічної допомоги на оздоровлення становить:

 • особам з інвалідністю І або ІІ групи, дітям з інвалідністю – 944 грн.;
 • особам з інвалідністю ІІІ групи – 826 грн.

Допомога на оздоровлення виплачується постраждалій особі, якщо вона протягом поточного року не отримувала безоплатну санаторно-курортну путівку/путівку на оздоровлення/будь-яку грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки/компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування/щорічну допомогу на оздоровлення за рахунок державного або місцевого бюджетів.

У разі отримання постраждалою особою допомоги на оздоровлення така особа знімається з обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою або з обліку для отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки/компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування/щорічної допомоги на оздоровлення.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до відділу з питань оздоровлення (м. Рівне, вул. Соборна,12, каб.8). Надання консультацій за телефоном (097) 425 84 61, (067) 117 06 94.