Соціальні послуги за рахунок коштів Рівненської міської територіальної громади

Оголошення про проведення конкурсу  на надання соціальних послуг за рахунок коштів Рівненської міської територіальної громади (далі – бюджетні кошти)

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради оголошує конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення

1Найменування соціальної послугиСупровід під час інклюзивного навчання (асистент дитини)
2Державний стандарт соціальної послугиНаказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2021 № 718 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супровід під час інклюзивного навчання»
3Зміст і обсяг соціальної послугиВизначені Державним стандартом  соціальної послуги супровід під час інклюзивного навчання
4Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга
Діти з особливими освітніми потребами, місце проживання яких зареєстровано на території Рівненської міської територіальної громади та які відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, потребують супроводу в закладах дошкільної освіти та закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти  розташованих на території Рівненської міської територіальної громади (далі – діти з особливими освітніми потребами)
5Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги
 20 дітей з особливими освітніми потребами
6Строк наданняБерезень, квітень, травень 2024
7Територія, на якій надається 
соціальна послуга
Рівненська міська територіальна громада
8Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі
 8000,00 грн./місяць

Обсяг бюджетних коштів

Обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальних послуг 528000,00 грн.  (П’ятсот двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.)

Участь у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг (крім бюджетних установ), які відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

Подання конкурсних пропозицій

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Рівне, вул. Соборна,12, каб 21 щоденно, крім вихідних, з 08:00 до 17:15 години.

Також форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення розміщено нижче

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:

1) юридичні особи:

копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою; копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

2) фізичні особи – підприємці – копії паспорта громадянина України і податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою – підприємцем або уповноваженою нею особою.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі особисто або поштою за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12, каб. 21  та в електронній формі за адресою: petrik_sobes@ukr.net до 17:15 години 12 лютого 2024 року.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції розкриваються 13 лютого за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12. 6 каб.

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:

– відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;

– фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості, можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;

–  планова кількість отримувачів соціальних послуг;

–  вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Термін оголошення результатів конкурсу – до 16 лютого 2024 року.

Контактною особою з питань проведення конкурсу є секретар конкурсної комісії –  Ігнатова Анна, тел. 0671174155

Форма конкурсної пропозиції, порядок та вимоги до її оформлення передбачені Інструкцією щодо заповнення форм документів, необхідних для участі в конкурсі на надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики від 02.06.2021 № 296

Нормативні документи  

  1. ПКМУ № 587 від 01.06.2020 Про організацію надання соціальних послуг.
  2. ПКМУ № 450 від 01.06.2020 Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення.
  3. ПКМУ № 185 від 03.03.2020 Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *