Учасникам АТО та ООС

Послуги психологічної реабілітації надаються постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб.

Умови надання послуг та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 27.12.2017 р. № 1057 (зі змінами від 10.05.2022), «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції    Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 12.07.2017 № 497  (зі змінами від 10.05.2022).

Право на отримання послуг із психологічної реабілітації мають особи, які звернулися за психологічною допомогою і отримують послуги із психологічної допомоги, із числа осіб, яким установлено один з таких статусів:

– учасники бойових дій – (відповідно до пунктів 19 і 21 частини першої статті 6 –Закону);

– особи з інвалідністю внаслідок війни – (відповідно до пунктів 10 і 14 частини другої  статті 7 Закону);

– учасники війни– (відповідно до пункту 13 статті 9 Закону);

– постраждалі учасники Революції Гідності – (відповідно до статті 16Закону );

– члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – (відповідно до абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону);

– члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України – (відповідно до статті 101 Закону).

До отримувачів послуг належать також члени сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування до отримувачів послуг належать також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітники Служби судової охорони, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку військовою агресією Російської Федерації проти України, та члени їх сімей.

          Для проходження психологічної реабілітації постраждалі учасники Революції Гідності, учасники АТО/ООС, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Революції Гідності, а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України  звертаються до Мінветеранів  з заявою, в якій зазначають обраного із Реєстру суб’єкта надання послуг та направлення лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або направлення лікуючого лікаря.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямом психологічної реабілітації є виключно Мінветеранів.

Мінветеранів укладатиме з суб’єктами надання послуг, включеними до Реєстру постачальників послуг психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей, договори про відшкодування вартості наданих послуг із психологічної реабілітації.

       Для включення до Реєстру юридична особа, фізична особа – підприємець (далі – заявник) мають відповідати вимогам п.9 «Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих/померлих таких осіб», затвердженого ПКМУ від 27.12.2017 №1057 та подають до Мінветеранів наступні документи:

 1. Заяву про включення до Реєстру за формою, встановленою Мінветеранів;
 2. Інформацію про реквізити юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; організаційно-правову форму/вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної організації; місцезнаходження (місце реєстрації) юридичної особи/зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця; фактичну адресу надання послуг (зазначається, якщо вона відрізняється від місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованого місця проживання або місця фактичного проживання фізичної особи – підприємця); номери контактних телефонів; адресу електронної пошти; адресу веб-сайту або іншого інформаційного ресурсу (за наявності); банківські реквізити для перерахування бюджетних коштів);
 3. Перелік послуг з психологічної реабілітації, що можуть надаватися отримувачу послуг;
 4. Інформацію про наявність: ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; окремого структурного підрозділу, який забезпечує здійснення мультидисциплінарною командою психологічної реабілітації; кабінету (кабінетів) для надання індивідуальної психологічної допомоги членами мультидисциплінарної команди;
 5. Інформацію та документи, що підтверджують відповідність кваліфікації фахівців заявника вимогам, а саме назви посад та персональні дані фахівців (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), освіта/кваліфікація, стаж роботи за фахом, інформація про післядипломну освіту, атестацію, формальне та/або неформальне професійне навчання та супервізію протягом останніх двох років) (за згодою) та інформацію про включення відомостей про них до Реєстру.

Заяви з необхідними документами приймаються у разі надсилання їх засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінветеранів, інтегровані з ним інформаційно-комунікаційні системи органів влади, підприємств, установ, організацій або Єдиний державний вебпортал електронних послуг).

Мінветеранів у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дати надходження заяви разом з документами від заявника, розглядає їх та приймає рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру. Мінветеранів протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру інформує його про це, надіславши повідомлення на зазначену адресу електронної пошти заявника або його поштову адресу.

             Відомості про суб’єктів надання послуг, включених до Реєстру, оприлюднюється протягом трьох робочих днів  на офіційному веб-сайті Мінветеранів, а також оприлюднюються та оновлюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.     

Послуги професійної адаптації надаються особам  з числа учасників АТО/ООС і постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) таких осіб.

 

Право на отримання послуг професійної адаптації мають особи, правовий статус  яким визначено згідно Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( далі -Закон):

– учасники бойових дій – (відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 –Закону);

– особи з інвалідністю внаслідок війни – (відповідно до пунктів 10 і 14 частини другої  статті 7 Закону);

– учасники війни– (відповідно до пункту 13 статті 9 Закону);

– постраждалі учасники Революції Гідності – (відповідно до статті 161Закону );

члени сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС та Революції Гідності (особи, на яких поширюється чинність Закону, відповідно до абзаців четвертого-восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті10 Закону).

