Внутрішньо-переміщеним особам

 Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

          Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення.

          Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

          Заява подається внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, особисто а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника. У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.

         Заява підписується заявником або його законним представником, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.

         Разом із заявою заявник подає документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус. У разі наявності в документі, що посвідчує особу відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення довідка про взяття на облік ВПО видається в день подання заяви. У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання заявник подає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення на день виникнення обставин, що спричинили переміщення. Рішення про видачу заявнику довідки або про відмову розглядається уповноваженим органом протягом 15 робочих днів.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 (зі змінами) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням по місць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.

         Грошова допомога, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї  у таких розмірах:

 • для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку ( крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);
 • для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю 130 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 2514,00 грн.,
 • для осіб з інвалідністю ІІ групи – 115 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 2224,00 грн.,
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 1934,00  грн.
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дітина з інвалідністю, – 3400 гривень, для багатодітної сім’ї – 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю),  максимальний розмір не обмежується.

Необхідні документи:

 • заява;
 • копія свідоцтва про одруження;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • довідка з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);
 • письмово згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї:
 • згода на обробку персональних даних;
 • рахунок в установі уповноваженого банку.
 • Завантаження заяви для призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:

Бланк заяви

Зразок заповнення

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли          80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до пункту 7 Порядку надання щомісячної адресної допомоги, грошова допомога на наступний строк не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

 • будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 року № 427 публічне акціонерне товариства «Державний ощадний банк України» визначено уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога.

ДО УВАГИ ВИБОРЦІВ!!

         Відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. Виборчий кодекс України закріпив можливість зміни виборчої адреси без зміни місця реєстрації – це дозволяє значній частині виборців проголосувати за місцем фактичного проживання.

         У свою чергу, Центральна виборча комісія постановами від 18 травня 2020  року № 88 (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 24 липня 2020 року №145 “Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії”) затвердила Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців». 

         Також виборець, який не має зареєстрованого місця проживання та запис стосовно якого міститься у Реєстрі, але за даними Реєстру він вибув зі своєї виборчої адреси або виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру (частина 4 статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, відсутнє зареєстроване місце проживання), для визначення його нової виборчої адреси може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру із заявою щодо зміни виборчої адреси в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

         Так, раніше виборчу адресу можна було змінити, лише змінивши місце реєстрації.  Тепер кожен виборець незалежно від того, де зареєстроване його місце проживання, може змінити свою виборчу адресу відповідно до фактичного місця проживання та проголосувати на виборах у відповідній місцевості. Новий порядок спрямований на реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших виборців,   які змушені проживати не за місцем реєстрації. Особливої  актуальності набуває це право напередодні місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Куди звертатись, щоб змінити виборчу адресу?

         Виборцю який фактично проживає в м. Рівному потрібно звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне вул. Поштова, 2 каб. 9 тел.: 64-00-89, 63-45-45, 63-39-61.

Яким чином подавати документи?

         Заява про зміну виборчої адреси може бути подана до відділу ведення Державного реєстру в паперовій або електронній формі.

         Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

         Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги» (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет. Така заява повинна містити адресу електронної пошти, на яку виборцю може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.

         На розгляд заяви передбачено 15 днів з моменту її отримання. Строк розгляду може збільшуватись, якщо у заяві будуть виявлені помилки, неточності чи недостатні дані. В такому випадку виборцю буде надана можливість виправити відповідні недоліки.

Коли можна змінювати виборчу адресу?

         Нові правила зміни виборчої адреси вступають в дію 1 липня 2020 року. Заяву про зміну виборчої адреси можна подавати не пізніше ніж на п’ятий  день з дня початку виборчого процесу виборів (виборчий процес місцевих виборів розпочинається за 50 днів до дня голосування).

         Повторно змінити виборчу адресу виборці зможуть не раніше ніж через  один рік після дати внесення до Державного реєстру виборців останньої зміни виборчої адреси.

         Просимо виборців міста вчасно визначитися із своєю виборчою адресою та звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне, вул.Поштова, 2 каб.9, тел.: 64-00-89, 63-45-45, 63-39-61.

Інформаційна картка “Допомога ВПО”