Фінансовий звіт

Звіт  Департаменту соціальної політики – головного розпорядника бюджетних коштів  про виконання в 2023 році бюджетних програм

Основними завданнями Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради (далі – Департамент) є забезпечення виконання державних соціальних програм (призначення і виплата державних соціальних допомог і компенсацій, прийом документів для надання пільг і житлових субсидій), виконання законодавства щодо реалізації прав мешканців Рівненської міської територіальної громади на пільги та отримання ними державних соціальних гарантій, вирішення конкретних завдань щодо забезпечення соціального захисту Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також родин загиблих, надання всебічної допомоги і підтримки внутрішньо переміщеним особам, здійснення заходів щодо соціального захисту і соціального обслуговування окремих соціально вразливих категорій громадян, виконання комплексних місцевих програм соціального характеру, організація надання населенню соціальних і реабілітаційних послуг через надавачів цих послуг, а також здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї та дітей, оздоровлення і відпочинку дітей, запобігання домашньому насильству, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівності прав чоловіків і жінок.

Для виконання покладених завдань в структурі Департаменту функціонує 4 управління: Управління державних соціальних програм, Управління соціальних гарантій та розвитку соціальної сфери, Управління соціальних виплат та персоніфікованого обліку, Управління у справах ветеранів та відділи, в яких працює 119 штатних одиниць, з них 11 – це адміністративно-господарський персонал.

Впродовж року для забезпечення надання 98783 мешканцям Рівненської міської територіальної громади послуг щодо проведення виплат державних соціальних допомог і компенсацій, реалізації їх права на державні програми та додаткові гарантії, здійснено прийом 68447 громадян, на якому надано консультації та/або прийнято заяви с необхідними документами.

Департамент є органом управління і головним розпорядником коштів Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб і дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату  «Крок», Комунального закладу «Будинок ветеранів» Рівненської міської ради, Рівненського міського центру соціальних служб.

Фінансування соціальних гарантій в 2023 році здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Рівненської міської територіальної громади та субвенцій з державного на місцевий бюджет, загальний обсяг яких склав 596160, тис.грн.

Стан розподілу коштів за напрямками фінансування відображений на діаграмі 1 «Джерела фінансування для забезпечення соціальних гарантій населенню».

Діаграма 1

Джерела фінансування для забезпечення соціальних гарантій населенню

Пояснення до діаграми 1 

1.1. Кошти державного бюджету

Кошти державного бюджету в сумі 398 572,8 тис.грн. були спрямовані на забезпечення соціальних гарантій 20186 громадянам (виплати призначених державних соціальних допомог (допомоги сім’ям з дітьми, особам та дітям з інвалідністю, будинкам сімейного типу (3), прийомним сім’ям (5), патронатним сім’ям (3), на отримання реабілітаційних послуг дітьми з інвалідністю і послуг з оздоровлення, на заходи професійної адаптації ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їх сімей, проведення виплат громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також інших одноразових та щомісячних виплат різним категоріям населення).

Крім того, за результатами опрацьованих документів 10129 громадян з державного бюджету було спрямовано 325037,4 тис.грн. безпосередньо на рахунки одержувачів допомог, з них 313327,5 тис.грн. для виплати внутрішньо переміщеним особам (8411осіб) та 11709,9 тис.грн. – одержувачам допомоги «пакунок малюка» (1718 осіб).

Стан щодо фінансування з державного бюджету відображений на діаграмі 2 «Напрямки спрямування коштів державного бюджету».

Діаграма 2

Пояснення до діаграми 2

Соціальні допомоги, компенсації та послуги

Тис.грн осіб
Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми, особам і дітям з інвалідністю та незахищеним верствам населення 360266,6

 

15086
Виплата соціальних стипендій 14981,1 902
Допомога громадянам постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС 14307,8 3916
Допомога в разі загибелі (смерті) або інвалідності ветеранів війни 4368,8 5
Грошова компенсація за отримання реабілітаційних послуг дітьми з інвалідністю 3929,9 197
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю та виплата грошової компенсації взамін санаторно-курортної путівки 286,7 63
Послуга професійної адаптації ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їх сімей 123,2 16
Допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми 8,1 1
Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам 313327,5 8411
Грошова компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 11709,9 1718
Всього 723309,6 30315

 

 1.2. Інші надходження коштів

Інші надходження коштів в сумі 164,9 тис. грн. спрямовані на оплату громадських робіт в межах співфінансування Рівненського міського центру зайнятості відповідно до «Програми підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток в інтересах Рівненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки», затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 11.03.2021 № 138.