 

Умови надання послуг та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 21.06.2017 р. № 432 (зі змінами) та «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 31.03.2015 р. № 179 (зі змінами).

 

Для отримання даної послуги професійної адаптації необхідно подати в управління наступні документи:

 

           Заява та копії документів, які подаються разом з оригіналами та за пред’явленням паспорта:

–     копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни)

–      копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни або копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності, або копія посвідчення члена сім’ї загиблого засвідчена підписом особи;

копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, засвідчена підписом особи (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

Управління  праці та соціального захисту населення видає особі направлення  до Рівненського міського центру зайнятості на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання.

За результатами висновків професійної орієнтації видається направлення на професійне навчання та укладається тристоронній договір в порядку черговості.

 

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.

 

Забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням у закладах розміщених на території України.

 

 

Безоплатним санаторно-курортним лікуванням згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості забезпечуються особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  ( далі -Закон):

– учасники бойових дій – (відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 –Закону, не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день);

– особи з інвалідністю внаслідок війни – (відповідно до пунктів 10 і 14 частини другої  статті 7 Закону, позачергово щороку строком на 21 день);

– особи з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм захворюваннями хребта та спинного мозку)-відповідно до медичних рекомендації, з них:

І та ІІ груп- до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

ІІІ групи- до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день;

– учасники війни– (відповідно до пункту 13 статті 9 Закону, не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день);

– постраждалі учасники Революції Гідності – (відповідно до статті 16Закону, не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день );

– особи, яким встановлено статус відповідно до абзаців четвертого-восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті10 Закону, – не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день.

 

Умови надання послуг санаторно-курортного лікування та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком  використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням», затвердженим ПКМУ від 31.03.2015 р. № 200 (зі змінами).

 

            Дія Порядку не поширюється на осіб, які мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого ПКМУ від  27.04.2011 №446.      

 

            Для перебування на обліку та отримання путівки вищезазначеним категоріям, які зареєстровані в м. Рівному та смт. Квасилів (для внутрішньо переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) необхідно подати в Департамент наступні документи:

 

 

 • заяву;
 • медичну довідку лікувальної установи форми №070/о;
 • копію посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії;
 • копію військового квитка (за наявності);
 • копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

            Під час подання копій документів особи надають їх оригінали для огляду.

 

Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням осіб здійснюється згідно черги в межах виділених коштів.

Відшкодування здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів між заявником, Департаментом та санаторно-курортним закладом у розмірі встановленої граничної вартості путівки, яка затверджується щороку наказом Мінветеранів.

 

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) на 2022 рік визначена Наказом  Міністерства у справах ветеранів України від 13.01.2022  № 4ерстві юстиції України від 09.04.2021 № 490/36112, та становить:

 • особам з інвалідністю внаслідок війни (661,00 грн. за один ліжко-день) без податку на додану вартість, терміном 21 день – 13881,00 грн.;
 • особам з інвалідністю внаслідок війни з наслідками травм та захворюваннями

 хребта та спинного мозку (909,00  грн. за один ліжко-день) з податком на додану вартість, терміном 35 днів –31815,00 грн.;

 • учасникам бойових дій, учасникам війни, постраждалим учасникам

 Революції Гідності та членам сімей загиблих (759,00  грн. за один ліжко-день) з податком на додану вартість, терміном 21 день- 15939,00 грн.;

 • громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи (за винятком осіб

з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, 516,00  грн. за один ліжко-день) з податком на додану вартість, терміном 21 день –  10836,00 грн.

 

Відшкодування здійснюється на підставі актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості   путівки.

 

Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки або самостійного санаторно-курортного лікування

 

            Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики Рівненської міської ради та протягом двох років не отримували безоплатної санаторно-курортної путівки та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни виплачується згідно «Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким»,  затвердженого постановою КМУ від 17.06.2004 № 785 (зі змінами).

 

Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування обчислюється щороку з розрахунку 35 % розміру одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,  встановленого законом  станом на 1 січня поточного року. Враховуючи розмір прожиткового мінімуму становить 1934,00 грн., відповідно розмір грошової компенсації станом на 01.01.2022 складає 677,00 грн.

