Завдання та функції структурних підрозділів

Управління державних соціальних програм

у складі Управління функціонують:

відділ з прийому державних допомог

– прийом документів громадян на призначення державних соціальних допомог;

відділ з призначення державних допомог

 – призначення державних соціальних допомог і ведення персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

відділ з прийому житлових субсидій

–  прийом документів громадян на призначення житлових субсидій;

відділ з призначення житлових субсидій

– призначення житлових субсидій.

Управління соціальних гарантій та розвитку соціальної сфери

у складі Управління функціонують:

відділ по роботі з учасниками АТО та ООС і членами їх сімей

– встановлення учасникам АТО/ООС статусу учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого ветерана війни);

– видача учасникам АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції гідності та членам їх сімей посвідчень і довідок, які дають право на пільги, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– видача учасникам АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції гідності та членам їх сімей листів-талонів для придбання проїзних квитків зі знижкою, передбаченою чинним законодавством України;

 – призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, на яких поширюється дія постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719, від 18.04.2018 № 280, від 20.02.2019 № 206, від  28.03.2018 № 214;

– організація санаторно-курортного лікування учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції гідності і членів їх сімей;

 – організація надання послуг професійної адаптації учасників АТО/ООС, Революції гідності;

– організація надання послуг психологічної реабілітації учасникам АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції гідності і членам їх сімей;

– відшкодування учасникам АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції гідності і членам їх сімей витрат на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та назад;

– здійснення прийому документів для відшкодування витрат на поховання померлих учасників АТО/ ООС;

– контроль за рухом бланків суворої звітності (посвідчення і листи талонів);

– видача направлень на отримання послуг в КЗ «Будинок ветеранів» РМР і координація його роботи;

– організація отримання членами сімей загиблих учасників АТО/ООС послуг комплексної реабілітації в КЗ Рівненський обласний центр комплексної реабілітації.

відділу надання державних гарантій окремим категоріям громадян

–  визначення правового статусу учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого ветерана війни), жертв нацистських переслідувань (6-1, 6-2, 6-3, 6-4) згідно з Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

 – видача відповідних посвідчень і довідок, які дають право на пільги, передбачені Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»;

-підготовка документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та подальшу видачу посвідчень;

– ведення бази даних про осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

–  підготовка посвідчень батьків і дитини  багатодітної сім’ї;

– організація роботи щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;

– відшкодування вартості безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги, особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни;

– прийом заяв і документів на забезпечення їх ТЗР та ПОВ;

– постановка на облік осіб і дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

– призначення грошових компенсацій особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування автомобіля і транспортні послуги;

–  призначення компенсацій і допомог, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

– компенсаційні виплати сім’ям з дітьми на безплатне харчування дітей з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС (визначення вартості харчування, їх затвердження, укладання договорів з фізичними особами – підприємцями, організаторами харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста, контроль, нарахування);

 відділ виконання місцевих програм та розвитку соціальної сфери

– організація роботи Пункту Прокату Технічних Засобів Реабілітації;

– організація отримання послуг комплексної реабілітації в КЗ Рівненський обласний центр комплексної реабілітації;

  – направлення на отримання послуг комплексної реабілітації в Центрі «Крок», координація його роботи;

– організація отримання послуг професійної, комплексної та соціальної реабілітації осіб і дітей з інвалідністю в реабілітаційні установи сфери Мінсоцполітики;

– організація отримання дітьми з інвалідністю реабілітаційних послуг;

– оформлення документів для можливості подальшого поселення в будинок інтернат громадян похилого віку, осіб і дітей з інвалідністю;

– ведення справ повнолітніх недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, підготовку висновків для представлення інтересів органу опіки та піклування в суді, контроль за виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків;

– прийняття рішень щодо надання соціальних послуг Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Рівного та координація його діяльності;

– проведення визначення потреб в наданні соціальних послуг та розвиток системи надання соціальних послуг;

– організація проведення соціального замовлення;

– співпраця з громадськими організаціями осіб з інвалідністю та ветеранів, надання їм фінансової підтримки на реалізацію проектів, заходів та для забезпечення здійснення їх статутних завдань;

– розроблення та організація виконання Комплексної міської соціальної програми «Турбота» і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення м. Рівного;

– організація заходів щодо соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

– вирішення питань соціальної підтримки особам без певного місця проживання;

– забезпечення реалізації заходів у сфері запобігання протидії  торгівлі людьми, домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

– забезпечення виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

– вжиття заходів щодо соціального захисту і підтримки осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб без певного місця проживання; 

сектор з питань оздоровлення

– організація санаторно – курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

– виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування;

– організація санаторно – курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, членів сім’ї загиблого (померлого ветерана війни), жертв нацистських переслідувань (6-1, 6-2, 6-3, 6-4);

– виплата особам з інвалідністю ( з дитинства, загального захворювання, внаслідок війни)  грошових компенсацій взамін санаторно – курортного лікування;

– організація оздоровлення і відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

– реалізація відповідних програм оздоровлення і відпочинку дітей, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

Управління соціальних виплат та персоніфікованого обліку

у складі Управління функціонують:

відділ виплати допомог

– ведення обліку одержувачів державних соціальних допомог і стану виплати майже 30 видів державних соціальних допомог;

– щомісячне формування виплатних відомостей для всіх видів виплат,  компенсацій і цільових програм за рахунок коштів державного, міського та обласного бюджетів;

– забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня, відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», а також формування та оновлення бази її одержувачів.

відділ персоніфікованого обліку

– забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства;

– ведення персоніфікованого обліку пільговиків шляхом формування та підтримки в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

відділ державних соціальних інспекторів

– здійснення внутрішнього контролю за цільовим використанням коштів державного і місцевого бюджетів, які спрямовуються на виплату громадянам державних соціальних допомог, компенсацій і надання житлових субсидій;

– перевірка достовірності подання громадянами документів і даних щодо їх доходів, майнового стану і складу таких сімей.

сектор контролю за призначенням і виплатою пенсій

– здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення /перерахунку/ та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

Для досягнення результативності виконання покладених на Департамент завдань утворено:

юридичний сектор

– забезпечення юридичного супроводу та представництво інтересів Департаменту у судах;

відділ автоматизованої обробки інформації

– забезпечення ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), Автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД КОМТЕХ), Програмного комплексу для призначення житлових субсидій «Наш дім», Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переміщених осіб (ЄІБДВПО), Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», інших програмних ресурсів та підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища у складі інформаційної структури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

відділ загальної та кадрової роботи  

– виконання функцій щодо забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;

– надання матеріальної допомоги громадянам з числа соціально вразливих верств населення та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок коштів місцевого бюджету та виплату одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету;

– організація діловодства, в тому числі здійснення прийому, реєстрації, обліку і відправки вхідної та вихідної кореспонденції;

– реєстрація та облік заяв, скарг, пропозицій громадян та контроль їх розгляду;

– укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Департаменту, забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

відділ бухгалтерського обліку та звітності

– ведення бухгалтерського обліку і складання звітності по показниках усіх видів діяльності;

– контроль за використанням бюджетних коштів; здійснення своєчасного перерахування коштів державного, міського і обласного бюджетів для виплати всіх видів допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій та інших нарахувань, відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

– забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

– забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– запобігання виникненню негативних явищ у фінансово – господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.