Захисникам та Захисницям

Послуги психологічної реабілітації надаються постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб.

Умови надання послуг та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 27.12.2017 р. № 1057 (зі змінами від 10.05.2022), «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції    Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 12.07.2017 № 497  (зі змінами від 10.05.2022).

Право на отримання послуг із психологічної реабілітації мають особи, які звернулися за психологічною допомогою і отримують послуги із психологічної допомоги, із числа осіб, яким установлено один з таких статусів:

– учасники бойових дій – (відповідно до пунктів 19 і 21 частини першої статті 6 –Закону);

– особи з інвалідністю внаслідок війни – (відповідно до пунктів 10 і 14 частини другої  статті 7 Закону);

– учасники війни– (відповідно до пункту 13 статті 9 Закону);

– постраждалі учасники Революції Гідності – (відповідно до статті 16Закону );

– члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – (відповідно до абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону);

– члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України – (відповідно до статті 101 Закону).

До отримувачів послуг належать також члени сімей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування до отримувачів послуг належать також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітники Служби судової охорони, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку військовою агресією Російської Федерації проти України, та члени їх сімей.

          Для проходження психологічної реабілітації постраждалі учасники Революції Гідності, учасники АТО/ООС, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Революції Гідності, а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України  звертаються до Мінветеранів  з заявою, в якій зазначають обраного із Реєстру суб’єкта надання послуг та направлення лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або направлення лікуючого лікаря.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямом психологічної реабілітації є виключно Мінветеранів.

Мінветеранів укладатиме з суб’єктами надання послуг, включеними до Реєстру постачальників послуг психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей, договори про відшкодування вартості наданих послуг із психологічної реабілітації.

       Для включення до Реєстру юридична особа, фізична особа – підприємець (далі – заявник) мають відповідати вимогам п.9 «Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих/померлих таких осіб», затвердженого ПКМУ від 27.12.2017 №1057 та подають до Мінветеранів наступні документи:

 1. Заяву про включення до Реєстру за формою, встановленою Мінветеранів;
 2. Інформацію про реквізити юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; організаційно-правову форму/вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної організації; місцезнаходження (місце реєстрації) юридичної особи/зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця; фактичну адресу надання послуг (зазначається, якщо вона відрізняється від місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованого місця проживання або місця фактичного проживання фізичної особи – підприємця); номери контактних телефонів; адресу електронної пошти; адресу веб-сайту або іншого інформаційного ресурсу (за наявності); банківські реквізити для перерахування бюджетних коштів);
 3. Перелік послуг з психологічної реабілітації, що можуть надаватися отримувачу послуг;
 4. Інформацію про наявність: ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; окремого структурного підрозділу, який забезпечує здійснення мультидисциплінарною командою психологічної реабілітації; кабінету (кабінетів) для надання індивідуальної психологічної допомоги членами мультидисциплінарної команди;
 5. Інформацію та документи, що підтверджують відповідність кваліфікації фахівців заявника вимогам, а саме назви посад та персональні дані фахівців (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), освіта/кваліфікація, стаж роботи за фахом, інформація про післядипломну освіту, атестацію, формальне та/або неформальне професійне навчання та супервізію протягом останніх двох років) (за згодою) та інформацію про включення відомостей про них до Реєстру.

Заяви з необхідними документами приймаються у разі надсилання їх засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінветеранів, інтегровані з ним інформаційно-комунікаційні системи органів влади, підприємств, установ, організацій або Єдиний державний вебпортал електронних послуг).

Мінветеранів у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дати надходження заяви разом з документами від заявника, розглядає їх та приймає рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру. Мінветеранів протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про включення або відмову у включенні заявника до Реєстру інформує його про це, надіславши повідомлення на зазначену адресу електронної пошти заявника або його поштову адресу.

             Відомості про суб’єктів надання послуг, включених до Реєстру, оприлюднюється протягом трьох робочих днів  на офіційному веб-сайті Мінветеранів, а також оприлюднюються та оновлюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.     

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ ТА ВЕТЕРАНКИ!

Послуги професійної адаптації надаються особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності.

