До уваги роботодавців та найманих працівників міста!

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з 01.07.2020  підвищується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2197 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.07.2020 року не змінюється і становить у місячному розмірі  4 723 грн.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Згідно ст. 6 Закону України «Про оплату праці»  мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Отже, мінімальні посадові оклади у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму протягом 2020  року встановлюються у розмірі не меншому   2102 грн. Проте роботодавці можуть у будь-який час протягом року підвищувати посадові оклади найманим працівникам.

Згідно ст.31 Закону України  «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Частиною другою ст. 31 Закону України  «Про оплату праці» визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це – доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

14 травня 2019 року підписано Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, якою встановлено, що на  підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється відповідною галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою та на їх основі колективним договором.

Для підприємств галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Мінсоцполітики) не  регулюють розмір тарифної ставки робітника І  розряду,  її розмір встановлюється на рівні, що не менше як на 10 відсотків вище встановленого   на   законодавчому   рівні  розміру  прожиткового мінімуму для  працездатних осіб.

Починаючи з 2020 року, забезпечити з урахуванням законодавства України, зокрема бюджетного, щорічне і поетапне скорочення розриву між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки та фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного відповідно до законодавства.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *