Рівненський міський центр соціальних служб

Підпорядкованість: Рівненський міський центр соціальних служб, утворений Рівненською міською радою.

Органом управління та головним розпорядником коштів є Департамент соціальної політики Рівненської міської ради.

Адреса електронної пошти: E-mail: rmsccc@ukr.net.

Посилання на сайт підрозділу: rivnesoc.qov.ua

Контактні телефони: приймальня 636392

Керівництво Рівненського міського центру соціальних служб:

Людмила ТАЛТ – директор Рівненського міського центру соціальних служб

Розклад роботи та графік прийому громадян:

Режим роботи установи:

понеділок – четвер: з 8.00 13.00 та з 14.00 до 17.15

п’ятниця: з  8.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00,

субота, неділя –вихідні

Особистий прийом громадян:

         Особистий прийом громадян:

Людмила ТАЛТ – директор:

понеділок:  з 10.00 по 13.00; середа: з 14.00 по 17.00.

         Прийом громадян:

Спеціалісти: 

понеділок – четвер: з 8.00 13.00 та з 14.00 до 17.15

п’ятниця: з  8.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00

Структурні підрозділи Рівненського міського центру соціальних служб:

–  адміністрація Рівненського міського центру соціальних служб;

–  відділ соціальної роботи.

         З лютого 2023 функціонує мобільнабригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (тел. 0965694950)

Коротка інформація про діяльність:

         Рівненський міський центр соціальних служб – заклад, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

Основними завданнями Центру є:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

– надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їхніх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

Центр відповідно до визначених для нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їхні права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики;

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

8) інформує жителів Рівненської міської територіальної громади про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Всі послуги надаються безоплатно

Інформація про нормативно-правові засади діяльності:

Положення про центр

Положення про Мобільні бригади

Штатний розпис центру:

Штатний розпис центру 2023

Штатний розпис центру 2024