Протидії торгівлі людьми

Торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.

Форми торгівлі людьми

 • сексуальна експлуатація;
 • використання в порнобізнесі;
 • втягнення у злочинну діяльність;
 • залучення в боргову кабалу;
 • усиновлення (удочеріння) з метою наживи;
 • використання в збройних конфліктах;
 • експлуатація її праці;
 • примусова праця;
 • примусова вагітність;
 • вилучення органів;
 • проведення дослідів над людиною без її згоди;
 • примусова праця.

 

Примусова праця (примусове надання послуг) – усяка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під загрозою якогось покарання.

Сексуальна експлуатація – це використання особи іншою людиною з метою отримання прибутку для задоволення сексуальних потреб третіх осіб.

Під використанням в порнобізнесі слід розуміти залучення особи (в якості актора, статиста, робочого тощо) до виготовлення з метою розповсюдження або збуту предметів, що є носіями графічної інформації, яка спрямована на збудження статевої пристрасті шляхом цинічного, безсоромного, грубо натуралістичного або протиприродного відображення статевого життя людей.

Втягнення у злочинну діяльність – це дії, пов’язані з безпосереднім психічним чи фізичним впливом на особу та вчинені з метою викликання у неї прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах. Втягнення у злочинну діяльність передбачає всі види фізичного насильства і психічного впливу (переконання, залякування, підкуп, обман, розпалювання почуття помсти, заздрості або інших спонукань, пропозиція вчинити злочин, обіцянка придбати або збути викрадене, давання порад про місце і способи вчинення або про приховування слідів злочину, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів чи психотропних речовин разом з особою з метою полегшити схилення її до вчинення злочину та ін.).

Залучення у боргову кабалу – це поставлення особи у становище, коли вона, ставши боржником, у забезпечення свого боргу надає особисту працю, але цінність виконуваної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не визначений. На практиці в такий стан потрапляє, наприклад, жінка, яку продали у будинок терпимості іншої країни, власник якого, сплативши гроші продавцю за жінку, відбирає у неї всі документи, обіцяючи повернути Їх лише після відпрацювання нею сплаченої ним суми та отримання ним прибутку.

Усиновлення (удочеріння) з метою наживи – оформлене спеціальним юридичним актом одержання на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки, вчинене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню).

Примусова вагітність – використання репродуктивних функцій організму жінки шляхом природного або штучного запліднення без її добровільної згоди та подальше примушування жінки до виношування дитини.

Вилучення органів – видалення з організму людини її складової частини, яка має певну будову і спеціальне призначення (орган зору, серце, легені, печінка, нирки, підшлункова залоза з 12- палою кишкою, селезінка тощо).

Проведення дослідів над людиною без її згоди – вчинюваний без дозволу людини фізіологічний або психологічний вплив на її організм із застосуванням методів, що недопущені МОЗ України до загального застосування, тобто є експериментальними.

Ознаки торгівлі людьми.

Кваліфікуючими ознаками торгівлі людьми є вчинення злочину:

 • спрямованого щодо неповнолітньої чи малолітньої особи;
 • щодо кількох осіб;
 • повторно;
 • за попередньою змовою групою осіб або організованою групою;
 • службовою особою з використанням службового становища або батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками;
 • поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства;
 • спричинив тяжкі наслідки.

 

 • Подати за місцем перебування до місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем. Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним представником або особою, якій стало відомо про таку дитину.
 • Пройти співбесіду з відповідальною особою, яка призначається протягом трьох днів з дня подання заяви та заповнити опитувальний лист. Під час співбесіди Посадова особа оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди.

На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, проводить перевірку у семиденний строк отриманих під час проведення співбесіди та направляє документи до Міністерства соціальної політики.
Місцева держадміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки подає до Нацсоцслужби такі документи:

1) копію заяви;

2) копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особу, зазначену у пункті 5 цього Порядку;

3) копію заповненого опитувального листа;

4) копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або особи, зазначеної у пункті 5 цього Порядку;

5) копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів про виявлений факт торгівлі людьми;

6) копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, чи законного представника дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладача, психолога чи педагогічного працівника та адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);

7) інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо).

Документи розглядаються Нацсоцслужбою протягом п’яти робочих днів від дати їх реєстрації.

Відповідно до рішення, прийнятого за результатами розгляду документів, Нацсоцслужба надсилає місцевій держадміністрації лист із повідомленням про встановлення/відмову у встановленні статусу або продовження/відмову у продовженні строку дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, згідно з додатком 4 Порядку.

Важливо! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» статус надається ”’строком до двох років та може бути продовжений за рішенням Нацсоцслужби не більш як на один рік з дати закінчення такого строку. Для продовження зазначеного строку місцева держадміністрація подає до Нацсоцслужби відповідне письмове обґрунтування. У разі прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про встановлення статусу вносяться відповідні відомості.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держадміністрація протягом п’яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

Підстави встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

 1. укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми;
 2. вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи;
 3. документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують можливість встановлення статусу.

Підставами для відмови у встановленні статусу є:

1) невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки;

2) ненадання на розгляд Нацсоцслужби повного пакету документів.

Особа якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:

 • інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;
 • медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
 • тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв’язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;
 • відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
 • одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.

Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, має також право на:

 • безоплатне отримання послуг перекладача;
 • тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути продовжено у разі необхідності, зокрема у зв’язку з їхньою участю в якості постраждалих або свідків у кримінальному процесі;
 • постійне проживання на території України в порядку, встановленому законодавством.

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ — ЦЕ СУЧАСНЕ РАБСТВО!

Свобода людини є однією з головних цінностей сучасного цивілізованого суспільства, а забезпечення недоторканності свободи особи – однією з головних функцій держави.

Якщо:

– Вас силою примушували працювати;

– Вам не виплатили обіцяної заробітної плати;

– у Вас відібрали паспорт чи інші документи;

– Вас насильно утримували, контролювали;

– Вам погрожували, шантажували;

– Вас змушували до жебрацтва;

– Вас втягнули у проституцію, порнобізнес;

– Ви стикнулись з обманом, насильством

 

ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.

В такому випадку необхідно звернутися за місцем перебування до місцевої держадміністрації та правоохоронних органів або зателефонувати на цілодобову „гарячу лінію” за телефонним номером 15-47.

Національна соціальна сервісна служба України опікується питанням запобігання та протидії торгівлі людьми: приймає рішення про встановлення / відмову у встановленні, продовження / відмову у продовженні, позбавлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; проводить аналіз діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; координує та контролює діяльність закладів, що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі направляє до закладу осіб, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном та повертаються в Україну, в разі необхідності надання їм тимчасового притулку; проводить заходи, спрямовані на усунення передумов торгівлі людьми.  

Якщо Ви опинилися в ситуації пов’язаною з торгівлею людьми або стали його свідком, телефонуйте:

Назва Контакти
Поліція, екстрений номер виклику поліції (повідомити про злочин чи правопорушення) 102
Гаряча лінія Національної поліції України 0-800-500-202
Урядова гаряча лінія 15-45
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми 15-47 (з мобільного чи стаціонарного телефону)
Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Короткий номер з мобільного

0-800-500-335

(безкоштовно зі стаціонарного або мобільного телефонів)

116-123 (цілодобово, безкоштовно, анонімно та конфіденційно)

Національна дитяча «гаряча лінія» 0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарного телефону, анонімно та конфіденційно)

116-111 (з мобільного телефону)

(пн ‒ пт з 12.00 до 20.00, сб з 12.00 до 16.00)

 

Медична допомога постраждалим особам

 

Назва Контакти
Екстрена медична допомога 103

 

Безоплатна правова допомога

 

Назва Контакти
Єдиний телефонний номер надання безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово)
Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Рівне, вул. Кавказька, 7

тел. 620788.

 

Соціально-психологічна допомога

 

Назва Контакти
Рівненській міський центр соціальних служб м. Рівне, вул. Шевченка, 45

тел. 26-17-82

КЗ «Рівненський центр соціально – психологічної допомоги» Рівненської обласної ради м. Рівне, вул. Будівельників, 1

тел. 67-14-47

КЗ «Денний центр соціально – психологічної допомоги» Рівненської обласної ради м. Рівне, вул. Василя Червонія, 29

тел. 46-05-47, 0978850419

Громадська організація «Ангели життя» м. Рівне, вул. Паркова, 4А

тел. 0677022010

Громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» м. Рівне, вул. Д.Галицького, 19, оф.215

тел. 0961265258

 

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, може звернутися до відповідального структурного підрозділу в Рівненській міській територіальній громаді – Департамент соціальної політики Рівненської міської ради, м. Рівне, вул. Соборна, 12, тел. 0671170269

 

 

Відповідно до статті 149 КК України:

 1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки,

–  караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

 

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 20.09.2011 РОКУ № 3739-І «ПРО ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»
 1. ПОСТАНОВА № 417 КМУ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ”
 1. НАКАЗ № 366 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗАЯВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ОТРИМАТИ СТАТУС ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, РОЗПИСКИ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ОСОБИ, ЯКА ВВАЖАЄ СЕБЕ ПОСТРАЖДАЛОЮ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАЧІ ДОВІДОК ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ”
 1. ПОСТАНОВА № 783 КМУ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ”
 1. ПОСТАНОВА № 660 КМУ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ”
 1. КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ (2005 Р.)
 1. КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО БОРОТЬБУ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПРОСТИТУЦІЇ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ (ПРИЙНЯТА НА IV СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ 00Н 2 ГРУДНЯ 1949 РОКУ)
 1. ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО БОРОТЬБУ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІ­ЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ. ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ОСОБЛИВО ЖІНКАМИ ТА ДІТЬМИ, ТА ПОКАРАННЯ ЗА НЕЇ (РАТИФІКОВАНО ЗАКОНОМ УКРАЇНИ ВІД 04.02.2004 Р. № 1433-ІV)
 1. ПРОТОКОЛ ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ОСОБЛИВО ЖІНКАМИ ТА ДІТЬМИ, І ПОКАРАННЯ ЗА НЕЇ (РАТИФІКОВАНО 4 ЛЮТОГО 2004 Р.)
 1. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 24 ЛЮТОГО 2016 Р. № 111 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ” 
 1. НАКАЗ МОН ВІД 08.04.2016 № 405 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ”
 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ»
 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 18 СІЧНЯ 2012 № 29 «ПРО НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»
 3. НАКАЗ МІНСОЦПОЛІТИКИ ВІД 30 ЛИПНЯ 2013 РОКУ  № 458 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»