Право на отримання послуг професійної адаптації мають особи, правовий статус  яким визначено згідно Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( далі -Закон):

– учасники бойових дій – (відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 –Закону);

– особи з інвалідністю внаслідок війни – (відповідно до пунктів 10 і 14 частини другої  статті 7 Закону);

– учасники війни– (відповідно до пункту 13 статті 9 Закону);

– постраждалі учасники Революції Гідності – (відповідно до статті 161Закону );

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

– члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України (відповідно до пункту 1 статті10 та статті 10 1 Закону).

 

Умови надання послуг та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком та умовами соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гіадності», затвердженим ПКМУ від 21.06.2017 р. № 432 (зі змінами) та «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб», затвердженим ПКМУ від 31.03.2015 р. № 179 (зі змінами).

 

Для отримання даної послуги професійної адаптації необхідно подати до Департаменту наступні документи:

 

           Заява та копії документів, які подаються разом з оригіналами та за пред’явленням паспорта:

–     копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни)

–      копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни або копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності, або копія посвідчення члена сім’ї загиблого засвідчена підписом особи;

копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, засвідчена підписом особи (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

Департамент видає особі направлення  до Рівненського міського центру зайнятості на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання.

За результатами висновків професійної орієнтації видається направлення на професійне навчання та укладається тристоронній договір в порядку черговості.

 

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості

За більш детальною інформацією звертайтесь до Департаменту за адресою вул. Соборна, 12, тел. 0671123218

Інформаційна картка “Професійна адаптація”

Забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України санаторно-курортним лікуванням у закладах розміщених на території України.

Безоплатним санаторно-курортним лікуванням згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості забезпечуються особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  ( далі -Закон):

– учасники бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 21 частини першої статті 6 Закону, не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;

– особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10 і 14 частини другої  статті 7 Закону, позачергово щороку строком на 21 день;

– особи з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендації, з них:

І та ІІ груп- до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

ІІІ групи- до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день;

– учасники війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону, не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;

– постраждалі учасники Революції Гідності – відповідно до статті 16Закону, не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;

– члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни відповідно до абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону, – не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;

– члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України – відповідно до статті 10¹ Закону. , – не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;

 

Умови надання послуг санаторно-курортного лікування та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком  використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням», затвердженим ПКМУ від 31.03.2015 р. № 200 (зі змінами).

 

            Дія Порядку не поширюється на осіб, які мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого ПКМУ від  27.04.2011 №446.      

 

            Для перебування на обліку та отримання путівки вищезазначеним категоріям, які зареєстровані в Рівненській міській територіальній громаді (для внутрішньо переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) необхідно подати в Департамент наступні документи:

 

 • заяву;
 • медичну довідку лікувальної установи форми №070/о;
 • копію посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії;
 • копію військового квитка (за наявності);
 • копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).

            Під час подання копій документів особи надають їх оригінали для огляду.

 

Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням осіб здійснюється згідно черги в межах виділених коштів.

Відшкодування здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів між заявником, Департаментом та санаторно-курортним закладом у розмірі встановленої граничної вартості путівки, яка затверджується щороку наказом Мінветеранів.

 

     

      Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки або самостійного санаторно-курортного лікування

 

            Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики Рівненської міської ради та протягом двох років не отримували безоплатної санаторно-курортної путівки та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України виплачується згідно «Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»,  затвердженого постановою КМУ від 17.06.2004 № 785 (зі змінами).

 

          Підставою для виплати компенсації замість санаторно-курортного лікування для осіб з інвалідністю внаслідок війни є:

 • заява на виплату грошової компенсації;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду платника податку;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • особовий рахунок заявника, відкритий в установі банку.

Розмір компенсації для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

 • І,ІІ групи – 677,00 грн. (100% – середньої вартості путівки);
 • ІІІ групи – 508,00 грн. (75 % – середньої вартості путівки).

 

 

          Підставою для виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України є:

 • заява на виплату грошової компенсації;
 • копія паспорта та ідентифікаційного коду платника податку;
 • копія посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії;
 • документи про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або зворотний талон санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів;
 • особовий рахунок заявника, відкритий в установі банку.

  Під час подання копій документів особи надають їх оригінали для огляду.

