Про утворення департаменту соціальної політики

Відповідно до рішень Рівненської міської ради 01.12.2021 року Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради реорганізовано в Департамент соціальної  політики Рівненської міської ради.

Для виконання покладених завдань в структурі Департаменту утворено 3 управління.

До повноважень Управління державних соціальних програм належить забезпечення надання мешканцям Рівненської міської територіальної громади державних соціальних гарантій, таких як: призначення, майже 30 видів, державних соціальних допомог і компенсацій; надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; ведення обліку внутрішньо переміщених осіб; ведення персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Для виконання поставлених завдань у складі Управління функціонують відділ з прийому державних допомог, відділ з прийому житлових субсидій, відділ з призначення державних допомог, відділ з призначення житлових субсидій.

Управління соціальних гарантій та розвитку соціальної сфери створене для забезпечення реалізації декількох напрямків у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення.

По перше: забезпечення надання державних соціальних гарантій для осіб і дітей з інвалідністю; ветеранів війни і членів їхніх сімей; жертв нацистських переслідувань;  учасників Революції Гідності, добровольців, учасників АТО/ООС і членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих /померлих таких осіб; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; внутрішньо переміщених осіб; реабілітованих та громадян похилого віку; сімей, в тому числі з дітьми; та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме:

– визначення правового статусу осіб, відповідно до законодавства України, та видача окремим категоріям громадян відповідних посвідчень і довідок, які дають право на пільги, передбачені законами України;

– організація санаторно-курортного лікування та реалізація заходів щодо отримання психологічної реабілітації, соціальної і професійної адаптації, а також послуг комплексної реабілітації;

– визначення права окремих категорій громадян на безоплатне і пільгове забезпечення автомобілями, протезно-ортопедичними та технічними засобами реабілітації;

–  підготовку документів і видачу направлень для подальшої можливості поселення в будинок інтернат громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

– призначення та виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, відповідно до законодавства України, а також призначення інших грошових допомог і компенсацій, передбачених окремим категоріям громадян;

– організація роботи з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особам та особами, цивільна дієздатність яких обмежена; підготовку висновків та представлення інтересів органу опіки та піклування в суді, а також контроль за виконанням опікунами (піклувальниками) недієздатних та обмежено дієздатних осіб своїх обов’язків і здійснення ведення (зберігання) справ таких осіб.

По друге: реалізація заходів Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2021-2023 роки, організації співпраці з громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, координації їх роботи та залучення до виконання соціальних програм і відповідних заходів. Здійснення моніторингу ефективності Програми та впровадження нових ініціатив соціального спрямування.

По третє: сприяння розвитку системи надання соціальних послуг та координація діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, Рівненського міського центру комплексної реабілітації осіб і дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату “Крок”, КЗ «Будинок ветеранів» Рівненської міської ради, прийняття рішень про надання громадянам послуг і видача їм направлень до цих Установ/Закладів та здійснення їх організаційно-методичного забезпечення.

Впровадження нових методів визначення потреби мешканців територіальної громади в соціальних послугах та вжиття заходів із розвитку і покращення якості надання соціальних послуг, зокрема, через залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору.

Розвиток та удосконалення механізмів виконання програм і проведення роботи, пов’язаної з забезпеченням реалізації заходів у сфері запобігання протидії торгівлі людьми; домашньому насильству і насильству за ознакою статі; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; вжиття заходів щодо профілактики бездомності, соціального захисту і підтримки осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб без певного місця проживання;  організація оздоровлення та відпочинку дітей, реалізація відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

Реалізацію поставлених завдань забезпечують: відділ по роботі з учасниками АТО та ООС і членами їх сімей, відділ надання державних гарантій окремим категоріям громадян, відділ виконання місцевих програм  та розвитку соціальної сфери, сектор з питань оздоровлення, а також підпорядковані Департаменту Установи/Заклади.

У складі Управління соціальних виплат та персоніфікованого утворено відділ державних соціальних інспекторів, відділ виплати допомог, відділ персоніфікованого обліку і сектор контролю за призначенням і виплатою пенсій. Відділ державних соціальних інспекторів покликаний здійснювати внутрішній контроль за цільовим використанням коштів державного і місцевого бюджетів, які спрямовуються на виплату громадянам державних соціальних допомог, компенсацій і надання житлових субсидій, а також достовірністю подання громадянами документів і даних щодо їх доходів, майнового стану і складу таких сімей.

Основним функціональним обов’язком відділу персоніфікованого обліку є забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства, ведення персоніфікованого обліку пільговиків шляхом формування та підтримки в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

На відділ виплати покладені обов’язки щодо обліку одержувачів державних соціальних допомог і стану виплати майже 30 видів державних соціальних допомог; щомісячне формування виплатних відомостей для всіх видів виплат,  компенсацій і цільових програм за рахунок коштів державного, міського та обласного бюджетів. Для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня, відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» здійснюється формування та оновлення бази її одержувачів.

До повноважень зазначеного Управління віднесена функція здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення /перерахунку/ та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, виконувати яку буде відповідний сектор.

Для досягнення результативності виконання покладених на Департамент завдань, відділ автоматизованої обробки інформації забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), Автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД КОМТЕХ), Програмного комплексу для призначення житлових субсидій «Наш дім», Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переміщених осіб (ЄІБДВПО), Центрального банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», інших програмних ресурсів та підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища у складі інформаційної структури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

Функції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування; надання матеріальної допомоги громадянам з числа соціально вразливих верств населення та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах за рахунок коштів місцевого бюджету та виплату одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету; а також організації діловодства, в тому числі здійснення прийому, реєстрації, обліку і відправки вхідної та вихідної кореспонденції; реєстрація та облік заяв, скарг, пропозицій громадян та контроль їх розгляду;  укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Департаменту, забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент покладені на працівників відділу загальної та режимної роботи.

До повноважень відділу бухгалтерського обліку та звітності віднесено ведення бухгалтерського обліку і складання звітності по показниках усіх видів діяльності; контроль за використанням бюджетних коштів; здійснення своєчасного перерахування коштів державного, міського і обласного бюджетів для виплати всіх видів допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій та інших нарахувань, відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;  забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово – господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Створення Департаменту забезпечить, в межах визначених законодавством, прав мешканців територіальної громади в сфері соціального захисту населення,  виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту, надання  населенню якісних соціальних послуг через мережу комунальних підприємств,  установ і закладів соціального обслуговування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *