Оздоровлення

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКА ПОВ'ЯЗАНА З НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ АБО ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ САНАТОРНО – КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ» САНАТОРНО – КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ САНАТОРНО – КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УВАГИ ТА ПІДТРИМКИ КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ І НАЗАД ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО НИХ ОСОБАМ КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ САМОСТІЙНОГО САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ КОМПЕНСАЦІЯ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО – КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО НИХ ОСОБАМ КОМПЕНСАЦІЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО – КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ (ВІДДІЛЕННЯ СПИНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ) І НАЗАД ОСОБАМ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І ТА ІІ ГРУПИ З НАСЛІДКАМИ ТРАВМ І ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ КОМПЕНСАЦІЯ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО – КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Постановою Кабінету Міністрів України № 1350 від 02.12.2022 внесені зміни до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Цими змінами передбачено забезпечення з 1 січня 2023 року послугами з санаторно – курортного лікування осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням та місце проживання яких зареєстровано на території Рівненської міської територіальної громади, Департаментом соціальної політики за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики.

Порядком передбачено, що забезпечення послугами з санаторно – курортного лікування здійснюється на підставі укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості  у розмірі встановленої граничної вартості путівки. Особи мають право вільного вибору санаторно – курортного закладу.

Гранична вартість путівки визначається щороку постановою Кабінету Міністрів України.

Особи, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку черговості та в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному бюджеті на поточний рік..

Для одержання путівки подається заява, копії паспорта і документа, що підтверджує статус особи, та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

Компенсація замість санаторно – курортної путівки призначається за умови, що особа протягом попередніх трьох календарних років перебувала на обліку для отримання послуг з санаторно – курортного лікування та не одержала безоплатної санаторно – курортної путівки.

Для призначення компенсації особи з інвалідністю подають:

 • заяву про виплату компенсації;
 • медичну довідку закладу охорони здоров’я форми 070/о;
 • копію документа, що підтверджує статус особи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку.

Компенсація нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи – 75 відсотків, III групи – 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Для взяття на облік на забезпечення послугами з санаторно – курортного лікування та виплати компенсації особам з числа зазначеної категорії необхідно звернутись до сектору з питань оздоровлення (м. Рівне, вул. Соборна,12, каб. 8). Надання консультацій за телефонами 067 117 06 94, 097 425 84 61.

Санаторно – курортне лікування здійснюється відповідно до вимог законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та Порядку забезпечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міський, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.

Громадяни, що належать до вказаної категорії осіб, забезпечується в порядку черговості безоплатними санаторно – курортними путівками до санаторіїв, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України, строком на 18 – 21 день.

Путівки надаються відповідно до медичних рекомендацій.

Для одержання путівки подається заява, копії паспорта і документа, що підтверджує статус особи, та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Санаторно – курортне лікування здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України» та Порядку забезпечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міський, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.

Послугами з санаторно – курортного лікування особи з інвалідністю забезпечуються в порядку черговості на підставі укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості  у розмірі встановленої граничної вартості путівки. Особи мають право вільного вибору санаторно – курортного закладу.

Гранична вартість путівки визначається щороку постановою Кабінету Міністрів України. Станом на 2022 рік гранична вартість путівки становить:

 • для осіб з інвалідністю – 8838,00 грн.;
 • для осіб з інвалідністю із захворюваннями нервової системи І і ІІ групи – 26740,00 грн.;
 • для осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю І групи, які не здатні до самостійного обслуговування – 7398,00 грн.

Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день.

Особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I і II групи – до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій);

III групи – до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій).

Особи мають право вільного вибору санаторно – курортного закладу.

Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих осіб з інвалідністю I групи, які не здатні обслуговувати себе самостійно (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів).

Для одержання путівки подається заява, копії паспорта і документа, що підтверджує статус особи, та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Санаторно – курортне лікування здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936 та Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854.

Послугами з санаторно – курортного лікування постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС забезпечуються в порядку черговості на підставі укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості  у розмірі встановленої граничної вартості путівки. Особи мають право вільного вибору санаторно – курортного закладу.

Гранична вартість путівки визначається щороку постановою Кабінету Міністрів України. Станом на 2022 рік гранична вартість путівки становить:

 • для громадян, віднесених до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 – 8774,00 грн.;
 • для дитини з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, в супроводі одного з батьків – 17735,00 грн.

Громадяни, віднесені до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, забезпечуються путівками тривалістю 18 днів.

Діти з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, в супроводі одного з батьків, забезпечуються путівками тривалістю 21 день.

Особи мають право вільного вибору санаторно – курортного закладу.

Для одержання путівки подається:

– громадянами, віднесеними до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 – заява, копії паспорта і документа, що підтверджує статус особи, та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о;

– одним із батьків дитини з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС – заява, копії паспорта одного з батьків, свідоцтва про народження дитини, ID – картки (для дітей віком старше 14 років), документа, що підтверджує статус дитини, та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, протягом шести місяців подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особи змімаються з обліку.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з урахуванням  Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 05.07.2021 № 377, Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020  №358, Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» за рахунок бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 № 359, Програми відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади на 2023 – 2026 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 18.10.2022 № 137.

Послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечуються:

1) діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки (перелік категорій визначений статтею 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»), віком від 7 до 18 років з оздоровчих та відпочинкових закладах («Соколята», «Артек – Прикарпаття», «Артек» та «Молода гвардія»).  Підбір дітей, які перебувають на обліку для забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку, для направлення на оздоровлення та відпочинок у вказані заклади здійснюється відповідно до наказів Департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної (військової) адміністрації. Позачергово послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечуються діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Для взяття на облік для забезпечення дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, послугами з оздоровлення та відпочинку в зазначених оздоровчих та відпочинкових закладах, один із батьків або законний представник дитини подає щороку:

– заяву про взяття на облік дитини для забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку з згодою на обробку персональних даних;

– копію свідоцтва про народження дитини та документ, підтверджуючий реєстрацію місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади;

– копію ID – картки (для дитини віком старше 14 років) з підтвердженням реєстрації місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади;

– копії документів, що підтверджують відповідний статус дитини;

– копію паспорта (ID – картки) та картки фізичної особи – платника податків одного з батьків або законного представника дитини.

2) діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років, які мають особливі фізичні та психічні потреби та не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, в супроводі одного з батьків або інших законних представників (усиновителів, опікунів, піклувальників). Послуги з санаторно – курортного оздоровлення надаються дітям, які перебувають на обліку для забезпечення послугами з оздоровлення, в порядку черговості на підставі договорів про організацію надання послуг з оздоровлення дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення, шляхом безготівкового відшкодування їх вартості.

Гранична розмір відшкодування санаторно – курортним закладам на надані послуги з оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують супроводу одного з батьків становить:

– для дітей з інвалідністю, які потребують супроводу одного з батьків, яким встановлена інвалідність підгрупи А – десять прожиткових мінімумів загального показника, що діє станом на 1 січня відповідного року;

– для дітей з інвалідністю, які потребують супроводу одного з батьків -вісім прожиткових мінімумів загального показника, що діє станом на 1 січня відповідного року. Один із батьків або інший законний представник дитини мають право вільного вибору санаторно – курортного закладу.

Для взяття на облік  для забезпечення послугами з санаторно – курортного оздоровлення дітей з інвалідністю один із батьків або законний представник дтини подає:

–  заяву про взяття на облік дитини для забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку з згодою на обробку персональних даних;

– копію свідоцтва про народження дитини та документ, підтверджуючий реєстрацію місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади;

– копію ID – картки (для дитини віком старше 14 років) з підтвердженням реєстрації місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади;

– копії корінця медичного висновку та пенсійного посвідчення;

– копію паспорта (ID – картки) та картки фізичної особи – платника податків одного з батьків або законного представника дитини;

– медичну довідку закладу охорони здоров’я форми 070/о з зазначенням, що дитина потребує супроводу. В разі неотримання у поточному році послуг з оздоровлення дитиною з інвалідністю, вона залишається на обліку для отримання таких послуг у наступному році, за умови поновлення медичної довідки форми 070/о протягом місяця після завершення терміну її дії.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Компенсація вартості проїзду призначається відповідно до вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та Порядку забезпечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міський, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.

Компенсація призначається за умови забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб санаторно – курортною путівкою.

Для призначення компенсації особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи подають:

 • заяву про виплату компенсації;
 • проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно – курортного закладу і назад;
 • документ, що засвідчує одержання санаторно – курортного лікування особою;
 • копію документа, що підтверджує статус особи;
 • копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Компенсація вартості самостійного санаторно – курортного лікування призначається відповідно до вимог Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки та варстості санаторно – курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150.