 

          Підставою для виплати компенсації замість санаторно-курортного лікування для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

 • заява на виплату грошової компенсації;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду платника податку;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • особовий рахунок заявника, відкритий в установі банку.

Розмір компенсації для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

 • І,ІІ групи – 677,00 грн. (100% – середньої вартості путівки);
 • ІІІ групи – 508,00 грн. (75 % – середньої вартості путівки).

 

 

          Підставою для виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни:

 • заява на виплату грошової компенсації;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду платника податку;
 • копія посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії;
 • документи про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або зворотний талон санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів;
 • особовий рахунок заявника, відкритий в установі банку.

Розмір компенсації для  учасників війни, учасників бойових дій та членів сімей загиблих становить:

–   677,00 грн.

 

  Під час подання копій документів особи надають їх оригінали для огляду.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО та ООС і членів їх сімей.

 

Право на отримання компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни III групи – (визначених пунктами 11-14

частини другої статті 7 Закону);

 • члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) померли (визначених абзацами  п’ятим–восьмим пунктом1 статті 10 Закону).

Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», затвердженим постановою КМУ від 19.10.2016 № 719 (зі змінами).

 

Для отримання даної компенсації необхідно подати в управління наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти) померла, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають копії за місцем перебування на квартирному обліку:

1) документ, що посвідчує особу, заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою-документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення, що підтверджує статус особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти) померла, або особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону,- довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

– для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону,  довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

– для осіб, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого – сьомого пункту 1 статті 10 Закону (сімя особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, померлого, того, що пропав безвісти), надання довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

4) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

5) документ, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

6) вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Право на отримання компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку, та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах  однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни IІI групи – (визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону);
 • учасники бойових дій, відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону).

Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», затвердженим постановою КМУ від 18.04.2018 № 280 (зі змінами).

Для отримання даної компенсації необхідно подати в управління наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеної особи або його законного представника особисто подають копії за місцем перебування на квартирному обліку та перебування не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб:

1) документ, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України: в разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою-документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) для осіб з інвалідністю внаслідок війни- посвідчення встановленого зразка;

3) для учасників бойових дій- посвідчення встановленого зразка;

3) довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

– для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону,  довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил;

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  та кожного із членів її сімї, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

4) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи;

5) документів, що посвідчують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою  особою, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

6) вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї внутрішньо переміщеною особи.

За більш детальною інформацією звертайтесь до управління за адресою вул. Соборна, 12 (тел. 633896, 266780, 0984986704)

З 2018 року відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від  22.08.2018  № 632,  до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 в посвідченнях ветеранів війни здійснюються відповідні записи (на правій внутрішній стороні  у правому верхньому куті) щодо приналежності статусу до відповідного пункту і статті 3акону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Дана функція покладена на органи, які  видають посвідчення, або які їх видали. Учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС, які зареєстровані в м. Рівному та смт. Квасилів слід звертатись до відповідних установ, уповноважених на видачу посвідчень:

Посвідчення ветеранів війни Приналежність до Закону

( пункт, стаття)

Уповноважений орган
«Учасник бойових дій»

з числа учасників АТО/ООС

 Пункти 19-21 статті 6 Міноборони
Міністерство юстиції
Національна поліція
Мінветеранів
МВС
ДСНС
СБУ
Служба зовнішньої розвідки
Управління державної охорони
ДФС
Адміністрація Державної прикордонної служби
Держспецзвязок
Держспецтрансслужба
«Особа з інвалідністю внаслідок війни» з числа учасників АТО/ООС Пункти 11-14 статті 7 Управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому

вул. Соборна,12, тел. 266780, 633896, 0984986704

«Учасник війни»

з числа учасників АТО/ООС

Пункт 13 статті 9
«Члена сімї загиблого»

з числа учасників АТО/ООС

Абзаци  5-8, пункту1 статті 10

 

 

 

Особлива увага на державному та міському рівнях приділяється соціальній підтримці учасникам АТО/ООС і членам сімей загиблих при виконанні службового обов’язку в ході АТО/ООС.

 

Так, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, учасники війни та члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у ході АТО/ООС, мають право на встановлення статусу відповідно до  Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім’ї загиблого» видають органи соціального захисту за місцем реєстрації цих осіб.