 За більш детальною інформацією звертайтесь до Департаменту за адресою вул. Соборна, 12

тел. 0671123218

Інформаційна картка “Санаторно-курортне лікування

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», затвердженим постановою КМУ від 19.10.2016 № 719 (зі змінами).

Право на отримання компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають особи, правовий статус, яким визначено згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи – (визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону);
 • члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) померли (визначених пунктом 2-5 частини першої статті 10¹ Закону).

Для отримання даної компенсації необхідно подати наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти) померла, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають копії за місцем перебування на квартирному обліку:

1) документ, що посвідчує особу, заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або  особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та пункту 5 частини першої статті 10¹ Закону, – довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; документів про залучення до виконання мобілізаційних завдань для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, – для працівників підприємств, установ, організацій; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу  та причину інвалідності – для осіб з інвалідністю;

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону,  довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу  та причину інвалідності  для осіб з інвалідністю;

5) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

6) документ, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

7) документ військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень контузій і каліцтв (свідоцтво про хворобу, довідки, витяги з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

8) акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

9) довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб ”;

10) рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання (у разі призначеної та не виплаченої грошової компенсації);

11) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

        Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», затвердженим постановою КМУ від 18.04.2018 № 280 (зі змінами).

Право на отримання грошової компенсації мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в базі даних та які були обліковані як внутрішньо переміщені особи в базі даних до 24 лютого 2022 року:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни IІI групи – (визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону);
 • учасники бойових дій, відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону).

Для отримання даної компенсації необхідно подати наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеної особи або його законного представника особисто подають копії за місцем перебування на квартирному обліку та перебування не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб:

1) документ, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженим представником – документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженому представникові представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

4) довідку медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

5)  довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Копія довідки/довідок, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви особисто;

6) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи;

7) документів, що посвідчують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою  особою, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

8) акт комісійного обстеження та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

9) рішення комісії про призначення внутрішньо переміщеній особі, яка перемістилася з території, на якій ведуться бойові дії, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання, а також про перегляд рішення про призначення грошової компенсації у зв’язку із зміною показників опосередкованої вартості спорудження житла – для внутрішньо переміщеної особи, яка перемістилася з території, на якій ведуться бойові дії, і якій грошову компенсацію виплачено не в повному обсязі за попереднім місцем проживання;

10) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

         Умови надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та порядок їх фінансування регламентовані «Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженим постановою КМУ від 28 березня 2018 р. № 214.

Право на отримання грошової компенсації мають члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли (далі – особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла), які перебувають на квартирному обліку також право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах, що перебувають на квартирному обліку.

Для отримання даної компенсації необхідно подати наступні документи:

Заява про призначення грошової компенсації член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа:

1) документ, що посвідчує особу заявника, а в разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документа, що посвідчує особу того, від імені якого подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства, а також інформації про місце проживання (за наявності);

2) посвідчення встановленого зразка згідно, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

4) постанови військово-лікарської комісії;

5) для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, – виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

6) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми та неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

7) акта комісійного обстеження, складеного відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 473, та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання – за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

8) довідки про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”. Копія довідки/довідок, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви особисто;

9) рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання.

10) довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

11) згода (викладена письмово в довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та/або неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Департаменту за адресою вул. Соборна, 12 , каб. 12 (тел. 0671123218)

З 2018 року відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від  22.08.2018  № 632,  до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 в посвідченнях ветеранів війни здійснюються відповідні записи (на правій внутрішній стороні  у правому верхньому куті) щодо приналежності статусу до відповідного пункту і статті 3акону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Дана функція покладена на органи, які  видають посвідчення, або які їх видали. Громадянам, які зареєстровані в Рівненській міській територіальній громаді слід звертатись до відповідних установ, уповноважених на видачу посвідчень:

 

Посвідчення ветеранів війни Приналежність до Закону

( пункт, стаття)

Уповноважений орган
«Учасник бойових дій»

 

 Пункти 19-24 статті 6 Міноборони
Міністерство юстиції
Національна поліція
Мінветеранів
МВС
ДСНС
СБУ
Служба зовнішньої розвідки
Управління державної охорони
ДФС
Адміністрація Державної прикордонної служби
Держспецзвязок
Держспецтрансслужба
«Особа з інвалідністю внаслідок війни» Пункти 11-15 статті 7 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради

вул. Соборна,12,

тел.0671123218

«Учасник війни»

 

Пункт 13 статті 9
«Члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»

з числа учасників АТО/ООС

Пункт 1,2,4 статті 10
«Члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці» Стаття 10¹

 

Особлива увага на державному та міському рівнях приділяється соціальній підтримці учасникам бойових дій та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих  (померлих) Захисників і Захисниць України.