Компенсація виплачується за умови перебування особи на обліку для забезпечення санаторно – курортним лікуванням та самостійного придбання санаторно – курортної путівки.

Для призначення компенсації особи з інвалідністю подають:

 • заяву про виплату компенсації;
 • медичну довідку закладу охорони здоров’я форми 070/о;
 • документ про сплату повної вартості санаторно – курортної путівки строком не менше 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно – курортного лікування;
 • копію документа, що підтверджує статус особи;
 • копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку.

Компенсація за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи – 75 відсотків, III групи – 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2022 рік розмір компенсації становить:

 • для осіб з інвалідністю І та ІІ групи – 508 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 339 грн.

Компенсація призначається один раз на три календарних роки (рахуючи рік, коли особа проходила самостійне санаторно – курортне лікування).

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

 

 

Компенсація замість санаторно – курортної путівки призначається відповідно до вимог законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно – курортного лікування деяким катеоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785.

Компенсація виплачується за умови перебування особи на обліку для отримання путівки на санаторно – куротне лікування та виплати грошової компенсації замість санаторно – куротної путівки.

Для призначення компенсації особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи подають:

 • заяву про виплату компенсації;
 • копію документа, що підтверджує статус особи;
 • копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку.

Компенсація замість санаторно – курортної путівки нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи – 100 відсотків середньої вартості путівки, III групи – 75 відсотків середньої вартості путівки. Розмір середньої вартості путівки визначається постановою Кабінету Міністрів України. Станом на 2022 рік розмір компенсації становить:

 • для осіб з інвалідністю І та ІІ групи – 677 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 508 грн.

Компенсація призначається один раз на два роки з дня звернення із заявою про виділелення путівки або виплату компенсації, якщо особа протягом двох років не отримала безоплатної санаторно – курортної путівки.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

 

 

Компенсація замість санаторно – курортної призначається відповідно до вимог Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки та варстості санаторно – курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150.

Компенсація призначається за умови, що особа протягом попередніх трьох календарних років перебувала на обліку для отримання послуг з санаторно – курортного лікування та не одержала безоплатної санаторно – курортної путівки.

Для призначення компенсації особи з інвалідністю подають:

 • заяву про виплату компенсації;
 • медичну довідку закладу охорони здоров’я форми 070/о;
 • копію документа, що підтверджує статус особи;
 • копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку.

Компенсація за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи – 75 відсотків, III групи – 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.Станом на 2022 рік розмір компенсації становить:

 • для осіб з інвалідністю І та ІІ групи – 508 грн.;
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 339 грн.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Компенсація призначається відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та Порядку забезпечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міський, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.

Компенсація призначається особі за умови, що вона  супроводжувала особу з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до санаторії (відділень) спинального профіля, яких було забезпечено санаторно – курортним лікуванням.

Для призначення компенсації супроводжуюча особа подає:

 • заяву про виплату компенсації;
 • проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно – курортного закладу і назад;
 • документ, що засвідчує одержання санаторно – курортного лікування особою з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;
 • копію документа, що підтверджує статус особи з інвалідністю;
 • копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків супроводжуючої особи;
 • реквізити особового рахунку для зарахування компенсації супроводжуючій особі, відкритого в установі уповноваженого банку.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).

 

Компенсація призначається відповідно до вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854.

Компенсація призначається за умови перебування на обліку для виплати компенсації або відмови від послуг з санаторно – курортного лікування.

Для призначення  компенсації замість санаторно – курортної путівки  громадянин, віднесений до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, один із батьків, або особа, яка їх заміняє,  дитини з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, подають:

– заяву на отримання компенсації;

– медичну довідку закладу охорони здоров’я форми № 070/о;

– копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1, або копію посвідчення дитини з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (із вкладкою);

– копію свідоцтва про народження або паспорта дитини з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС;

– копії паспорта  та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків громадянина, віднесеного до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 або одного із батьків чи особи, яка їх заміняє,  дитини з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС;

– реквізити особового рахунку для зарахування компенсації, відкритого в установі уповноваженого банку

Розмір компенсації затверджується постановою Кабінету Міністрів України щорічно. Станом на 2022 рік розмір компенсації для громадян, віднесених до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та дітей з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, становить 677 гривень.

За більш детальною інформацією рекомендуємо звернутись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за телефонами (067) 1100523 (колл – центр), (067) 1170694 (сектор з питань оздоровлення).