 

Встановлення статусу «Особа з інвалідністю внаслідок війни»  з числа учасників АТО/ООС

Статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни» встановлюється відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»- далі Закон, постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни» та «Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її проведення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685.

 

        Посвідчення видається громадянам, які зареєстровані в м. Рівному та смт. Квасилів, на яких поширюється дія статті 7  вказаного вище Закону, при наданні повного пакету документів, а саме:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання (при наявності оригіналу);
 • копія довідки медико-соціальної експертизи про групу та причину інвалідності (при наявності оригіналу);
 • копія довідки про поранення чи свідоцтво про захворювання з висновком щодо причинного зв’язку інвалідності (при наявності оригіналу);
 • копія довідки про обставини травми (при наявності);
 • посвідчення «Учасник бойових дій» (при наявності статусу);
 • копія довідки про безпосередню участь в АТО/ООС (при наявності оригіналу);
 • одна фотокартка 3 х 4 см.

      Пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС передбачені статтею 13 Закону.

 

 

Встановлення статусу учасника війни з числа учасників АТО/ООС

 

Статус учасника війни встановлюється відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 та Постанова КМУ від 23.09.2015 № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам»

             Послуга надається громадянам, які зареєстровані в місті Рівному та смт. Квасилів, на яких поширюється дія статті 9 зазначеного вище Закону при наданні повного пакету документів, а саме:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання (при наявності оригіналу);
 • копія документів, що підтверджують факт безпосереднього залучення до виконання участі в забезпеченні проведення АТО/ООС працівників підприємств, установ, організацій, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС в період її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угрупувань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення), а також інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) – для працівників, які на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення), витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил про залучення до здійснення заходів;
 • одна фотокартка 3 х 4 см.

   

  Пільги для учасників війни з числа учасників АТО/ООС передбачені статтею 14 Закону.

 

 

 

Встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону  (член сім’ї загиблого/померлого учасника АТО/ООС)

 

Статус особи, на яку поширюється чинність Закону, далі- (член сім’ї загиблого/померлого ветерана війни) встановлюється відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни» та Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб, затвердженого ПКМУ від 23.09.2015 №740

        Послуга надається громадянам, які зареєстровані в місті Рівному та смт. Квасилів, на яких поширюється дія статті 10 зазначеного вище Закону при наданні повного пакету документів, а саме:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання (при наявності оригіналу);
 • копія свідоцтва про смерть ветерана війни (при наявності оригіналу);
 • копія свідоцтва про одруження (для чоловіка чи дружини померлого), при наявності оригіналу;
 • копія посвідчення померлого ветерана війни (при наявності оригіналу);
 • копія довідки медико-експертної  комісії про групу та причину інвалідності померлого ветерана війни (при наявності інвалідності), при наявності оригіналу;
 • довідка військово-лікарської комісії про зв’язок смерті померлої особи з участю в АТО/ООС;
 • довідка, що підтверджує перебування в зоні проведення та безпосередню участь загиблого (померлого) в АТО/ООС;
 • довідка, що підтверджує факт загибелі або смерті військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;
 • копія свідоцтва про народження померлого (для батьків), при наявності оригіналу;
 • копія свідоцтва про народження заявника (для дітей померлого), при наявності оригіналу;
 • копія довідки медико-соціальної експертизи про інвалідність заявника (для дітей померлого, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття), при наявності оригіналу;
 • одна фотокартка 3 х 4 см.

 

      Пільги для членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС передбачені статтею 15 Закону.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до управління за адресою вул. Соборна, 12 (тел. 633896, 266780, 0984986704)

Забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників, які постраждали внаслідок АТО/ООС

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» внесені зміни до статті 4 учасникам, які постраждали внаслідок АТО/ООС, держава  гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їх групи інвалідності.

Механізм забезпечення осіб з інвалідністю, які брали участь в АТО/ООС, затверджений   постановами    Кабінету Міністрів    України від     05.04.2012

№ 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів» (зі змінами) та від 01.10.2014 № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення  і виратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок».

 

        До технічних та інших засобів реабілітації належать:

 • протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття);
 • засоби для пересування (крісла колісні);
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки протипролежневі тощо;
 • допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники;
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки, поручні);
 • меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори).

