Опіка та піклування

Про організацію роботи опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) Відповідно до рішення в червні 2015 року при органі опіки та піклування, яким в м. Рівне є виконавчий комітет Рівненської міської ради, створена опікунська рада з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування). Розпорядженням міського голови від 25.06.2015 № 462-р затверджено її персональний склад до якого входять 15 осіб, зокрема:  представники поліції,  житлово-комунального господарства,  охорони здоров’я,  психіатричної допомоги,  соціального захисту,  громадських організацій. В зв’язку з кадровими змінами, змінювався персональний склад, що було затверджено відповідними розпорядженнями міського голови від 14.07.2016 № 558-р, 14.02.2017 № 138-р та від 18.08.2017 № 748-р. Діяльність опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема Конституції України, Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про психіатричну допомогу”, інших законодавчих актів та Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), затвердженого рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 09.06.2015 № 81. Основним завданням опікунської ради є розгляд та прийняття відповідних рішень і рекомендацій з питань встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами в разі визнання їх судом недієздатними або обмежено дієздатними і сприяння їх соціально-правового захисту. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань на яких розглядаються, порушені громадянами, питання щодо:  доцільності підготовки подання до суду про визнання осіб недієздатними (обмежено дієздатними) та призначення їм опікунів (піклувальників) або поновлення недієздатної особи в цивільній дієздатності;  надання дозволів на вчинення правочинів стосовно майна недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;  видачі посвідчення опікунам (піклувальникам) осіб, визнаних недієздатними (обмежено дієздатними);  призначення помічників дієздатним фізичним особам, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;  інші питання, які відносяться до компетенції органу опіки та піклування. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Відповідно до «Правил опіки та піклування», органи опіки і піклування розглядають питання про можливість призначення опікуна та підготовки подання за умови надання наступних документів: – копії паспорта та ідентифікаційного номера особи, що потребує опіки та майбутнього опікуна; – копії документів, що підтверджують родинний зв’язок; – довідки про стан здоров’я майбутнього опікуна; – довідки з місця реєстрації (проживання) особи, що потребує опіки та майбутнього опікуна і його заява про прийняття на себе обов’язків про опіку; – копія довідки МСЕК про групу інвалідності (за наявності); – копія індивідуальної програми реабілітації інваліда (за наявності); – копія пенсійного посвідчення – документ про закріплення за особою, що потребує опіки житлової площі. Всі копії подаються з оригіналами в управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому, якому доручено виконання обов’язків органу опіки та піклування (м. Рівне, вул. Соборна, 12, приймальні дні: понеділок, четвер – з 9.00 до 13.00, вівторок, п’ятниця – з 9.00-13.00, з 14.00 до 16.00, каб.21, тел.266780). Після подачі вищезазначених документів проводиться обстеження умов проживання особи, що потребує опіки та складається акт перевірки умов проживання майбутнього опікуна. Висновки органу опіки та піклування, прийняті на підставі поданих документів та акту обстеження, подаються до суду для подальшого розгляду. Збільшити

Заява на подання: 

Бланк заяви

Зразок заповнення

Звіт опікуна:

Бланк звіту

Зразок заяви до суду про встановлення опіки (піклування):

Завантажити

Клопотання про продовження строку дії рішення:

Завантажити