Діти, які постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС

Відповідно до ст.27 Закону України  “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” , неповнолітнім дітям, які народилися від постраждалої матері або батька віднесених до категорії 1,2,3 видається посвідчення “Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи”, серії Д.

         Для оформлення посвідчення необхідно звернутись до департаменту соціальної політики. При собі мати наступні документи, а також копії:

 1. 1.  Паспорт мами (батька) або особи, яка їх замінює;
 2. Свідоцтво про народження дитини;
 3. Посвідчення потерпілого внаслідок   Чорнобильської катастрофи категорії 1,2,3 одного з батьків.
 4. Додаток 5 (довідка про підтвердження терміну проживання на забрудненій території матері або батька).

 

Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону встановлена інвалідність, пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, до посвідчення серії Д видається вкладка за встановленим зразком, яка є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30 зазначеного Закону.

 

Неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 №155 «Про порядок і розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами) встановлено, що дітям, які навчаються у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і які не харчуються їдальнях цих навчальних закладів, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до  досягнення повноліття виплачується щомісячна грошова компенсація у таких розмірах:

 • у віці від 6 до 10 років – 360 грн.,
 • від 11 до 14 років – 370 грн.,
 • від 15 до 18 років – 380 грн.

на місяць пропорційно навчальним дням, в які діти не харчувалися.

Грошова компенсація виплачується у разі коли:

 • навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але при цьому потерпіла дитина перебуває в обліковому складі школи (дитина за станом здоров’я  не може відвідувати навчальний заклад і їй рекомендовано здійснювати навчання вдома);
 • дитина тимчасово не відвідувала навчальний заклад;
 • дитині за станом здоров’я необхідна спеціальна дієта (на підставі висновку медичного закладу) і вона не може харчуватися за місцем навчання;
 • в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;
 • у навчальному закладі не забезпечено безплатне харчування дітей.

 

 

Надання послуг з санаторно – курортного лікуваня дітей з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, в супроводі одного з батьків здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 та Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854.

Послугами з санаторно – курортного лікування діти з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, в супроводі одного з батьків, забезпечуються в порядку черговості та в межах коштів, передбачених в державному бюджеті на відповідний рік на вказані цілі,  на підставі укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості  у розмірі встановленої граничної вартості путівки.

Гранична вартість путівки визначається щороку постановою Кабінету Міністрів України.

Більш детальна інформація міститься в розділі «Санаторно – курортне лікування, оздоровлення та відпочинок пільгових категорій населення».

 

 

Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам, передбачені Законом України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796, статтею 30.

 

 

Заява  на призначення компенсацій та допомог постраждалим від аварії на ЧАЕС:

Бланк заяви

Зразок заповнення

Заява на забезпечення санаторно-курортним лікуванням:

Бланк заяви