1.3. Кошти бюджету Рівненської міської територіальної громади

Загальний обсяг коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади, спрямований на реалізацію заходів соціального захисту населення склав 197 422,3 тис. грн., з них: загальний фонд –  150 503,1 тис.грн., спеціальний фонд – 46 919,2 тис. грн

За рахунок коштів спеціального фонду Рівненської міської територіальної громади покращено матеріально-технічну базу підпорядкованого Департаменту Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб і дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату  «Крок», а також спрямовано на виплату грошової компенсації на придбання житла окремим категоріям громадян.

Використання коштів спеціального фонду відображено у діаграмі 3 «Видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади».

Діаграма 3

Видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади

Пояснення до діаграми 3

Виплата за рахунок коштів субвенції з державного на місцевий бюджет грошової компенсація для придбання житла окремим категоріям громадян, на умовах та в порядку, визначених відповідними постановами Кабінету Міністрів України:

– 42468,2 тис.грн. перераховані на спеціальні рахунки 21 особам (з них: 9236,3 тис.грн.  – 2 особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО/ООС І-ІІ груп та 2 особам з числа членів сімей загиблих учасників АТО/ООС (ПКМУ № 719), 11211,6 тис.грн. – 6  особам з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни з числа  учасників бойових дій на території інших держав (ПКМУ №214), 22020,4 тис.грн.- 11 внутрішньо переміщеним особам, з числа 10 учасників АТО/ООС /Захисту України (з них 5 двічі переміщені особи) та  1 особи з інвалідністю внаслідок участі в АТО/ООС ІІ групи (ПКМУ№ 280). 13 особам дані дозволи на придбання житла.

На виконання Програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022–2026 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 18.11.2021 № 1624, в редакції, затвердженій  рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 25.05.2022 № 72:

– 2 699,6 тис.грн. на придбання, відповідно до рішення Рівненської міської ради від 20.10.2022 № 2607, квартири для покращення житлових умов сім’ї Швагрун Ольги Анатоліївни у складі 5 осіб, в якій 12.06.2021 народилася трійня дітей.

Для Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату «Крок»  – 1751,3 тис.грн.:

– 1452,8 тис. грн. на коригування  проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту приміщення (адміністративного блоку) Центру «Крок»;

– 298,5 тис. грн. на придбання обладнання та апаратури (стіл реабілітаційний – 76,4 тис.грн., фотометр (біохімічний аналізатор) «МБА-540» – 39,9 тис.грн., комп’ютери і ноутбуки – 182,2 тис.грн.) для оптимізації реабілітаційного процесу.

Видатки загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади  в сумі 150 503,1 тис.грн. спрямовані на:

– утримання Департаменту соціальної політики  – 36 788,1 тис. грн..;

– утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в якому 1737 громадян отримують понад 30 видів соціальних послуг – 26 068,1 тис. грн..;

– утримання Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб і дітей з інвалідністю з порушенням опорно – рухового апарату «Крок», який надає понад 40 видів послуг комплексної реабілітації 2014 особам і дітям з інвалідністю – 11 858,4 тис.грн.;

– утримання Комунального закладу «Будинок ветеранів» Рівненської міської ради – 2 624,2 тис. грн..;

– утримання Рівненського міського центру соціальних служб – 2 101,9 тис. грн.;

– реалізацію заходів у сфері соціального захисту мешканців Рівненської міської територіальної громади  – 71 062,4 тис.грн.

Стан реалізації заходів у сфері соціального захисту мешканців Рівненської міської територіальної громади відображений на діаграмі 4 «Реалізація заходів у сфері соціального захисту мешканців Рівненської міської територіальної громади».

Діаграма 4

Реалізація заходів у сфері соціального захисту мешканців Рівненської міської територіальної громади.