Так, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни,  учасники війни та члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у ході АТО/ООС, члени сімей загиблих  (померлих) Захисників і Захисниць України мають право на встановлення статусу відповідно до  Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці» видають органи соціального захисту за місцем реєстрації цих осіб.

 

Встановлення статусу «Особа з інвалідністю внаслідок війни»  

Статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни» встановлюється відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – далі Закон, постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни» та «Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 (зі змінами).

        Посвідчення видається громадянам, які зареєстровані в Рівненській міській територіальній громаді, на яких поширюється дія статті 7  Закону, при наданні повного пакету документів, а саме:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання;
 • копія довідки медико-соціальної експертизи про групу та причину інвалідності;
 • копія довідки про поранення чи свідоцтво про захворювання з висновком щодо причинного зв’язку інвалідності;
 • копія довідки про обставини травми (при наявності);
 • посвідчення «Учасник бойових дій» (при наявності статусу);
 • копія довідки про безпосередню участь в АТО/ООС або безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 • одна фотокартка 3 х 4 см.

Під час подання документів особи надають їх оригінали для огляду.

 

      Посвідчення є підставою надання пільг для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачені статтею 13 Закону.

 

Інформаційна картка встановлення статусу “особи з інвалідністю внаслідок війни”

 

Встановлення статусу учасника війни

Статус учасника війни встановлюється відповідно до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни» та Постанови КМУ від 23.09.2015 № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам»

             Послуга надається громадянам, які зареєстровані в Рівненській міській територіальній громаді, на яких поширюється дія статті 9 зазначеного вище Закону при наданні повного пакету документів, а саме:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України;
 • документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (для працівників, які на строк не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення);
 • витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил про залучення до здійснення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення таких заходів, документи про направлення у відрядження до районів здійснення таких заходів – для працівників, які на строк не менше  ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

  Під час подання документів особи надають їх оригінали для огляду.

 

          Посвідчення є підставою надання пільг для учасників війни передбачені статтею 14 Закону .

 

Інформаційна картка встановлення статусу “Учасник війни”

 

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого/померлого Захисника чи Захисниці України

Статус члена  сім’ї загиблого/померлого Захисника чи Захисниці України встановлюється відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків ветеранів війни» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №740 «Про затвердження Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України»

        Послуга надається громадянам, які зареєстровані в Рівненській міській територіальній громаді, на яких поширюється дія статті 10 та статті 10¹ Закону при наданні повного пакету документів, а саме:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України (члена сім’ї загиблого/померлого (того що пропав безвісти);
 • копія свідоцтва про смерть або повідомлення про загибель особи;
 • висновок судово-медичної експертизи;
 • копія свідоцтва про одруження (члена сім’ї загиблого/померлого (того що пропав безвісти) (при потребі) для надання статусу дружини\чоловіка;
 • копія свідоцтва про народження дитини загиблого/померлого (того що пропав безвісти) (при потребі) для надання статусу дитині;
 • копію свідоцтва про народження загиблого/померлого (того що пропав безвісти) (при потребі) для надання статусу батьку/матері;
 • довідка з Пенсійного Фонду про отримання пенсії в разі втрати годувальника (при потребі);
 • довідка з навчального закладу на дітей, які навчаються за денною або індивідуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти, але не довше ніж досягнення ними 23 років (при потребі)

Під час подання документів особи надають їх оригінали для огляду.

      Посвідчення є підставою надання пільг сім’ям загиблих/померлих Захисників чи Захисниць  України передбачені статтею 15 Закону.

Інформаційна картка встановлення статусу “Члена сім’ї загиблого/померлого Захисника чи Захисниці України”

 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Департаменту  за адресою вул. Соборна, 12

тел. 0671123218

 

 

Забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників, які постраждали внаслідок АТО/ООС

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» внесені зміни до статті 4 учасникам, які постраждали внаслідок АТО/ООС, держава  гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їх групи інвалідності.

