Доступ до публічної інформації

Наша інформація на порталі відкритих даних https://data.gov.ua/

Порядок подання запитів.

Для оформленя інформаційного запиту Ви можете звернутися:

усно: за телефоном (0362) 633896

письмово: вул.Соборна, 12, м.Рівне, Україна, 33028

(на конверті вказувати «Публічна інформація»);

електронною поштою: dsp@rivnerada.gov.ua

На цьому сайті ПЕРЕЙТИ ДО ЗАПОВНЕННЯ

Місце для роботи запитувачів з документами та їх копіями – каб. 9

Форми для подання інформаційного запиту від фізичних осіб, юридичних осіб, від об’єднань громадян в письмовому вигляді:

  • Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виглядіЗавантажити
  • Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виглядіЗавантажити
  • Форма для подання інформаційного запиту від  об’єднань громадян в  письмовому вигляді – Завантажити

Процедура надання запиту на інформацію та її отримання

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

письмово: м. Рівне, вул.Соборна, 12, Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

електронна пошта: dsp@rivnerada.gov.ua

Заповнити спеціальну форму інформаційного запиту на офіційній веб-сторінці департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (розділ «Доступ до публічної  інформації»):

Відповідь на запит на інформацію надається у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовженим до 20 робочих днів.

Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач буде зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію здійснюється в таких випадках:

1)    департамент соціальної політики не володіє і не зобов’язане, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2)    інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом (службова інформація);

3)    особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;

4)    не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Порядок складання, подання запитів на інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації департаментом соціальної політики   Рівненської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

Особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (форма для подання інформаційного запиту в електронному виді, форма для подання інформаційного запиту в письмовому виді).

У разі, якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості, інвалідність) особа не може власноручно подати письмовий запит, такий запит оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту даній особі.