Пояснення до діаграми 4

– 5202,9 тис. грн. на проведення компенсаційних виплат 224 громадянам, які щомісяця надають соціальні послуги особам з інвалідністю та громадянам похилого віку;

– 2402,8 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги на лікування 141 громадянину згідно рішень сесії Рівненської міської ради;

–  5747,2 тис. грн. на надання субвенції обласному бюджету з них – 952,0 тис. грн. на забезпечення отримання 141 особою з інвалідністю послуг комплексної реабілітації в Комунальному закладі «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації», 300,0 тис.грн. на організацію надання громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах, соціальних послуг в КЗ «Рівненський обласний центр надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради та 4495,2 тис.грн. на часткове покриття витрат, пов’язаних з наданням послуг (харчування) мешканцям Рівненської міської територіальної громади в інтернатних закладах області, а саме: Комунальному закладі “Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю” Рівненської обласної ради; Комунальному закладі “Рівненський психоневрологічний інтернат” Рівненської обласної ради; Комунальному закладі “Тучинський геріатричний пансіонат” Рівненської обласної ради; Комунальному закладі “Здолбунівський геріатричний пансіонат” Рівненської обласної ради; Комунальному закладі “Урвенський психоневрологічний інтернат” Рівненської обласної ради; Комунальному закладі “Острозький психоневрологічний інтернат” Рівненської обласної ради; Комунальному закладі “Мирогощанський психоневрологічний інтернат” Рівненської обласної ради;

– 453,0 тис. грн. на відшкодування витрат за надані послуги зв’язку окремим категоріям громадян, які мають право на відповідну пільгу – 390 осіб;

– 3589,4 тис. грн. виконання заходів Програми відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади на 2023 – 2026 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 18.10.2022 № 137, за рахунок яких 158 дітей з інвалідністю змогли оздоровитись у супроводі з одним із батьків в спеціалізованих санаторно-курортних закладах;

– 133,8 тис.грн. на виконання Програми забезпечення організації отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 10.08.2023    № 3616, за рахунок якої здійснено оплату оренди складських приміщень та здійснення державної реєстрації автомобіля;

– 476,3 тис.грн. на виконання Цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.04.2021 № 514, завдяки якій придбані предмети і матеріали для забезпечення функціонування пунктів незламності, містечок незламності (електроустаткування, вогнегасники, пожежні щити, санітарно-гігієнічні засоби, вода, продукти, облаштовані тривожними сигналізаціями (тривожні кнопки) для термінових викликів поліції та забезпечення їх обслуговування);

– 361,9 тис.грн. на виконання Програми підтримки організації громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток в інтересах Рівненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 11.03.2021 № 138, з них 197,1 тис. грн. на організацію супроводу незрячих;

– 193,7 тис.грн. на оплату робіт з встановлення генератора для Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради;

– 52501,4 тис.грн на реалізацію заходів Комплексної міської соціальної програми «Турбота», з них 1200,0 тис.грн. на підтримку ВПО.

З метою посилення соціального захисту громадян на місцевому рівні  діє Комплексна міська соціальна програма «Турбота». Для реалізації програми в 2023 році на безпосередню реалізацію заходів Програми профінансовано 52501,4 тис. грн., розподіл яких за основними  напрямками відображений на діаграмі 5 «Розподіл коштів за основними напрямками програми «Турбота».

Діаграма 5

Розподіл коштів за основними напрямками програми «Турбота»

Пояснення до діаграми 5

Заходи

 

тис.грн

 

Проведення різних видів соціальних виплат різним за соціальною і віковою ознакою групам населення (щомісячні, щоквартальні, одноразові, щорічні) 39998,4

 

Надання матеріальної допомоги, з них:

– мешканцям громади з числа вразливих верств населення;

– внутрішньо переміщеним особам, які опинились в складних життєвих обставинах

2743,5

1900,5

843,0

 

Надання допомоги на поховання:

– загиблих (зниклих безвісти), померлих Захисників і Захисниць України;

– внутрішньо переміщених осіб;

– незастрахованих осіб

6325,8

4919,3

357,0

1049,5

Підтримка громадян, які отримують соціальні послуги в підпорядкованих Департаменту установах (продуктові пакети)  

1639,2

 

Інформаційно – роз’яснювальна робота 727,5
Фінансування реалізації проектів громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів  

1067,0

 

РАЗОМ:  52501,4