Завдання та функції структурних підрозділів

1. Відділ по роботі з учасниками АТО та ООС і членами їх сімей – основним завданням відділу є забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері  соціального захисту осіб, на яких поширюється чинність пунктів 19-20 статті 6, пунктів 10, 11-14 статті 7, пункту 13 статті 9, абзаців 4-8, 14  пункту 1 статті 10, пункту 4 статті 10 та статті 16 1 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  (учасники АТО та ООС, члени їх сімей, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей Героїв Небесної Сотні) шляхом організації для даної категорії осіб:

        – отримання послуг психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації та відшкодування витрат на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та назад;

         – санаторно-курортного лікування;

         – здійснення виплат грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, відповідно до законодавства України;

         –  здійснення прийому первинних заяв та документів на надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, передбачених  законодавством;

         – здійснення видачі посвідчень і довідок, які дають право на пільги, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист» та листів-талонів для придбання проїзних квитків зі знижкою, передбаченою чинним законодавством України;

         – здійснення прийому документів для відшкодування витрат на поховання учасників АТО та ООС.

          Відділ забезпечує здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства при призначенні (перерахунку) пенсій органом Головного Управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.

          Проводить прийом заяв від громадян на предмет встановлення статусу учасника війни: особам (які народились до 31.12.1932 року включно), які в період Другої світової війни працювали в тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, індивідуальних господарствах та надання допомоги громадянам в розшуку документів, що підтверджують факт роботи в період війни; працівникам підприємств, установ та організацій, які залучались та брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньої  в районах антитерористичної операції у період її проведення, які залучались та брали участь АТО та ООС, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

           Крім того, з метою поліпшення становища учасників АТО та ООС, членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні, розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на надання додаткової допомоги, сприяння в отриманні ними соціальних послуг та забезпечує реалізацію заходів Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2016-2020 роки в частині, що стосується надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та ООС, членам їх сімей, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні.

 2. Відділ персоніфікованого обліку – основним завданням відділу є  формування та підтримка в активному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

         Організовує збирання, систематизацію і зберігання інформації про осіб, які мають право на пільги та забезпечує її автоматизоване використання для контролю відомостей, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги, і проведення виплати соціальних стипендій.

          Надає консультації пільговикам.

          Веде облік пільговиків та отримувачів соціальних стипендій шляхом формування персональної облікової картки.

          Забезпечує формування заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформацію про яких звірено з відомостями про них, що містяться у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

3. Відділ соціально – побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці – основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території міста Рівного державної політики у сфері соціального захисту населення та сприяння в отриманні ними соціальних послуг шляхом:

– визначення пільгового статусу осіб згідно з Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» і видача відповідних посвідчень;

– здійснення виплат грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, на яких поширюється дія постанов Кабінету Міністрів України від від 28.03.2018 № 214, від 15.11.2017 №877, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616;

– забезпечення санаторно – курортним лікуванням осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб на яких поширюється чинність  Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» та виплат грошових компенсацій взамін санаторно – курортного лікування;

– ведення обліку в ЦБІ даних про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, здійснення в установленому порядку видачі направлень на замовлення їх виготовлення;

– оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та виплати компенсацій особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування автомобіля і транспортні послуги;

– направлення на отримання послуг професійної, комплексної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

– забезпечення, у разі потреби, видачі направлень для можливості подальшого поселення в будинок інтернат громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

– відшкодування вартості безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги, особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до законодавства України;

– ведення справ повнолітніх недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, підготовку висновків та представлення інтересів органу опіки та піклування в суді, контроль за виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків;

– розроблення та організація виконання Комплексної міської соціальної програми «Турбота» і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення м. Рівного;

– сприянні громадським об’єднанням, організаціям осіб з інвалідністю та ветеранів у наданні фінансової підтримки на реалізацію проектів, заходів та для забезпечення здійснення їх статутних завдань;

– забезпеченні діяльності та участь у роботі комісій та координаційних рад у межах своїх повноважень.

4. Відділ соціального захисту осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС – основним завданням відділу є забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Відділ проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Здійснює призначення компенсацій і допомог,  передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Приймає розрахунки та платіжні доручення від підприємств, установ та організацій для здійснення видатків компенсаційних виплат передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Організовує санаторно-курортне лікування громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та виплату грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування, відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у разі відсутності її у пологовому будинку.