        Послуга надається громадянам, які зареєстровані в місті Рівному та смт. Квасилів, при наданні повного пакету документів, а саме:

 • паспорт (копія та оригінал);
 • ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 • індивідуальна програма реабілітації про потребу в забезпеченні необхідним виробом;
 • довідка ЛКК, якщо відсутня група інвалідності;
 • довідка про бзпосередню участь в АТО/ООС;
 • довідка МСЕК (копія та оригінал);
 • пільгове посвідчення (копія та оригінал).

Зазначений перелік документів особою або його законним представником подається до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання учасника АТО/ООС.

Працівники надають ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, ознайомлюють із каталогами технічних та інших засобів реабілітації та видають направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.

(За більш детальною інформацією звертайтесь до управління за адресою вул. Соборна, 12 (тел. 266780, 0978148456)

 

 

Видача листів-талонів на пільговий проїзд по території України особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС  І-ІІІ груп

 

Листи-талони на пільговий проїзд по території України видаються особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи з 100% знижкою, ІІІ групи – 50%, відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

          Послуга надається громадянам, які зареєстровані в місті Рівному та смт. Квасилів, при наданні повного пакету документів, а саме:

 • паспорт громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання (при наявності оригіналу);
 • пільгове посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (при наявності оригіналу).

 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до управління за адресою вул. Соборна, 12 (тел. 633896, 266780, 0984986704)

Порядок та умови  надання  пільг учасникам АТО та ООС, членам сімей (загиблих) померлих учасників АТО та ООС та постраждалим учасникам Революції Гідності.

 

Право та умови надання пільги учасникам АТО та ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності і членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС,  регламентовані Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до статті 12-16 (далі – Закону).

 

Учасникам  бойових дій  ( визначених пунктами 19-20 частини першої статті 6 Закону) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

4) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

5) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

6) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

7) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

8) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

9) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

10) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

11) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

12) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою (звертатись у військовий комісаріат, м. Рівне, вул. Грабник,2);

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

18) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

-повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

-соціальної стипендії;

-безоплатного забезпечення підручниками;

-безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

-безоплатного проживання в гуртожитку;

-інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (визначених пунктами 10, 11-14 частини другої статті 7 Закону) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту населення, захисту державного кордону, та іншими органами за місцем перебування особи з інвалідністю на обліку або за місцем її роботи.

За бажанням осіб з інвалідністю замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: особи з інвалідністю внаслідок війни I-II груп – у розмірі середньої вартості путівки, особи з інвалідністю внаслідок війни III групи – у розмірі 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;

4) 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

6) 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація.

Ліквідація госпіталів для осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів, а для осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів;

11) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Праця осіб з інвалідністю внаслідок війни регулюється відповідними нормами законодавства України про працю і соціальний захист осіб з інвалідністю;

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

16) виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а особи з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн – протягом року.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

19) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

21) особам з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), – 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

23) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються особами з інвалідністю внаслідок війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх форми власності;

25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цією особою з інвалідністю, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

26) позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для продажу цих товарів створюються спеціалізовані салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування. Продаж товарів здійснюється за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що обслуговують осіб з інвалідністю та ветеранів війни, звільняються від сплати податку на добавлену вартість.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка плати.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: особам з інвалідністю I групи – у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи – 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Особам, зазначеним у пунктах 11-14 частини другої статті 7 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку з встановленням інвалідності у розмірі, визначеному підпунктом “б” пункту 1 статті 16-2 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Якщо особа у зв’язку з встановленням інвалідності одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 Учасникам війни (визначених пунктом 13 статті 9 Закону) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

18) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

20) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за учасником війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Особам, на яких поширюється чинність Закону (визначених абзацами п’ятим–восьмим пунктом 1 статті 10 ) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

9) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;

15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни і сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

19) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

20) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами зв’язку та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

22) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам, на яких поширюється чинність цього Закону, та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Пільга щодо вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.

Членам сімей осіб, зазначених в абзацах четвертому – восьмому пункту 1 статті 10 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї у розмірі, визначеному підпунктом “а” пункту1статті 162 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Якщо особа у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

Заява на виплату щорічної допомоги до 5 травня:        Бланк заяви
Заява з професійної адаптації учасників АТО:   Бланк заяви
Заява про забезпечення санаторно-курортним лікуванням:        Бланк заяви
Заява на психологічну реабілітацію:        Бланк заяви