Допомоги

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологах .

    Відповідно до ст. 7 Закону України “Про Державну допомогу сім’ям з дітьми” право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологах мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування, а саме:

 •   жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, Державної прикордонної служби, СБУ;
 •   жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;
 •   жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 •   аспірантки, докторантки, студентки вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;
 •   непрацюючі жінки;
 •   жінки, зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

         Розмір допомоги для непрацюючих 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць:

     з 01.01.2020 р.— 525,50 грн.,  з 01.07.2020 р.–   549,25 грн.  з 01.12.2020 р.–   567,50 грн.

          Розмір допомоги   жінкам, зареєстрованим в центрі зайнятості як безробітні, призначається виплата передбачена частиною 2 ст. 23, ст. 33 в розмірі 544,00 грн. на місяць ; частиною 1 ст. 23, частиною 1 ст.33 в розмірі з 01.01.2020р.- 1616,43 грн., 01.07.2020р.- 1628,74 грн., 01.12.2020р.- 1683,34 грн.,  на місяць.

  Підставою  для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є  видана лікувально- профілактичним закладом довідка встановленого зразка , 

 а також:

 • заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці
 •  паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • довідка ліквідаційної   комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • довідка Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що жінка – суб»єкт підприємницької діяльності не сплачує страхові внески;
 • копія трудової книжки

—  у разі відсутності трудової книжки підтвердження про відсутність факту роботи протягом періоду, необхідного для призначення допомоги, може бути засвідчене довідкою виконавчих органів міської, районної у містах, сільської ради. ( згідно Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги Наказ № 345 від 19.09.2006р.) 

     Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.  

Інформаційна картка послуги “Допомога у зв’язку з вагітністю та пологах“

 

Допомога при народженні дитини.

      Відповідно до ст. 10-12 Закону України “Про Державну допомогу сім’ям з дітьми” право на допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

    Допомога призначається за умови , якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини .

       Допомога при народженні дитини надається у розмірі – 41280 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні  дитини з 01.01.2020 р. – 10320 грн.,    решта суми допомоги  виплачується протягом наступних 36 місяців : з 01.01.2020р. – 860,00 грн.

    Для призначення допомоги при народженні дитини подають такі документи:

 •  заява одного з батьків (опікуна, усиновителя) що складається за формою, затвердженою Мінпраці, заповнюється в управлінні;
 •  паспорт;
 •  довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  копія свідоцтва про народження дитини;
 •  копія рішення суду про усиновлення чи відповідних органів про встановлення опіки – для усиновителів та опікунів.

 Жінки, які постійно проживають ( зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

        При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

Інформаційна картка послуги “Допомога при народженні дитини“

Також документи на  допомогу при народженні дитини можливо подати онлайн на спеціалізованому інтернет-ресурсі перейти

 

Допомога на дітей одиноким матерям.

Відповідно до статті 18-1 Закону України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” право на допомогу на дітей мають одинокі матері ( які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини ( рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька ( матір ) або запис про батька ( матір ) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері            ( батька, усиновителя ) дитини.

       Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдова та вдівець з дітьми, мати ( батько ) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

      Допомога на дітей одинокім матерям виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям (далі – період, за який враховується дохід).

       —  до 6 років з 01.01.2020 р. – 1779,00 грн.,  з 01.07.2020 р.-1859,00 грн, з 01.12.2020 р.- 1921,00 грн.;

       —  від 6 до 18 років з 01.01.2020 р. – 2218,00 грн.,  з 01.07.2020 р.- 2318,00грн.,  з 01.12.2020 р.- 2395,00 грн.;

       —  від 18 до 23 років з 01.01.2020 р. – 2102,00 грн.,  з 01.07.2020 р.- 2197,00грн.,  з 01.12.2020 р.- 2270,00 грн.;

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям  подають такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, заповнюється при зверненні в ЦНАП;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

3) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

      Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

 При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м.

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Наявність (відсутність) у власності членів сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.

Якщо у складі сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

– у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

– відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

 

Інформаційна картка послуги “Допомога одиноким матерям“

 

  Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

     Відповідно до статті 16 Закону України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.

       Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається, якщо середньомісячний розмір одержуваних на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що призначені на дитину за попередніх шість календарних місяців не перевищує два прожиткових мінімуми, встановленого для дитини відповідного віку.

        Максимальний розмір становить:

       –  до 6-ти років з 01.01.2020 р.– 3558,00 грн., з 01.07.2020 р.–   3718,00 грн., з 01.12.2020 р.– 3842,00 грн.;

      –   від 6-ти до 18 років з 01.01.2020 р.– 4436,00 грн., з 01.07.2020р.–   4636,00 грн., з 01.12.2020 р.– 4790,00 грн.

       Якщо на дитину, яка знаходиться під опікою виплачуються  пенсії, аліменти, стипендії, державні допомоги, то допомога нараховується, як різниця між двома прожитковими мінімумами, встановленого для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що призначені на дитину за попередніх шість календарних місяців.

       Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування подаються такі документи:

 •  заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, заповнюється в управлінні;
 •  паспорт;
 •  довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
 •  копія свідоцтва про народження дитини;
 •  довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї;
 •  довідка про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що призначені на дитину.

      При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

Інформаційна картка послуги “Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування“ 
 

 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:       відомості  про  одного  з  батьків  (платника аліментів), які
внесено  до  Єдиного  реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним
аліментів;       стосовно    одного   з   батьків   здійснюється   кримінальне
провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях
позбавлення   волі,   якого   визнано   в   установленому  порядку
недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі;      місце проживання   (перебування)   одного   з   батьків    не
встановлено.        Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.       Тимчасова допомога не призначається, якщо:       дитина  перебуває  під  опікою  чи піклуванням або на повному
державному  утриманні;      відсутні  відомості про одного з батьків (платника аліментів)
у Єдиному реєстрі боржників;      заявник  у місячний строк не подав необхідних документів, які
додаються до заяви.

Для  призначення  тимчасової  допомоги  одержувач  подає:
     заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики;      копію свідоцтва про народження дитини;     декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за
призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на
підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї).       Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації
про  доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням
усіх  видів соціальної допомоги.       Залежно від  підстав,   на   яких   призначається   тимчасова
допомога, додатково подаються такі документи:
      рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з
батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує  факт  несплати аліментів одним з батьків протягом шести  місяців, що передують місяцю звернення;      довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з
батьків  кримінального  провадження  або  про  його перебування на
примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в
установленому   порядку   недієздатним,  а  також  перебування  на
строковій   військовій  службі;       повідомлення органу   внутрішніх   справ  про  те,  що  місце
проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
       Відповідальність  за  достовірність  наданої  інформації щодо
неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з
батьків. 
     У   разі   поновлення   виплати   аліментів  один  з  батьків
зобов’язаний  в  триденний строк письмово повідомити про це органу
соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку)
раніше  призначеної  тимчасової  допомоги. 

 

Державна соціальна допомога  малозабезпеченим сім’ям.

    Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.      

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї ― обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

У сукупному доході для визначення права на отримання  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям враховується грошовий еквівалент пільг та субсидій за спожиті житлово-комунальні послуги.

До стабілізації економічного становища в Україні прожитковий мінімум для сім’ї та розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з можливостей державного бюджету і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Згідно ст.9 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2020 р.” Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ” встановлюється для працездатних осіб у сумі  

 з 01.01.2020р. – 525,50 грн.

 з 01.07.2020 р. – 549,25 грн.,

 з 01.12.2020 р. – 567,50 грн.;

непрацездатних осіб та інвалідів–

 з 01.01.2020 р. – 1638,00 грн.,  

 з 01.07.2020 р. – 1712,00 грн.,

 з 01.12.2020 р. – 1769,00 грн

для дітей віком до 6 років  –

 з 01.01.2020 р. – 1663,36 грн., 

 з 01.07.2020р.  –  2658,37 грн.,      

 з 01.12.2020р.  – 2747,03 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років –                 

 з 01.01.2020 р. – 2073,83 грн.,

 з 01.07.2020 р.  –  3314,74 грн.

 з 01.12.2020 р.  –  3424,85грн. 

для дітей віком від 18 до 23 років ( за умови навчання):

 з 01.01.2020 р. – 1965,37 грн., 

 з 01.07.2020 р.  –  3141,71 грн.,

 з 01.12.2020 р.  –  3246,10 грн.

 Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї.

   Для призначення допомоги подаються документи:

1) заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2) декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

3) довідки про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення.

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації.

Заява та декларація вважаються такими, що не подані, у разі внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сімї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

 Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує
50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

 

Соціальна послуга “Відшкодування вартості послуги по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»”.

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року №68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, починаючи з 1 січня 2019 року надається відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.
Станом на 1 січня 2019 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років становить 1650,00 грн.
Відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.
Право на отримання відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.
Право на відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” не надається батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Щоб отримати соціальну послугу відшкодування вартості послуги по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»  потрібно подати повний пекет документів у паперовій формі, особисто або в електронній за наявністю електронного цифрового підпису. Перейти на сайт

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • – заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • – заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • – копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • – документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 • – свідоцтва про народження дитини;
 • – паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • – документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

    В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи: Перейти на сайт

 • – електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • – електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • – скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • – відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

 • – відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
 • – сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • – сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

 

Виплата одноразової винагороди матерям-героїням.

Відповідно до Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 268 виплачується одноразова винагорода.

Почесне звання “Мати – героїня” є державною нагородою та присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п‘ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.  

Присвоєння почесних звань провадиться указами Президента України. 

Відповідно до пункту 5 Порядку, розмір одноразової винагороди матерям-героїням обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання.

