Громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (з числа дорослих)

Питання визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) та порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян” (далі – Порядок).

Відповідно до Закону до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відносяться:

– учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1, 2, 3) – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків у зоні відчуження;

– потерпілі від Чорнобильської катастрофи (категорія 1, 2, 3) – громадяни, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– діти, потерпілі від  Чорнобильської катастрофи.

Підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

Згідно з Порядком учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з таких документів:

– посвідчення про відрядження в зону відчуження;

– військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;

– довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту).

Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення або про період проживання, навчання чи роботи на забруднених територіях.

Дружині (чоловіку) померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 або 2, або 3, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, або опікуну дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або з участю у ліквідації інших ядерних аварій.

 

 

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон) постраждалим громадянам передбачені наступні компенсаційні виплати:

1)   Щомісячна компенсація вартості продуктів харчування особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1 і 2. Сума компенсаційних виплат на 2024 рік складає:

  • для 1 категорії – 485,00 грн.,
  • для 2 категорії – 242,50 грн.

2)  Щорічна допомога на оздоровлення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно ст. 48 Закону у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. №562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

  • для категорії 1 – особам з інвалідністю 1 і 2 групи –120,00 грн.
  • особам з інвалідністю 3 групи та дітям-інвалідам – 90,00 грн
  • учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії –100,00 грн.;
  • учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році – 75,00грн.

3)  Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого (відповідно до ст. 48 Закону у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015р. №285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

Інвалідам 1 групи – 379,30 грн.;

Інвалідам 2 групи – 284,40грн.;

Інвалідам 3 групи – 189,60 грн.;

дітям-інвалідам – 1264 грн.;

сім’ям, які втратили годувальника – 7586 грн.;

батькам померлого – 3792 грн.

 

 

 

 

 

Санаторно – курортне лікування осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС віднесених до категорії 1, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 та Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854.

Послугами з санаторно – курортного лікування постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС забезпечуються в порядку черговості та в межах коштів, передбачених в державному бюджеті на відповідний рік на вказані цілі,  на підставі укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості  у розмірі встановленої граничної вартості путівки.

Гранична вартість путівки визначається щороку постановою Кабінету Міністрів України.

Більш детальна інформація міститься в розділі «Санаторно – курортне лікування, оздоровлення та відпочинок пільгових категорій населення»

 

  1. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1, передбачені Законом України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796, статтею 20.
  2. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2, передбачені Законом України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796, статтею 21.
  3. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3, передбачені Законом України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796, статтею 22.

 

Заява  на призначення компенсацій та допомог постраждалим від аварії на ЧАЕС:

Бланк заяви

Зразок заповнення

Заява на забезпечення санаторно-курортним лікуванням:

Бланк заяви