Механізм забезпечення осіб з інвалідністю, які брали участь в АТО/ООС, затверджений   постановами    Кабінету Міністрів    України від     05.04.2012

№ 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів» (зі змінами) та від 01.10.2014 № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення  і виратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок».

 

        До технічних та інших засобів реабілітації належать:

 • протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття);
 • засоби для пересування (крісла колісні);
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки протипролежневі тощо;
 • допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники;
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки, поручні);
 • меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори).

        Послуга надається громадянам, які зареєстровані на території Рівненської міської терниторіальної громади, при наданні повного пакету документів, а саме:

 • паспорт (копія та оригінал);
 • ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 • індивідуальна програма реабілітації про потребу в забезпеченні необхідним виробом;
 • довідка ЛКК, якщо відсутня група інвалідності;
 • довідка про бзпосередню участь в АТО/ООС та у Заодах оборони України;
 • довідка МСЕК (копія та оригінал);
 • пільгове посвідчення (копія та оригінал).

Зазначений перелік документів особою або його законним представником подається до Департаменту соціальної політики за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання ветерана.

Працівники надають ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, ознайомлюють із каталогами технічних та інших засобів реабілітації та видають направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.

(За більш детальною інформацією звертайтесь до Департаменту за адресою вул. Соборна, 12 (тел. 0671144249)

 

 

Видача листів-талонів на пільговий проїзд по території України особам з інвалідністю внаслідок війни  І-ІІІ груп

 

Листи-талони на пільговий проїзд по території України видаються особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи з 100% знижкою, ІІІ групи – 50%, відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

          Послуга надається громадянам, які зареєстровані в місті Рівному та смт. Квасилів, при наданні повного пакету документів, а саме:

 • паспорт громадянина України: 1, 2 сторінка та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання (при наявності оригіналу);
 • пільгове посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (при наявності оригіналу).

 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Департаменту за адресою вул. Соборна, 12 (тел. 0671123218)

Порядок та умови  надання  пільг Захисникам та Захисницям України, членам сімей (загиблих) померлих Захисників та Захисниць України та постраждалим учасникам Революції Гідності.

 

Право та умови надання пільги Захисникам та Захисницям України, постраждалим учасникам Революції Гідності і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України,  регламентовані Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до статті 12-16 (далі – Закону).

 

Учасникам  бойових дій  ( визначених пунктами 19-20 частини першої статті 6 Закону) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

4) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

5) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

6) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

7) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

8) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

9) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

10) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

11) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

12) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою (звертатись у військовий комісаріат, м. Рівне, вул. Грабник,2);

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

18) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

-повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

-соціальної стипендії;

-безоплатного забезпечення підручниками;

-безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

-безоплатного проживання в гуртожитку;

-інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (визначених пунктами 10, 11-14 частини другої статті 7 Закону) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту населення, захисту державного кордону, та іншими органами за місцем перебування особи з інвалідністю на обліку або за місцем її роботи.

За бажанням осіб з інвалідністю замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: особи з інвалідністю внаслідок війни I-II груп – у розмірі середньої вартості путівки, особи з інвалідністю внаслідок війни III групи – у розмірі 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;

4) 100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

6) 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація.

Ліквідація госпіталів для осіб з інвалідністю внаслідок війни здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів, а для осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів;

11) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Праця осіб з інвалідністю внаслідок війни регулюється відповідними нормами законодавства України про працю і соціальний захист осіб з інвалідністю;

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

16) виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а особи з інвалідністю I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн – протягом року.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

19) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

21) особам з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), – 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

23) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються особами з інвалідністю внаслідок війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх форми власності;

25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цією особою з інвалідністю, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

26) позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для продажу цих товарів створюються спеціалізовані салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування. Продаж товарів здійснюється за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що обслуговують осіб з інвалідністю та ветеранів війни, звільняються від сплати податку на добавлену вартість.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка плати.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: особам з інвалідністю I групи – у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи – 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Особам, зазначеним у пунктах 11-14 частини другої статті 7 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку з встановленням інвалідності у розмірі, визначеному підпунктом “б” пункту 1 статті 16-2 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Якщо особа у зв’язку з встановленням інвалідності одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 Учасникам війни (визначених пунктом 13 статті 9 Закону) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

18) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

20) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за учасником війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (визначених абзацами п’ятим–восьмим пунктом 1 статті 10 )
та  Членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України  ( статті 10 1) надаються такі пільги:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

9) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;

15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни і сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

19) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

20) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами зв’язку та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

22) позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам, на яких поширюється чинність цього Закону, та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Пільга щодо вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.