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, подає такі документи:

заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6 цього Порядку;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;

реквізити особистого банківського рахунку.

 

Інформаційна картка одноразової винагороди матерям-героїням

 

 

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

      Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю  з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

      Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України.

      Причина і строк, на який встановлюється інвалідність дітям з інвалідністю, визначаються лікарськими консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів.

       Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років призначається у таких розмірах:

        – особам з інвалідністю з дитинства 1 групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

        – особам з інвалідністю з дитинства 11 групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

         – особам з інвалідністю з дитинства 111 групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

         – на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

       Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років подають такі документи:

 •    паспорт;                                                                                      
 •    довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •    заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою наказом Мінпраці;
 •    копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
 •    довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна

  Для призначення надбавки на догляд за  дитиною з інвалідністю одному з непрацюючих батьків, опікуну додатково подають такі документи:

 •   заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
 •   довідка про склад сім’ї ( крім  сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;
 •   оригінал і копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості, про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка, видану органом, який здійснює державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, про те, що заявник не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності,

  — у разі відсутності трудової книжки підтвердження про відсутність факту роботи протягом періоду, необхідного для призначення допомоги, може бути засвідчене довідкою виконавчих органів міської, районної у містах, сільської ради. ( згідно Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги Наказ № 345 від 19.09.2006р.

 •  довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, опікуном, усиновителем, видану уповноваженим органом за місцем проживання;
 • довідка з місця навчання дитини;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю ( для опікунів і піклувальників).

     Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною з  інвалідністю віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи. Для цього необхідно подати довідку зазначених органів про те, що вона перебуває на обліку як одинока мати.

   

 

 Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

        Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю мають особи, що одночасно відповідають таким умовам згідно Закону “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”:

        1) є дитиною померлого годувальника або досягла віку, встановленого статтею 1 цього Закону, та не мають права отримувати у зв’язку з цим пенсію відповідно до закону, або визнана особою з інвалідністю у встановленому порядку;

         2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України  ” Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

         3) є малозабезпеченою особою ( крім інвалідів, зазначених у пункті 4 цієї частини, та дітей померлого годувальника);

         4) є особою з інвалідністю 1групи, середньомісячний сукупний дохід якого не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

           Для визначення права на соціальну допомогу застосовується прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

         Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у  такому розмірі:

        –  150% – на трьох і більше дітей померлого годувальника;

        –  120% – на двох дітей померлого годувальника;

        – 100% -особам з інвалідністю 1 групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, на одну дитину померлого годувальника;  

        – 80% – особам з інвалідністю 11 групи ;

        – 60% – особам з інвалідністю 111 групи;

        – 50% – священнослужителям, церковнослужителям;

        – 30% – особам, які досягли віку, встановленого ст. 1 цього Закону.  

 

         Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи:

 •   заява , що складається за формою, затвердженою наказом Мінпраці, заповнюється в управлінні;

      Під час подання заяви пред’являється  паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника  податків.

 •   декларація про доходи та майновий стан  (заповнюється в управлінні на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що  передують місяцю звернення за призначенням допомоги, затвердженою наказом Мінсоцполітики;
 •   копія рішення суду про визнання особи недієздатною ( для недієздатної особи);
 •   копія рішення про призначення опікуна ( для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
 •   копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою ( для недієздатної особи, якій не призначено опікуна);
 •   копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення  особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання;
 •   довідка про склад  сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем  проживання особи.

      Для призначення  соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

 •   копія свідоцтва про народження
 •   копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника  податків особи, якій призначається допомога;
 •   копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальника ( при наявності);
 •   копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;
 •   довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання.

      Соціальна допомога призначається:

    –  особам, які досягли віку, встановленого  ст. 1Закону “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю  – довічно

    –  особам з інвалідністю- на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи;

    –  дитині померлого годувальника- до досягнення 18-річного віку. Дітям, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих закладах, допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але  не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

           При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

   Надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

     

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним надається відповідно до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу” у грошовій формі.

         Допомога призначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом  сім’ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше ніж прожитковий мінімум.

           Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи:

 •  заява , що складається за формою, затвердженою наказом Мінпраці, заповнюється в управлінні;
 •  паспорт;
 •  довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім’ї;
 •  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 •  довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва.

      У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю є непрацюючим пенсіонером, подається копія трудової книжки.

             При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

Ви можете завантажити бланки, заповнити їх згідно зразку, підписати та надіслати поштою.
Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг:

Бланк заяви

Зразок заповнення

 

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги:

Бланк декларації

Зразок заповнення

 

Заява  виплати допомоги на дітей ФОП

Завантажити заяву на допомогу

Завантажити зразок заповнення

 

Заява для отримання матеріальної допомоги

Завантажити зразок заяви

 

Заява для призначення грошової компенсації вартості  одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

Завантажити зразок заяви

Завантажити зразок заповнення

Завантажити перелік документів