5. Відділ з прийому державних допомог – основним завданням відділу є прийом документів для призначення державних соціальних допомог і компенсацій, а саме: 

– державної допомоги сім’ям з дітьми (допомоги при народженні дитини (електронні звернення) та допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною);

– державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання;

–  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

– державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд;

–  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

– щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

– тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

– державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

– одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

– щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

– тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

– допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

– відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

– виплати грошової допомоги на поховання померлої особи, яка не застрахована в системі загальнообов’язкового державного страхування.

До повноважень працівників відділу належить:

– взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

– видача посвідчень осіб, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

– видача довідок особам, які не мають права на пенсію

– видача довідок про перебування / не перебування на обліку.

6. Відділ з прийому житлових субсидій – основним завданням відділу є  

–   забезпечення прийому документів для призначення житлових субсидій;

– надання консультацій громадянам міста щодо питань житлових субсидій;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для забезпечення реалізації прав громадян на отримання житлових субсидій.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань видає довідки про одержання (неодержання) субсидій  та забезпечує збереження всіх особових справ одержувачів житлових субсидій.

7. Відділ з призначення державних допомог – основним завданням відділу є прийняття рішень щодо надання населенню усіх видів державної соціальної допомоги, а саме:

– державної допомоги сім’ям з дітьми (допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; допомоги при народженні дитини; допомоги при усиновленні дитини; допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною);

– державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання;

–  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

– державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд;

–  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

– щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

– тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

– державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

– одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

– щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

– тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

– допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

– відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

8. Відділ з призначення житлових субсидій – основним завданням відділу є прийняття рішень щодо призначення та виплати житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива згідно чинного законодавства.

9. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – основним завданням відділу є: організація ведення бухгалтерського обліку і складання по управлінню праці та соціального захисту населення звітності по показниках усіх видів діяльності, здійснення своєчасного контролю і перерахунку коштів всіх видів допомог та інших нарахувань, відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;  забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;  забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;  запобігання виникненню негативних явищ у фінансово – господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

10. Відділ автоматизованої обробки інформації –  основним завданням відділу є: забезпечення стабільної роботи комп’ютерної та оргтехніки в управлінні; забезпечення роботи програмних комплексів та збереження баз даних; нарахування допомог, компенсацій, пільг та субсидій; підтримку єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища у складі інформаційної структури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі; розміщення інформації в мережі «Інтернет» / на вебсайті Рівненської міської ради та Виконавчого комітету/ на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

11. Відділ з питань праці – основним завданням відділу є: реалізація на території міста державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення.

Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю щодо своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Здійснює моніторинг стану виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій міста.

Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, територіальних угод відповідного рівня та їх зберігання.

 12. Відділ державних соціальних інспекторів основним завданням відділу є: здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям, допомоги  на дітей одиноким матерям, житлових субсидій, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла  загального пенсійного віку, але не  набула  права на пенсійну виплату, за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету, за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій  (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання  соціальних послуг, пільг за  рахунок  коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

            Відділ державних соціальних інспекторів проводить обстеження матеріально-побутових умов проживання мешканців міста Рівне, які звертаються за отриманням державних соціальних допомог.

13. Відділ виплати допомог – основним завданням відділу є забезпечення своєчасного нарахування та виплати:

– державної допомоги сім’ям з дітьми (допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; допомоги при народженні дитини; допомоги при усиновленні дитини; допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною);

–  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

– державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд;

–  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

– щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

– тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

– державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

– одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

– щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

– тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

–  допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

– відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна н  – допомоги  по   догляду за особою з інвалідністю І групи,  та особою, яка досягла 80-річного віку;

            – грошової компенсації   на   бензин,   ремонт і технічне обслу­говування автомобілів  та на транспортне обслуговування;

            – грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

            – допомоги 100 і 90 літнім громадянам,

            – допомоги репресованим  та  реабілітованим громадянам;

            – довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

            – разової  грошової допомоги до 5 травня згідно Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

            – матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

            – одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги особам, які отримали  легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана  з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з  21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

            – стипендій голови Рівненської ОДА та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю;

            –  адресної матеріальної  допомоги.   

До повноважень працівників відділу належить видача довідок про отримані громадянами виплати.

14. Відділ загальної та режимної роботи – забезпечує організацію діловодства управління; здійснює: прийом, реєстрацію, розгляд, контроль  звернень громадян,  прийом, реєстрацію, контроль вхідної та вихідної кореспонденції; забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування; забезпечує надання матеріальної допомоги громадянам з числа соціально вразливих верств населення та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок коштів місцевого бюджету та виплату одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету; організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів управління, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління; готує плани роботи управління та звіти про роботу управління.