Членам сімей осіб, зазначених в абзацах четвертому – восьмому пункту 1 статті 10 цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї у розмірі, визначеному підпунктом “а” пункту1статті 162 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Якщо особа у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

Заява з професійної адаптації:   Бланк заяви
Заява про забезпечення санаторно-курортним лікуванням:   Бланк заяви

 

 

 

 

 

Проєкт «Ветеран»

            Мережа готелів «Reikartz» у співпраці з Департаментами соціальної політики міст України,  запускає в роботу спеціальну пропозицію «Veteran та Military».

Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби).

Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування.

Алгоритм дії:

      Особи які хочуть та можуть скористатися спеціальними умовами мають озвучити код Veteran, або Military після цього працівник готелю має:

 1. Підтвердити, що дані умови діють для: учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих Захисників/Захисниць України.
 2. Попросити показати документ:
 • посвідчення ветерана війни (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни) за наявності. – Veteran 15%
 • посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника/Захисниці України. – Veteran 15%
 • довідка з військової частини про мобілізацію або військовий квиток (з зазначенням відмітки про мобілізацію) або контракт військовослужбовця. – «Military» – 10% знижка
 • якщо це член родини то копію документа та паспорт.
 1. Попросити зробити копію документа для підтвердження знижки.

  Перелік готелів:

  Готелі Адреса Умови для ветеранів війни та їх родин
  1 Рейкарц Дніпро м. Дніпро, вул. Троїцька 12А Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  2 Рейкарц Харків м. Харків, вулиця Садова, 4 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  3 Рейкарц Суми м. Суми, вул. Воскресенська, 1 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  4 Оптима Черкаси м. Черкаси, вул. Лазарєва,6 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  5 Рейкарц Дворжець м. Львів, вул. Городоцька 107 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  6 Рейкарц Кропивницький м. Кропивницький, вул.В’ячеслава Чорновола, 1-д Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  7 Рейкарц Карпати Закарпатська обл., Воловецький р-н. с.м.т Жденієво Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  8 Рейкарц Поляна Закарпатська обл. Свалявський р-н, м. Поляна Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  9 Рейкарц Запоріжжя м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, 19 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  10 Рейкарц Медіваль Львів м. Львів, вул Друкарська,9 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  11 Оптима Рівне м. Рівне, вул. Словацького,9 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  12 Раціотель Кривий Ріг м. Кривий Ріг, вул.Магістральна, 8 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  13 Оптима Вінниця м. Вінниця, вул. Київська 50/1 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  14 Рейкарц Чернігів м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 22/28 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  15 Рейкарц Колекція Дніпро м. Дніпро, вул. Шевченка 53А Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  16 Рейкарц Кременчук м. Кременчук, вул.Івана Мазепи, 15 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  17 Рейкарц Житомир м. Житомир, Майдан замковий 5/8 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  18 Рейкарц Почаєв м. Почаєв, вул. Лосятинська, 4 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  19 Рейкарц Аврора Кривий Ріг м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 40 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  20 Рейкарц Камянець-Подільский м. Камянець-Подільський, вул. Старобульварна, 2 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  21 Раціотель Ямська м. Київ, вул. Ямська, 52 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  23 Рейкарц Мурал Львів м. Львів, вул. Весела,3 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  24 Рейкарц Хмельницький м. Хмельницький, вул.Герцена, 10 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  25 Рейкарц Бергшлос Рівне Рівне, вул. Петра Могили,14 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  26 Рейкарц Камянське м. Камянське, вул.  Бурхана, 13 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  27 Старий Дуб (Трускавець) вулиця Дрогобицька, 72, с. Модричі (Трускавець) Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

  .

  28 Рейкарц Галерея Полтава м. Полтава, вул. Європейська, 7 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  29 Світязь Луцьк м. Луцьк, вул. Набережна, 4 Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

  30 Оптима Делюкс Кривий Ріг вулиця Кропивницького, 21-б, Кривий Ріг Для Ветеранів, та їх родин діють знижки на проживання та харчування – 15% (знижка не розповсюджується на алкогольні та тютюнові вироби)

  Для віськовослужбовців Промо «Military» – 10% знижки на проживання та харчування

   

   

   

   

   

   

У Рівному працює Рівненський координаційний центр Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До центру можуть звернутись сім’ї Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти в зоні проведення бойових дій.

Для отримання консультацій, а також методичної, контактної інформації  потрібно звернутись до Центру.

Тел. 068-116-50-09

Форма для подачі заявки онлайн  http://bit.ly/3yWyFFG

Фейсбук уповноваженої з питань пошуку осіб зниклих безвісти Олени Хотенко https://www.facebook.com/profile.php?id=100012722684693

До уваги осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та членів сімей загиблих таких осіб!

«Порядком встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, деяких категорій осіб відповідно до 7 України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»» від 07.07.2023 року № 685 (далі – Порядок 685) внесено зміни до «Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015р. № 685.

Пунктом 4 Порядку  685 передбачено, що для встановлення факту безпосередньої участі у заходах осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, у період воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Законний представник або уповноважена особа подає особисто чи надсилає поштою до Мінветеранів (за адресою: пров. Музейний, 12 м. Київ, 01001) письмову заяву та документи для осіб з інвалідністю:

– копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;

– висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт отримання поранення, контузії, каліцтва, захворювання, або копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;

– копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

– довідка про безпосередню участь у заходах у період воєнного стану видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, Держприкордонслужби, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ та/або іншого утвореного відповідно до закону військового формування та правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа брала безпосередню участь у заходах у період воєнного стану;

– за відсутності довідки командира (начальника) військової частини – завірені нотаріусом (командиром військової частини) два свідчення осіб, які разом з особою брали безпосередню участь у бойових діях;

– за відсутності довідки командира (начальника) військової частини та свідчень – рішення суду, яким встановлено факт безпосередньої участі у заходах у період воєнного стану.

07 липня 2023 року Порядком 685 також внесено зміни до «Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України», затвердженого постановою КМУ від 23.09.2015р. № 740.

Пунктом 5 Порядку 685 передбачено, що для встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, кожен член сім’ї (його уповноважена особа), утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти подає особисто чи надсилає поштою Мінветеранів  (за адресою: пров. Музейний, 12 м. Київ, 01001) письмову заяву та наступні документи:

– копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;

– копія свідоцтва про смерть особи;

– копія свідоцтва про народження особи – для батьків загиблого (померлого);

– копія свідоцтва про шлюб – для дружини (чоловіка);

– копія свідоцтва про народження дитини – для дитини;

– висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, або копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;

– довідка про безпосередню участь у заходах у період воєнного стану особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, Держприкордонслужби, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ та/або іншого утвореного відповідно до закону військового формування та правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа брала безпосередню участь у заходах у період воєнного стану;

– свідчення (заява) командира підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа, або нотаріально засвідчені свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків, які разом з особою брали безпосередню участь у заходах, про безпосередню участь у заходах у період воєнного стану особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, – у разі відсутності довідки, передбаченої абзацом дев’ятим цього пункту.

– інші документи, які містять докази та підтверджують факт безпосередньої участі у заходах у період воєнного стану;

– за відсутності довідки командира (начальника) військової частини та свідчень – рішення суду, яким встановлено, що особа загинула (пропала безвісті), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах у період воєнного стану.

За малолітніх чи неповнолітніх дітей заяву про встановлення факту безпосередньої участі у заходах подає інший з їх батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Неповнолітні діти за письмовою згодою іншого з їх батьків, опікуна, піклувальника або іншого законного представника також можуть самостійно подати заяву про встановлення факту безпосередньої участі у заходах.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном:

+38  (063)   227-14-27  (Міністерство у справах ветеранів України)

Бланк заяви: ЗАВАНТАЖИТИ